Follow Along and Learn How to Draw Cats

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 6 | FileSize: 0.07 M | File type: PDF
of x

Follow Along and Learn How to Draw Cats. Learn how to draw cats by starting off with a few circles so that the shape comes out easily. If you have your pencil ready, then hop right in and start drawing this adorable kitten. Remember not to make your lines too dark because you will need to erase some of the early steps once you get further on in the lesson. Step 1 Make one larger circle for the head and then two smaller circles for the body like in the example. Be careful that the placement is correct because these circles will let the body take shape. .Step.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/follow-along-and-learn-how-to-draw-cats-2xe2tq.html

Nội dung


683928