Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 32 - Gisslen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 36 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 32 - Gisslen. Chapter 32 - Cakes and icings. After reading the material in this chapter, you should be able to: Demonstrate the five basic cake mixing methods; describe the characteristics of high-fat cakes and low-fat cakes; prepare high-fat, or shortened, cakes and low-fat, or foam-type, cakes; prepare the six basic types of icings; assemble and ice layer cakes, small cakes, and sheet cakes.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-professional-cooking-7-e-chapter-32-gisslen-jtobuq.html

Nội dung


1116629