Các quy tắc lịch sự, kính trọng của người Việt và người Úc - Nguyễn Thanh Tùng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 13 | FileSize: 0.26 M | File type: PDF
of x

Các quy tắc lịch sự, kính trọng của người Việt và người Úc - Nguyễn Thanh Tùng. Bài viết Các quy tắc lịch sự, kính trọng của người Việt và người Úc tìm hiểu hệ đức tin, giá trị, và hành vi của người Việt và người Úc. Hai hệ đức tin khác nhau của người Việt và người Úc dẫn đến hai hệ giá trị khác nhau là bình đẳng, độc lập, riêng tư, và quyết đoán, những giá trị này chi phối hành vi đối lập nhau trong giao tiếp xuyên văn hóa.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cac-quy-tac-lich-sua-kinh-trong-cua-nguoi-viet-va-nguoi-uc-nguyen-thanh-tung-5lq8tq.html

Nội dung


978987

Tài liệu liên quan


Xem thêm