of x

Cartoon Fish Drawing: Learn how to Draw Fish that Really make a Splash!

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 5 | FileSize: 0.02 M | File type: PDF
0 lần xem

Cartoon Fish Drawing: Learn how to Draw Fish that Really make a Splash!. Cartoon Fish Drawing Sparkle the Goldfish Sparkle is easy to draw when you break him down into simple shapes. We'll start with, as usual, a circle. We're going to draw Sparkle as if he is facing us, but angled a little to the side. This angle will be a lot more interesting than if we drew him facing us directly. Basic Forms: Draw an oval. This will serve as our sphere. Think of it as being squished at the sides to give us a nice thin fish. Remember to draw lightly so that you can erase these basic lines easily.... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cartoon-fish-drawing-learn-how-to-draw-fish-that-really-make-a-splash-qxe2tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc thư viện Cartoon Fish Drawing: Learn how to Draw Fish that Really make a Splash!.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật đưa vào cho học tập.Xin mời đọc giả đang cần cùng tham khảo ,Tài liệu Cartoon Fish Drawing: Learn how to Draw Fish that Really make a Splash! trong thể loại ,Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật được giới thiệu bởi bạn my-thuat tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã đưa vào danh mục Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật , có tổng cộng 5 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng danh mục còn có , cartoon animals, cartoon drawing, drawing animals, drawing techniques, drawing guides, children's painting ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Cartoon Fish Drawing Sparkle the Goldfish Sparkle is easy to draw when you break him down into simple shapes, bên cạnh đó We'll start with, as usual, a circle, bên cạnh đó We're going to draw Sparkle as if he is facing us, but angled a little to the side,còn cho biết thêm This angle will be a lot more interesting than if we drew him facing us directly, tiếp theo là Basic Forms: Draw an oval, ngoài ra This will serve as our sphere, bên cạnh đó Think of it as being squished at the sides to give us a nice thin fish, nói thêm là Remember to draw lightly so that you can erase these basic lines easily, bên cạnh đó Cartoon Fish Drawing: Learn how to Draw Fish that Really make a Splash! Cartoon Fish Drawing Sparkle the Goldfish Sparkle is easy to draw when you break him down into simple shapes, bên cạnh đó We`ll start with, as usual, a circle, cho biết thêm We`re going to draw Sparkle as if he is facing us, but angled a little to the side, bên cạnh đó This angle will be a lot more interesting than if we drew him facing us directly, bên cạnh đó Basic Forms: Draw an oval, nói thêm This will serve as our sphere, cho biết thêm Think of it as being squished at the sides to give us a nice thin fish, bên cạnh đó Remember to draw lightly so that you can erase these basic lines easily later, thêm nữa Exten
Cartoon Fish Drawing: Learn how to Draw Fish that Really make a Splash! Cartoon Fish Drawing Sparkle the Goldfish Sparkle is easy to draw when you break him down into simple shapes. We`ll start with, as usual, a circle. We`re going to draw Sparkle as if he is facing us, but angled a little to the side. This angle will be a lot more interesting than if we drew him facing us directly. Basic Forms: Draw an oval. This will serve as our sphere. Think of it as being squished at the sides to give us a nice thin fish. Remember to draw lightly so that you can erase these basic lines easily later. Extend a little rounded triangular shape off of the oval. This will be rest of the body. Because of the angle of Sparkle to the viewer, the body will seem to get smaller as it goes from the face back to the tail. Add the fins onto your cartoon fish drawing. You can really use any shape you want for the fins, but for this I`ve chosen long thin fins. I chose this style because I think the slender fins help to sell the simple, good-hearted nature of the character. Add in 2 circles for eyes and some curves above them for eye brows. The position of the eyebrows is very important to show the character`s mood. Add in 2 curves for the mouth. The top of the mouth is less curved than the bottom. Add on another curve slightly below the top of the mouth to show the top teeth. Fill in the bottom of the mouth with black. Add in 2 small curves along the side for the gills, and on curve on the bottom to show the belly. Erase your foundation lines and you should be finished! Cartoon Fish Drawing #2 General `Finn` Lee The second fish is going to have a little more attitude than cute little Sparkle the goldfish. The General has a little more flair, and a little more attitude. Start again with an egg-shaped circle. Keep your lines light so you can erase them later. The big part of the egg will make the face. Draw a small curve that cuts into the egg to show the front of the face. At the bottom of this curve draw another curve which will make the top of the mouth. Another curve at the bottom will make the bottom of the mouth. Add one last curve just below the top of the mouth to show the teeth. Your cartoon fish drawing needs a tail, so add a rounded triangle shape to the back of the body. Add another fin to the top of the body. I`ve gone for a bit more stylized looking fin than in the previous fish. Lastly, use a rounded triangle shape to create the side fin. Add one circle, and one half-circle to create the eyes. A simple diagonal line across the eye can form the eyelid. Eyelashes along the eyelid towards the back of the eye will help sell the attitude of the General. I added a dark circle around the eyes which helps make the face a little more interesting. Use two curved lines to add gills to your cartoon fish drawing. ... - tailieumienphi.vn 683916

Sponsor Documents