of x

Bài giảng Tổng quan bạo hành trẻ em

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 40 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Tổng quan bạo hành trẻ em. Bài giảng trình bày các vấn đề về an toàn trẻ em Việt Nam, bạo hành và bỏ bê trẻ em, lạm dụng trẻ em trên thế giới, lạm dụng trẻ em ở Việt Nam, vai trò của bệnh viện, công cụ sàng lọc thương tích trẻ em, công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em, pháp luật Việt Nam: luật phòng chống bạo lực gia đình, các yếu tố nguy cơ cho trẻ em, hậu quả và các chi tố bảo vệ.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tong-quan-bao-hanh-tre-em-49bbuq.html

Nội dung

TLMP xin chia sẽ tới mọi người thư viện Bài giảng Tổng quan bạo hành trẻ em.Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Y Tế - Sức Khoẻ,Sức khỏe trẻ em giúp đỡ cho thư viện của mình.Xin mời các bạn đang cần cùng tham khảo ,Thư viện Bài giảng Tổng quan bạo hành trẻ em trong danh mục ,Y Tế - Sức Khoẻ,Sức khỏe trẻ em được giới thiệu bởi user suckhoetreem đến các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào mục Y Tế - Sức Khoẻ,Sức khỏe trẻ em , có tổng cộng 40 page , thuộc thể loại .PDF, cùng chuyên mục còn có Bài giảng trẻ em, Trẻ em Việt Nam, An toàn trẻ em, Bảo vệ trẻ em, Bạo hành trẻ em, Lạm dụng trẻ em ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Bài giảng biểu đạt những vấn đề về an toàn trẻ em Việt Nam, bạo hành và bỏ bê trẻ em, lạm dụng trẻ em trên thế giới, lạm dụng trẻ em ở Việt Nam, vai trò của bệnh viện, công cụ chắt lọc thương tích trẻ em, công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em, pháp luật Việt Nam: luật phòng chống bạo lực gia đình, những yếu tố nguy cơ cho trẻ em, hậu quả và những chi tố  bảo vệ, cho biết thêm 16/01/2015 PGS, tiếp theo là TS, nói thêm BS ĐOÀN THỊ NGỌC DIỆP ĐẠI HỌC Y DƢỢC TP HCM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 SAFE CHILDREN VIETNAM Child Abuse Presentations to Hospital: Recognise and Respond Tara Flemington (Project Manager) and DrJennifer Fraser 1 16/01/2015 AN TOÀN TRẺ EM VIỆT NAM LÝ DOTRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH NÀY? • Dự án cộng tác giữa BV Nhi đồng 2 • và Đại học Sydney • Mục đích: – Huấn luyện về nhận diện và đối phó bạo hành trẻ em tại Việt nam – Sử dụng công cụ chắt lọc – Đánh giá hiệu quả đào tạo – Cung cấp tài liệu hƣớng dẫn nhận diện và đáp ứng những trƣờng hợp bạo hành trẻ em 4 4 2 16/01/2015 BẠO HÀNH VÀ BỎ BÊ

16/01/2015 PGS.TS.BS ĐOÀN THỊ NGỌC DIỆP ĐẠI HỌC Y DƢỢC TP HCM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 SAFE CHILDREN VIETNAM Child Abuse Presentations to Hospital: Recognise and Respond Tara Flemington (Project Manager) and DrJennifer Fraser 1 16/01/2015 AN TOÀN TRẺ EM VIỆT NAM LÝ DOTRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH NÀY? • Dự án hợp tác giữa BV Nhi đồng 2 • và Đại học Sydney • Mục đích: – Huấn luyện về nhận biết và ứng phó bạo hành trẻ em tại Việt nam – Sử dụng công cụ sàng lọc – Đánh giá hiệu quả huấn luyện – Cung cấp tài liệu hƣớng dẫn nhận biết và đáp ứng các trƣờng hợp bạo hành trẻ em 4 4 2 16/01/2015 BẠO HÀNH VÀ BỎ BÊ TRẺ EM Tại sao bạo hành và bỏ bê trẻ em là một vấn đề cần phải can thiệp? Bởi vì trẻ em có quyền… ... và đó là một điều đúng cần phải làm 5 5 ẢNH HƢỞNG CỦA LẠM DỤNG VÀ BỎ BÊ TRẺ EM Nhận thức & cảm xúc Thể chất Hành vi không phù hợp Tinh thần & Đạo lý Xã hội 6 3 16/01/2015 LẠM DỤNG TRẺ EM TRÊN THẾ GIỚI 7 7 CÔNG CỤ SÀNG LỌC CHẤN THƢƠNG TRẺ EM 8 8 4 16/01/2015 LẠM DỤNG TRẺ EM Ở VIỆT NAM Trẻ em Việt nam có bị lạm dụng hay không? • • • • Câu trả lời là "CÓ" Có ít nghiên cứu tại Việt nam Khảo sát 2006 trẻ em Việt nam tại một trƣờng trung học: – 39.5% bị lạm dụng về tinh thần – 46.5% lạm dụng thể chất – 19.7% lạm dụng tình dục – 29.3% bị bỏ bê • Tỉ lệ trầm cảm và lo âu cao hơn • Lòng tự trọng giảm sút 9 9 VAI TRÕ CỦA BỆNH VIỆN • Bác sĩ và điều dƣỡng giữ vai trò rất quan trọng trong việc nhận biết trẻ bị lạm dụng,trẻ bị bỏ bê • Tại Khoa Cấp cứu và phòng khám ngoại trú BV NĐ2: – 2%-10% trẻ đến bệnh viện là nạn nhân của bạo hành hoặc bỏ rơi – Sàng lọc các tình huống này là một thách thức – Chẩn đoán sớm rất quan trọng 1 0 5

1100378

Sponsor Documents