of x

Follow Along and Learn How to Draw Cats

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 6 | FileSize: 0.07 M | File type: PDF
1 lần xem

Follow Along and Learn How to Draw Cats. Learn how to draw cats by starting off with a few circles so that the shape comes out easily. If you have your pencil ready, then hop right in and start drawing this adorable kitten. Remember not to make your lines too dark because you will need to erase some of the early steps once you get further on in the lesson. Step 1 Make one larger circle for the head and then two smaller circles for the body like in the example. Be careful that the placement is correct because these circles will let the body take shape. .Step.... Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/follow-along-and-learn-how-to-draw-cats-2xe2tq.html

Nội dung

TLMP xin chia sẽ tới cộng đồng thư viện Follow Along and Learn How to Draw Cats.Để chia sẽ thêm cho các thành viên nguồn thư viện Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật đưa vào cho học tập.Xin mời đọc giả quan tâm cùng xem ,Thư viện Follow Along and Learn How to Draw Cats trong chuyên mục ,Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật được giới thiệu bởi user my-thuat đến bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật , có tổng cộng 6 page , thuộc định dạng .PDF, cùng chủ đề còn có cartoon drawing, drawing animals, cartoon animals, drawing techniques, drawing guides, children's painting ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Learn how to draw cats by starting off with a few circles so that the shape comes out easily, thêm nữa If you have your pencil ready, then hop right in and start drawing this adorable kitten, tiếp theo là Remember not to make your lines too dark because you will need to erase some of the early steps once you get further on in the lesson, kế tiếp là Step 1 Make one larger circle for the head and then two smaller circles for the body like in the example,còn cho biết thêm Be careful that the placement is correct because these circles will let the body take shape, bên cạnh đó Step, cho biết thêm
683928

Sponsor Documents