Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 26 - Gisslen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 38 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 26 - Gisslen. Chapter 26 - Sausages and cured foods. The main part of this chapter is devoted to the production of fresh sausages, which are easily prepared in any kitchen with relatively simple equipment. We also introduce the subject of cured and smoked sausages with an overview of curing and smoking.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-professional-cooking-7-e-chapter-26-gisslen-ctobuq.html

Nội dung


1116622