Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 16 - Gisslen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 30 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 16 - Gisslen. Chapter 16 - Understanding vegetables. After reading this chapter, you should be able to: Describe the factors that influence texture, flavor, color, and nutritional changes when cooking vegetables; cook vegetables to their proper doneness; judge quality in cooked vegetables, based on color, appearance, texture, flavor, seasonings, and appropriateness of combination with sauces or other vegetables;.... Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-professional-cooking-7-e-chapter-16-gisslen-xsobuq.html

Nội dung


1116607