Tài liệu miễn phí Kỹ năng quản lý

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ năng quản lý

Bài giảng Một số lợi ích khi áp dụng quản lý tri thức

Bài giảng Một số lợi ích khi áp dụng quản lý tri thức thông tin đến người học các nội dung ghi nhận câu hỏi; xây dựng các câu hỏi; lưu trữ, chia sẻ; tìm kiếm và trả lời. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

3/17/2021 3:13:50 PM +00:00

Bài giảng Kỹ năng ra quyết định

Bài giảng Kỹ năng ra quyết định tìm hiểu khái niệm về kỹ năng ra quyết định; phân loại ra quyết định; mô hình ra quyết định; phân tích các nguyên nhân;một số giải pháp; chọn giải pháp tối ưu; thực hiện quyết định; đánh giá quyết định; các phương pháp ra quyết định; tham gia của nhân viên vào các quyết định...

3/17/2021 3:11:58 PM +00:00

Bài giảng Kỹ năng huấn luyện

Bài giảng Kỹ năng huấn luyện tìm hiểu ý nghĩa của đào tạo với tổ chức, nhân viên, nhà quản lý; mối quan hệ với năng suất lao động; quản lý đào tạo; các bước của 1 chương trình đào tạo; quy trình một buổi đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

3/17/2021 3:11:51 PM +00:00

Bài giảng Quản lý sự thay đổi

Bài giảng Quản lý sự thay đổi được biên soạn nhằm tìm hiểu về sự thay đổi; thiết lập các mục tiêu cụ thể; hoạch định và thực hiện sự thay đổi; củng cố sự thay đổi; đánh giá và phân tích; những lưu ý khi thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

3/17/2021 3:11:42 PM +00:00

Bài giảng Kỹ năng quản trị - Bài 4: Kỹ năng trao quyền và ủy quyền

Bài giảng Kỹ năng quản trị - Bài 4: Kỹ năng trao quyền và ủy quyền thông tin đến các bạn các kiến thức về bản chất của trao quyền và ủy quyền; sự khác nhau giữa quyền lực, trao quyền và ủy quyền; sự cần thiết phải trao quyền và ủy quyền; biết cách trao quyền hiệu quả; lựa chọn công việc để ủy quyền và ủy quyền hiệu quả.

12/29/2020 5:30:58 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng quản trị - Bài 1: Kiến thức và kỹ năng cơ bản cho hoạt động nhóm

Bài giảng Kỹ năng quản trị - Bài 1: Kiến thức và kỹ năng cơ bản cho hoạt động nhóm được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến các bạn kỹ năng làm việc theo nhóm; kiến thức cơ bản về nhóm; kỹ năng cá nhân nền tảng để làm việc theo nhóm; kỹ năng cá nhân trong phối hợp với các thành viên khác.

12/29/2020 5:29:53 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng quản trị - Bài 2: Kỹ năng lãnh đạo nhóm

Bài giảng Kỹ năng quản trị - Bài 2: Kỹ năng lãnh đạo nhóm được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn nắm được các kiến thức về khái niệm và đặc điểm của nhóm và tinh thần làm việc nhóm; mô hình lãnh đạo nhóm; kỹ năng lãnh đạo nhóm.

12/29/2020 5:29:15 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng mềm: Kỹ năng quản lý cảm xúc

Bài giảng Kỹ năng mềm: Kỹ năng quản lý cảm xúc tìm hiểu về trí tuệ cảm xúc và cảm xúc; khái quát về kỹ năng quản lý cảm xúc; cấu trúc của quản lý cảm xúc; phương pháp quản lý cảm xúc. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

8/29/2020 11:56:36 AM +00:00

Nghệ thuật quản lý - Tiếp xúc mặt đối mặt: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, hần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đọc một bài diễn văn hay một bản trình bày, bán hàng, giải quyết vấn đề bằng góp ý, giải quyết vấn đề bằng kỹ luật, giải quyết xung đột bằng thương lượng... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 5:58:24 AM +00:00

Nghệ thuật quản lý - Tiếp xúc mặt đối mặt: Phần 1

Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Mặt đối mặt - Cơ sở của năng lực quản lý; không một lời được nói lên - Đọc các tín hiệu không lời, các kỹ năng cơ bản - Nghe và hỏi, cơ cấu và các loại tình thế tiếp xúc mặt đối mặt, tìm hiểu và phát hiện, tìm hiểu và phát triển điều tra thái độ, truyền đạt. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 5:58:17 AM +00:00

Bài thuyết trình Kỹ năng mềm: Mạng xã hội

Bài thuyết trình với các nội dung: mạng xã hội là gì; lợi ích của mạng xã hội; tác hại của mạng xã hội; cách sử dụng hợp lí mạng xã hội.

7/8/2020 4:47:30 PM +00:00

Bài thuyết trình Kỹ năng mềm: Kỹ năng quản lý thời gian

Bài thuyết trình “Kỹ năng mềm: Kỹ năng quản lý thời gian” tìm hiểu về việc xác định mục tiêu; liệt kê những công việc cần phải làm; sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên; tổng kết lại công việc; tính kỷ luật và thói quen; lên thời gian cụ thể cho công việc; sắp xếp nơi làm việc khoa học.

7/8/2020 3:47:46 PM +00:00

Knowledge sharing and individual performance: The case of Vietnam

The study determines that two individual factors; namely job satisfaction and other involvement significantly influenced knowledge donation process.

6/18/2020 12:28:22 AM +00:00

A new integrated MCDM approach for lecturers’ research productivity evaluation

This study develops an integrated MCDM approach for evaluating the lecturers’ research productivity. In the proposed approach, a fuzzy analytic hierarchy process (AHP) is applied to determine the weights of criteria.

6/17/2020 10:49:29 PM +00:00

Knowledge sharing and innovative work behavior: The case of Vietnam

The study determines factors such as trust, enjoyment in helping others, knowledge self-efficacy, management support, using information and communication technology significantly influence knowledge donation and collection.

6/17/2020 10:44:37 PM +00:00

Bài giảng Phát triển Kỹ năng quản trị: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Phát triển Kỹ năng quản trị: Phần 2 gồm có 2 chương tiếp phần 1 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Xây dựng nền tảng quyền lực và sử dụng sức ảnh hưởng khéo léo, Các chiến lược để có quyền lực trong tổ chức, Chuẩn đoán những vấn đề thực hiện công việc, Thúc đẩy khả năng của các cá nhân,...

5/20/2020 4:56:59 AM +00:00

Bài giảng Phát triển Kỹ năng quản trị: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Phát triển Kỹ năng quản trị: Phần 1 với các nội dung sau Tầm quan trọng của sự tự nhận thức, Điều thầm kín của tự nhận thức, Hiểu rõ và chấp nhận sự khác biệt giữa các cá nhân, Các yếu tố cốt lõi của tự nhận thức,...

5/20/2020 4:56:50 AM +00:00

Kĩ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong quản lý

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về khái niệm kĩ năng giải quyết tình huống quản lí và các kĩ năng bộ phận của nó. Kết quả nghiên cứu này góp phần xây dựng cơ sở lí luận cho việc vạch ra nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng này ở các cán bộ quản lí đương chức và kế cận.

5/19/2020 6:32:29 PM +00:00

Các phương pháp đánh giá kết quả làm việc của nhân viên

Đánh giá kết quả làm việc chứ không phải bạn đang đánh giá phẩm chất của nhân viên là nguyên tắc bạn cần nhớ trong công tác này. Hãy khôn ngoan tách biệt cảm xúc ra khỏi công việc nếu bạn không ưa một nhân viên nào đó. Một kết quả đánh giá công việc công minh là đòn bẩy giúp bạn phát huy được khả năng đóng góp của những nhân viên dưới quyền. Nhưng ngược lại nếu bạn không tôn trọng các nguyên tắc trong đánh giá sẽ khiến nhân viên của bạn bất mãn và dời bỏ bạn bất cứ khi nào.

3/30/2020 2:33:27 AM +00:00

Mẫu Đánh giá thực hiện công việc chuẩn nhất

Bảng đánh giá công việc có thể được tạo bởi người quản lý hoặc người trực tiếp thực hiện công việc, yêu cầu trong các bảng đánh giá này cần phải nêu rõ được các công việc được giao có hoàn thành như trương dự kiến hay không? Nhìn chung nó đánh giá quá trình làm việc.

3/30/2020 2:33:21 AM +00:00

Mẫu Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc cá nhân

Mẫu Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc cá nhân được lập ra để nhìn lại, đánh giá, nhận xét về kết quả công việc, hiệu suát hoàn thành công việc của từng cán bộ, công nhân viên trong công ty/ doanh nghiệp. Từ đó cải thiện và nâng cao hơn nữa tình hình làm việc cũng như có những giải pháp phù hợp đối với từng công việc.

3/30/2020 2:33:15 AM +00:00

Mẫu bảng Đánh giá thực hiện công việc của nhân viên (cá nhân tự đánh giá)

Mẫu bảng Đánh giá thực hiện công việc của nhân viên (cá nhân tự đánh giá) được đưa ra nhằm giúp nhân viên tự đánh giá và cho điểm theo năng lực làm việc của mình theo những tiêu chí có sẵn. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 2:33:09 AM +00:00

Mẫu Bảng đánh giá nhân viên

Mẫu Bảng đánh giá nhân viên được lập nhằm xây dựng các tiêu chí để đánh giá một cách toàn diện nhân viên, đề xuất hinh thức khen thưởng đối với nhân viên có kết quả đánh giá tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 2:33:03 AM +00:00

Mẫu Bản đánh giá kết quả hoàn thành công việc (của người quản lý đối với nhân viên)

Mẫu Bản đánh giá kết quả hoàn thành công việc (của người quản lý đối với nhân viên) nhằm mục đích đo lường kết quả công việc thực hiện so với chỉ tiêu đề ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 2:32:57 AM +00:00

Mẫu bảng Đánh giá của đồng nghiệp

Mẫu bảng Đánh giá của đồng nghiệp là biểu mẫu nhằm đưa ra những nhận xét về nhân viên từ đồng nghiệp, người quản lý sẽ có cái nhìn khách quan về nhân viên đó. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 2:32:51 AM +00:00

Mẫu Bảng đánh giá công việc thực hiện của cá nhân

Bảng đánh giá công việc thực hiện của cá nhân là đánh giá mức độ hoàn thành công việc giúp cho nhà quản lý và người lao động nhìn ra điểm yếu, điểm mạnh của mình để đưa ra được những quyết định nhân sự đúng đắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 2:32:45 AM +00:00

Chỉ số KPI về đánh giá kết quả công việc

Mục đích của việc đánh giá kết quả công việc là để cải thiện hiệu suất làm việc. Đánh giá kết quả công việc của nhân viên luôn là một việc không dễ dàng. Tuy nhiên, nếu bạn đã có sẵn bản tả công việc chi tiết và thông báo rõ yêu cầu công việc cho nhân viên thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều.

3/30/2020 2:32:39 AM +00:00

Phương pháp đánh giá thực hiện công việc hiệu quả nhất hiện nay

Thách thức với các doanh nghiệp ngày nay là làm cách nào để lựa chọn được phương pháp đánh giá phù hợp với tính chất công việc, cơ cấu, văn hóa và chiến lược của tổ chức. Ngoài ra, người quản lý cũng phải cân nhắc loại hình và số lượng phương pháp sử dụng, sự cân đối giữa tác dụng và chi phí của việc áp dụng đánh giá thực hiện công việc, sử dụng phương pháp đánh giá thế nào để có kết quả chính xác, khách quan nhất…

3/30/2020 2:32:32 AM +00:00

Phương pháp đánh giá nhân viên hiệu quả

Việc áp dụng phương pháp đánh giá thực hiện công việc của nhân viên là tùy thuộc vào xác định mục tiêu đánh giá, tức là tùy thuộc vào loại hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tùy thuộc vào mục tiêu tài chính, chiến lược nhân sự của doanh nghiệp… Chẳng hạn, mục tiêu chủ yếu là thăng chức, tăng lương thường áp dụng phương pháp thang điểm hay bảng điểm (rating scale method) có thể là thích hợp nhất. Ngược lại, mục tiêu đánh giá giúp nhân viên làm việc có hiệu quả và phát triển thì phương pháp đánh giá bằng cách quản trị theo mục tiêu (Management By Objective – MBO) là thích hợp v.v…

3/30/2020 2:32:26 AM +00:00

Những tiêu chí đánh giá nhân viên hiệu quả nhất

Đánh giá nhân viên là một trong những hoạt động không thể thiếu của các doanh nghiệp hiện nay. Nó diễn ra thường xuyên, và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về hoạt động này, hãy dành chút thời gian tham khảo và tìm hiểu thêm thông tin cung cấp bên dưới đây.

3/30/2020 2:32:19 AM +00:00