How to Draw a Cartoon Bat

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 4 | FileSize: 0.04 M | File type: PDF
of x

How to Draw a Cartoon Bat. This simple cartoon bat is very easy to make and you are going to love the end result! Get out your drawing tools and keep reading below. STEP-1: Shape of the face Make a circle. Now add a half semi circle on the lower part of the circle to make an oval. Check the example so that the proportions are correct. The basic shape of the face of the bat is complete. STEP-2: Making the ears of the bat Now you will make the ears of the bat. Make two rounded triangles on top of the head of the bat, like shown..... Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/how-to-draw-a-cartoon-bat-6xe2tq.html

Nội dung


683932