Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 21 (part 2) - Gisslen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 33 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 21 (part 2) - Gisslen. After reading the material in this chapter, you should be able to: Separate course, or dessert salad; identify a dozen popular salad greens; list six categories of other salad ingredients, and recognize several examples from each category; judge the quality of fruits and complete the pre-preparation procedures for fruit;.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-professional-cooking-7-e-chapter-21-part-2-gisslen-4sobuq.html

Nội dung


1116614