Đồ án: Cẩu giàn trong nhà máy bao gồm khâu nâng hạ và chạy ngang

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 50 | FileSize: M | File type: DOCX
of x

Đồ án: Cẩu giàn trong nhà máy bao gồm khâu nâng hạ và chạy ngang. Đồ án Cẩu giàn trong nhà máy bao gồm khâu nâng hạ và chạy ngang gồm các nội dung chính là: Giới thiệu đề tài cẩu giàn,tính toán và chọn động cơ, chọn biến tần và các thiết bị bảo vệ, chọn các thiết bị cho mạch điều khiển,.... Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/do-an-cau-gian-trong-nha-may-bao-gom-khau-nang-ha-va-chay-ngang-quabuq.html

Nội dung


1098528

Tài liệu liên quan


Xem thêm