Ebook Tân Châu xưa: Phần 1 - Nguyễn Văn Kiềm, Huỳnh Minh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 5 | Lần xem: 1 | Page: 198 | FileSize: 4.35 M | File type: PDF
of x

Ebook Tân Châu xưa: Phần 1 - Nguyễn Văn Kiềm, Huỳnh Minh. Phần 1 của cuốn sách Tân Châu xưa được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt những kiến thức về thông tin chung của Tân Châu như bản đồ, giao thông, hành chánh, giáo huấn; kinh tế Tân Châu, di tích và địa phận lịch sử; tín ngưỡng. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-tan-chau-xua-phan-1-nguyen-van-kiema-huynh-minh-cvd8tq.html

Nội dung


962470