Bài giảng Phụ nữ và ma túy

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 23 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Phụ nữ và ma túy. Bài giảng trình bày về tình hình sử dụng và tiêm chích ma túy trong phụ nữ tại Việt Nam, đặc điểm của phụ nữ nghiện chích ma túy, các nguy cơ liên quan đến tiêm chích ma túy, kiến thức về HIV/ AIDS và tính chủ động thực hiện các biện pháp CTGTH, tiếp cận các dịch vụ về HIV/ AIDS và các khuyến nghị.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-phu-nu-va-ma-tuy-f8bbuq.html

Nội dung


PHỤ NỮ VÀ MA TÚY Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế NỘI DUNG TRÌNH BÀY I. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ TIÊM CHÍCH MA TÚY TRONG PHỤ NỮ TẠI VIỆT NAM 1. Đặc điểm của phụ nữ nghiện chích ma túy; 2. Các nguy cơ liên quan đến TCMT; 3. Kiến thức về HIV/AIDS và tính chủ động thực hiện các biện pháp CTGTH; II. TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ VỀ HIV/AIDS III.KHUYẾN NGHỊ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MA TÚY Số người nghiện ma túy (2013): khoảng 180.000 - Nghiện CDTP: 78% - ATS: khoảng 10% (ở các thành phố lớn). - Phụ nữ: chiếm khoảng 10% UNODC 2012: Tỉ lệ đã từng sử dụng ATS trong nhóm nguy cơ cao tại Việt LOẠI ATS NCMT MSM PNBD Người sử dụng ATS Meth 28.0 10.7 21.4 47.5 Ecstasy 77.0 81.5 54.4 85.5 Đá 80.7 57.4 57.8 93.5 PHẦN 1 ĐẶC ĐIỂM CỦA PHỤ NỮ NGHIỆN CHÍCH MA TÚY

1100317

Tài liệu liên quan


Xem thêm