of x

Drawing a Cartoon Lion, King of the Cartoon Jungle

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: 0.05 M | File type: PDF
0 lần xem

Drawing a Cartoon Lion, King of the Cartoon Jungle. This cartoon lion is really easy to draw so let's not waste any time and get right into this. Remember to draw lightly so if you need to erase something later it will easily come off the page. Step 1 - The Head and Body The head is an oval shape that is stretched a little bit from top to bottom. The body is just two curved lines connected by a straight line along the bottom. Notice that the head is wider than the body and this is because we'll be adding a big mane to the lion. .Step 2.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/drawing-a-cartoon-liona-king-of-the-cartoon-jungle-uxe2tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu tới mọi người tài liệu Drawing a Cartoon Lion, King of the Cartoon Jungle.Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật đưa vào cho mình.Xin mời thành viên đang cần cùng xem ,Tài liệu Drawing a Cartoon Lion, King of the Cartoon Jungle thuộc thể loại ,Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật được chia sẽ bởi bạn my-thuat đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào danh mục Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật , có tổng cộng 6 trang , thuộc file .PDF, cùng danh mục còn có cartoon drawing, drawing animals, cartoon animals, drawing techniques, drawing guides, children's painting ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
This cartoon lion is really easy to draw so let's not waste any time and get right into this, bên cạnh đó Remember to draw lightly so if you need to erase something later it will easily come off the page, cho biết thêm Step 1 - The Head and Body The head is an oval shape that is stretched a little bit from top to bottom, ngoài ra The body is just two curved lines connected by a straight line along the bottom,còn cho biết thêm Notice that the head is wider than the body and this is because we'll be adding a big mane to the lion, ngoài ra Step 2,còn cho biết thêm Drawing a Cartoon Lion, King of the Cartoon Jungle This cartoon lion is really easy to draw so let`s not waste any time and get right into this, nói thêm Remember to draw lightly so if you need to erase something later it will easily come off the page, ngoài ra Step 1 - The Head and Body The head is an oval shape that is stretched a little bit from top to bottom, bên cạnh đó The body is just two curved lines connected by a straight line along the bottom, nói thêm là Notice that the head is wider than the body and this is because we`ll be adding a big mane to the lion, bên cạnh đó Step 2 - Ears, Nose, Tail and Details First add two curves for the
Drawing a Cartoon Lion, King of the Cartoon Jungle This cartoon lion is really easy to draw so let`s not waste any time and get right into this. Remember to draw lightly so if you need to erase something later it will easily come off the page. Step 1 - The Head and Body The head is an oval shape that is stretched a little bit from top to bottom. The body is just two curved lines connected by a straight line along the bottom. Notice that the head is wider than the body and this is because we`ll be adding a big mane to the lion. Step 2 - Ears, Nose, Tail and Details First add two curves for the ears. The right ear is a little jagged along the top while the left ear is smooth. Once you have finished with the ears, go ahead and roughen up the lion`s mane. Add a small rounded upside down triangle near the middle of the head for the nose. Notice that its placement is slightly off center which will help add some depth to the cartoon lion`s face. Draw the tail as it appears in the step to picture. See how the tail looks like it curves around the body? Step 3 - The Mouth and Ears Start at the bottom of the nose and draw a line downward. Draw a curve on both sides of this line to make the top of the mouth. Notice that one of the curves continues up right until it meets with the side of the nose. Draw a curve to make the bottom of the mouth and then add two curves above the nose. These last curves will be the starting point of the eyes which you will draw the next step. Draw the inside of the ears as they appear in the example image. Step 4 - Finishing Off the Head Area This is an easy step. Draw the eyes as they appear in the example image to the right and then make some whiskers along both sides of the mouth. Draw some zigzag lines to the chest, just under the part where the lion`s mane connects to the body. ... - tailieumienphi.vn 683920

Sponsor Documents