Bài giảng Tổng quan bạo hành trẻ em

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 40 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tổng quan bạo hành trẻ em. Bài giảng trình bày các vấn đề về an toàn trẻ em Việt Nam, bạo hành và bỏ bê trẻ em, lạm dụng trẻ em trên thế giới, lạm dụng trẻ em ở Việt Nam, vai trò của bệnh viện, công cụ sàng lọc thương tích trẻ em, công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em, pháp luật Việt Nam: luật phòng chống bạo lực gia đình, các yếu tố nguy cơ cho trẻ em, hậu quả và các chi tố bảo vệ.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Có tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tong-quan-bao-hanh-tre-em-49bbuq.html

Nội dung


16/01/2015 PGS.TS.BS ĐOÀN THỊ NGỌC DIỆP ĐẠI HỌC Y DƢỢC TP HCM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 SAFE CHILDREN VIETNAM Child Abuse Presentations to Hospital: Recognise and Respond Tara Flemington (Project Manager) and DrJennifer Fraser 1 16/01/2015 AN TOÀN TRẺ EM VIỆT NAM LÝ DOTRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH NÀY? • Dự án hợp tác giữa BV Nhi đồng 2 • và Đại học Sydney • Mục đích: – Huấn luyện về nhận biết và ứng phó bạo hành trẻ em tại Việt nam – Sử dụng công cụ sàng lọc – Đánh giá hiệu quả huấn luyện – Cung cấp tài liệu hƣớng dẫn nhận biết và đáp ứng các trƣờng hợp bạo hành trẻ em 4 4 2 16/01/2015 BẠO HÀNH VÀ BỎ BÊ TRẺ EM Tại sao bạo hành và bỏ bê trẻ em là một vấn đề cần phải can thiệp? Bởi vì trẻ em có quyền… ... và đó là một điều đúng cần phải làm 5 5 ẢNH HƢỞNG CỦA LẠM DỤNG VÀ BỎ BÊ TRẺ EM Nhận thức & cảm xúc Thể chất Hành vi không phù hợp Tinh thần & Đạo lý Xã hội 6 3 16/01/2015 LẠM DỤNG TRẺ EM TRÊN THẾ GIỚI 7 7 CÔNG CỤ SÀNG LỌC CHẤN THƢƠNG TRẺ EM 8 8 4 16/01/2015 LẠM DỤNG TRẺ EM Ở VIỆT NAM Trẻ em Việt nam có bị lạm dụng hay không? • • • • Câu trả lời là "CÓ" Có ít nghiên cứu tại Việt nam Khảo sát 2006 trẻ em Việt nam tại một trƣờng trung học: – 39.5% bị lạm dụng về tinh thần – 46.5% lạm dụng thể chất – 19.7% lạm dụng tình dục – 29.3% bị bỏ bê • Tỉ lệ trầm cảm và lo âu cao hơn • Lòng tự trọng giảm sút 9 9 VAI TRÕ CỦA BỆNH VIỆN • Bác sĩ và điều dƣỡng giữ vai trò rất quan trọng trong việc nhận biết trẻ bị lạm dụng,trẻ bị bỏ bê • Tại Khoa Cấp cứu và phòng khám ngoại trú BV NĐ2: – 2%-10% trẻ đến bệnh viện là nạn nhân của bạo hành hoặc bỏ rơi – Sàng lọc các tình huống này là một thách thức – Chẩn đoán sớm rất quan trọng 1 0 5

1100378