Ebook Chiêu bài quản lý vàng của Bill Gates - Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 64 | FileSize: 0.45 M | File type: PDF
of x

Ebook Chiêu bài quản lý vàng của Bill Gates - Phần 1. Phần 1 của ebook Chiêu bài quản lý vàng của Bill Gates trình bày từ chương 1 đến chương 4 với những nội dung: đam mê là động lực lớn nhất để làm giàu, chú trọng công nghệ cao thì mới có tương lai, lấy nhân làm gốc, chú trọng nhân tài, kiên trì sáng tạo, thất bại là khởi đầu của sáng tạo.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-chieu-bai-quan-ly-vang-cua-bill-gates-phan-1-0zfbuq.html

Nội dung


Table of Contents
MỤC LỤC
Tóm tắt nội dung
CHƯƠNG I: ĐAM MÊ LÀ ĐỘNG LỰC LỚN NHẤT ĐỂ LÀM GIÀU
1. GIẤC MƠ SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI MÊ MÁY TÍNH
2. BỎ DỞ HỌC HÀNH VÌ SỰ NGHIỆP
3. TUỔI TRẺ HAM CHƠI, KHÔNG THÍCH GÒ BÓ
4. TUỔI TRẺ CÓ CHÍ LÀ NỀN TẢNG CHO SỰ NGHIỆP CỦA CÔNG TY MICROSOFT NGÀY NAY
5. THÀNH CÔNG BẮT NGUỒN TỪ TRÁI TIM KHÔNG NGỦ YÊN
6. GIỮ VỮNG NIỀM TIN, LÀM VIỆC MÌNH MUỐN LÀM
7. VƯƠN LÊN PHÍA TRƯỚC TRONG SỰ ỔN ĐỊNH VÀ CHỈ LÀM NHỮNG VIỆC MÌNH THẤY
CHẮC CHẮN
8. ĐỊNH VỊ CHÍNH XÁC PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BẢN THÂN VÀ MỤC TIÊU CỦA
CÔNG TY
9. LÝ TƯỞNG + HÀNH ĐỘNG = THÀNH CÔNG
CHƯƠNG II: CHÚ TRỌNG CÔNG NGHỆ CAO THÌ MỚI CÓ TƯƠNG LAI
1. TỰ MÌNH NGHIÊN CỨU MỚI CHẮC
2. CÓ GIÁ TRỊ MỚI CÓ SỰ SỐNG
3. GIÀNH LẤY THỊ TRƯỜNG BẰNG CHẤT LƯỢNG KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ
4. BIẾT CHỌN RA PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO TƯƠNG LAI
5. CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRẺ
6. BIẾT MÌNH BIẾT NGƯỜI THÌ MỚI THÀNH CÔNG
7. LUÔN NÂNG CAO GIÁ TRỊ CỦA SỰ GIÀU CÓ
8. CHỌN SẴN PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÌ MỚI ĐI ĐẾN TƯƠNG LAI
CHƯƠNG III: LẤY NHÂN LÀM GỐC, CHÚ TRỌNG NHÂN TÀI
1. BIẾT SỬ DỤNG NHÂN TÀI SẼ THẮNG CẢ THIÊN HẠ
2. TÌM KIẾM ĐỐI TÁC HỢP TÁC TỐT NHẤT
3. 10 KIỂU NHÂN VIÊN XUẤT SẮC ĐƯỢC MICROSOFT ƯU ÁI
4. KHÔNG CÂU NỆ TIỂU TIẾT, MẠNH DẠN SỬ DỤNG NHÂN TÀI
5. MỘT DOANH NGHIỆP THÀNH ĐẠT KHÔNG THỂ THIẾU ĐƯỢC CÁC NHÂN TÀI XUẤT
CHÚNG
6. TỰ TẠO RA QUAN ĐIỂM DÙNG NGƯỜI, LÀM MỘT NHÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP
7. KHAI THÁC TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN
8. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC ĐƯỢC NHÂN TÍNH HÓA
9. NÂNG CAO CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI CHO NHÂN VIÊN

10. TƯ DUY THEO NHÓM
CHƯƠNG IV: KIÊN TRÌ SÁNG TẠO, THẤT BẠI LÀ KHỞI ĐẦU CỦA SÁNG TẠO
1. KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO, DUY TRÌ ĐỘNG LỰC DẪN ĐẦU
2. THẤT BẠI KHÔNG NGĂN ĐƯỢC BƯỚC TIẾN CỦA ÔNG
3. NẮM ĐƯỢC MẠCH MÁU CỦA NGÀNH NGHỀ
4. SÁNG TẠO LÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP
5. TÍCH CỰC TÌM KIẾM THỊ TRƯỜNG, MỞ RỘNG THỊ PHẦN
6. LẤY IBM LÀM BÀN ĐẠP, MICROSOFT ĐÃ THỂ HIỆN RÕ SỰ XUẤT SẮC CỦA MÌNH
7. BẮT TAY VỚI TRUNG QUỐC CÙNG LÀM NGHIỆP LỚN
8. MƯỢN KỸ THUẬT CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ MAY “ÁO CƯỚI” CHO MÌNH
9. THÀNH CÔNG KHÔNG THỂ THIẾU ĐƯỢC SỰ KIÊN TRÌ
CHƯƠNG V: LỰA CHỌN QUYẾT ĐOÁN, NẮM BẮT CƠ HỘI
1. TỰ MÌNH TÌM KIẾM CƠ HỘI
2. CHỈ MỘT CƠ HỘI LÀ CÓ THỂ KHIẾN MÌNH NỔI BẬT
3. KHÁCH HÀNG CŨNG LÀ MỘT CƠ HỘI
4. TRÁNH RỦI RO, DUY TRÌ VỊ TRÍ DẪN ĐẦU
5. NGƯỜI NẮM BẮT ĐƯỢC THÔNG TIN LÀ NGƯỜI THẮNG CUỘC
6. RA TAY QUYẾT ĐOÁN, LÀM NGƯỜI ĐI ĐẦU
7. XÓA BỎ NHỮNG RÀO CẢN, THÂU TÓM SỰ CHÚ Ý
CHƯƠNG VI: COI TRỌNG SÁCH LƯỢC KINH DOANH
1. TIẾN QUÂN VÀO LĨNH VỰC MỚI, KHAI THÁC THỊ TRƯỜNG MỚI
2. KIÊN TRÌ TẤN CÔNG THỊ TRƯỜNG, GIÀNH ĐƯỢC KHÁCH HÀNG
3. COI TRỌNG CÔNG TÁC QUẢNG CÁO TUYÊN TRUYỀN
4. GIÀNH THỊ TRƯỜNG BẰNG GIÁ CẢ
5. SÁCH LƯỢC THỊ TRƯỜNG CỦA BILL GATES
(1) Trong những ngành nghề có liên quan đến sự sống của phần mềm máy tính, phải
sớm xâm nhập, đồng thời đứng vững ở vị trí dẫn đầu.
(2) Tấn công bằng sản phẩm mới.
(3) Mở rộng hết mức thị phần, cố gắng để mình trở thành tiêu chuẩn trong ngành.
(4) Tiến hành phân loại và tổng hợp, tạo ra “bộ mặt mới” để tiến vào thị trường.
6. ĐI CON ĐƯỜNG RIÊNG, GIÀNH ƯU THẾ KINH DOANH
7. KHÔNG NGỪNG THEO ĐUỔI CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
8. TẬN DỤNG CÁC MỐI QUAN HỆ ĐỂ TẠO RA HUYỀN THOẠI
9. ĐIỀU TRA KỸ LƯỠNG, TÌM HIỂU NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG
CHƯƠNG VII: LÀM NGƯỜI DẪN ĐẦU, KHÔNG LÀM NGƯỜI CHẠY THEO
1. KHÔNG THỂ THIẾU Ý THỨC VỀ NGUY CƠ

2. NGẮM CHUẨN THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU
3. BÀNH TRƯỚNG CŨNG LÀ MỘT KIỂU CẠNH TRANH
4. KẾT HỢP VỚI APPLE CÙNG CHỐNG LẠI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
5. LẠC HẬU THÌ PHẢI BỊ ĐÁNH
6. ĐI CON ĐƯỜNG CỦA MÌNH
7. CON ĐƯỜNG TIÊU CHUẨN HÓA QUANH CO
8. ĐẤU TRANH LÂU DÀI VỚI NẠN SAO CHÉP LẬU
9. PHÁP LUẬT LÀ “BÙA HỘ MỆNH”, LÀ “CÂY HÁI RA TIỀN”
CHƯƠNG VIII: DOANH NGHIỆP NHỎ LÀM VIỆC, DOANH NGHIỆP LỚN LÀM NGƯỜI
1. MỌI THỨ ĐỀU PHẢI DỰA TRÊN SỰ THÀNH TÂM
2. CÙNG NỖ LỰC GIÀNH THẮNG LỢI, KHÔNG LŨNG ĐOẠN THỊ TRƯỜNG
3. CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN
4. TÌM KIẾM SỰ HOÀN HẢO
5. LÀM VIỆC TỪ THIỆN, DANH LỢI SONG TOÀN
6. SỨC MẠNH CỦA TẬP THỂ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG
7. ĐỂ CÁC NHÂN TÀI GIÚP DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
8. TRAO ĐỔI CÓ THỂ NÂNG CAO HIỆU SUẤT
CHƯƠNG IX: CHỈ CẦN KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI LÀ CÓ THỂ DẪN ĐẦU
1. HỌC TẬP LÀ NÂNG CAO CỦA TIẾN BỘ
2. TÍCH CỰC TIẾN THỦ, DUY TRÌ VỊ TRÍ HÀNG ĐẦU CỦA DOANH NGHIỆP
3. LIÊN TỤC ĐẶT RA MỤC TIÊU MỚI
4. TẠO DỰNG MỘT MICROSOFT THỜI ĐẠI MỚI
5. ĐẦU TƯ PHÂN TÁN, CÂN BẰNG TỔ HỢP ĐẦU TƯ
6. DÁM MẠO HIỂM, CÓ CON MẮT NHÌN XA TRÔNG RỘNG
7. ĐẦU ÓC PHẢI TỈNH TÁO, LUÔN CÓ Ý THỨC VỀ NGUY CƠ
8. CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN, THỰC HIỆN GIẤC MƠ ĐẾ QUỐC PHẦN MỀM

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: ĐAM MÊ LÀ ĐỘNG LỰC LỚN NHẤT ĐỂ LÀM GIÀU
CHƯƠNG II: CHÚ TRỌNG CÔNG NGHỆ CAO THÌ MỚI CÓ TƯƠNG LAI
CHƯƠNG III: LẤY NHÂN LÀM GỐC, CHÚ TRỌNG NHÂN TÀI
CHƯƠNG IV: KIÊN TRÌ SÁNG TẠO, THẤT BẠI LÀ KHỞI ĐẦU CỦA SÁNG TẠO
CHƯƠNG V: LỰA CHỌN QUYẾT ĐOÁN, NẮM BẮT CƠ HỘI
CHƯƠNG VI: COI TRỌNG SÁCH LƯỢC KINH DOANH
CHƯƠNG VII: LÀM NGƯỜI DẪN ĐẦU, KHÔNG LÀM NGƯỜI CHẠY THEO
CHƯƠNG VIII: DOANH NGHIỆP NHỎ LÀM VIỆC, DOANH NGHIỆP LỚN LÀM NGƯỜI
CHƯƠNG IX: CHỈ CẦN KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI LÀ CÓ THỂ DẪN ĐẦU
Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/
Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree
Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach

1105198