Tài liệu miễn phí Sức khỏe phụ nữ

Download Tài liệu học tập miễn phí Sức khỏe phụ nữ

Ovarian cancer cells with CD133+ phenotype is more resistant against Ngai Bun Boesenbergia pandurata extract than original ovarian cancer cells

Ovarian cancer is one of the most common cancers in women. Due to the difficulty in early detection and treatment of ovarian cancer, many research studies and clinical trials have been developed to discover more efficient therapies. Besides Western medicine, traditional medicine has gained increased interest as a research field with potential to lead to the production of marketable therapeutic products. With the diversity of tropical plants in Asia, traditional medicine has been very popular and has served as a traditional therapy for generations. The Ngai bun (Boesenbergia pandurata) root is used not only as a food spice but also in ethnomedicine. This study aimed to compare the anti-tumor activity of Boesenbergia pandurata root extract against ovarian cancer cells and CD133+ovarian cancer cells that were enriched from the original ovarian cancer cells.

12/29/2020 2:04:26 PM +00:00

Decision tree method using for fetal state classification from cardiotography data

In this paper, we are using three input attributes of training data set quoted by LB, AC, and FM to categorize as normal, suspect or pathological where NSPF variable is used as response variable. After drawing necessary analyzing into three variables we get the 19 nodes of classi cation tree and also we have measured every single node according to statistic, criterion, weights and values. The Cardiotocography Dataset applied in this study are received from UCI Machine Learning Repository.

12/29/2020 1:04:06 PM +00:00

Thái độ và niềm tin của nữ sinh viên Đại học Duy Tân với trải nghiệm về chu kỳ kinh nguyệt

Trải nghiệm về chu kỳ kinh nguyệt là một trong những vấn đề về sức khỏe sinh sản có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời của người phụ nữ. Các mục tiêu của nghiên cứu này bao gồm: Mô tả thái độ và niềm tin về trải nghiệm kinh nguyệt; xác định mối tương quan và sự khác biệt giữa các biến liên quan đến thái độ và niềm tin về trải nghiệm kinh nguyệt ở nữ sinh viên thông qua phương pháp nghiên cứu: Bộ công cụ BATM đã được sử dụng trong nghiên cứu này.

12/28/2020 10:35:15 PM +00:00

A comparative study to assess the fetal and placental outcome among anaemic and non-anaemic mothers of selected hospital of district Mohali, Punjab, India

Anaemia is a pathological condition in which the oxygen carrying capacity of red blood cells is insufficient to meet body’s needs, which leads to problems to mother and poor fetal and placental outcome. The aim of the study was to compare the fetal and placental outcome among Anaemic and non- anaemic mothers of selected hospital of district Mohali, Punjab.A quantitative research approach with comparative design was adopted. Total 100 mothers out of which 50 anaemic and 50 non-anaemic were taken by using non probability, purposive sampling technique to identify the fetus and placental outcome difference in anaemic and non-anaemic mothers. Tool was made up of protocol to assess fetal outcome and protocol to assess placental outcome. Collected data was analyzed by descriptive and inferential statistics.

12/28/2020 10:05:29 PM +00:00

Orbital tuberculosis in a 65 year old female: A case report and review of the literature

Tuberculosis is a systemic disease caused by mycobacterium tuberculosis killing up to 3 million people in the world every year. Nigeria is ranked as number ten among twenty-two high burden countries in the world. Ocular involvement is an extrapulmonary manifestation of tuberculosis which has become more common with the advent of human immunodeficiency virus (HIV) infection.

12/28/2020 10:57:57 AM +00:00

Bacterial vaginosis among symptomatic women of reproductive age group in and around NIMS Hospital, Jaipur, India

Bacterial vaginosis (BV) is a polymicrobial, most common cause of abnormal vaginal discharge among young women of Reproductive age groups. This cross sectional study were to analyze the prevalence of vaginal infections in the patients attending Obstetrics and Gynaecology with various complaints like increased malodorous vaginal discharge among sexually active women aged 15-45yrs.

12/28/2020 10:53:36 AM +00:00

Bacterial vaginosis: One of the causes of preterm labor

The aim of this study was to evaluate the role of bacterial vaginosis in preterm labor Preterm labor has increasing evidence of infectious causes especially ascending infections from lower genital tract. Preterm delivery is a leading cause of neonatal morbidity and mortality.

12/28/2020 10:44:03 AM +00:00

Hoạt động thể lực và các yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai tại Bệnh viện Hùng Vương

Hoạt động thể lực (HĐTL) trong thời kỳ mang thai đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi. Tuy nhiên, tỷ lệ HĐTL trong thai kỳ trên thế giới được báo cáo rất thấp. Bởi vì phần lớn phụ nữ lựa chọn giảm HĐTL và tăng thời gian nghỉ ngơi khi phát hiện mang thai. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ HĐTL đủ theo khuyến nghị Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) và các yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai.

10/19/2020 6:42:55 PM +00:00

Trầm cảm, lo âu và các yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai tại thành phố Hồ Chí Minh

Trầm cảm, lo âu là những dạng rối loạn tâm thần phổ biến ở phụ nữ mang thai. Hầu hết nghiên cứu tại Việt Nam về rối loạn tâm thần chu sinh chỉ tập trung vào trầm cảm sau sinh. Nghiên cứu về trầm cảm, lo âu ở phụ nữ mang thai còn hạn chế. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ trầm cảm, lo âu và các yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai tại TP. Hồ Chí Minh.

10/19/2020 6:42:39 PM +00:00

Kiến thức, thái độ và hành vi về sức khỏe sinh sản của sinh viên nữ khối Khoa học sức khỏe, Trường Đại học Duy Tân

Ngày nay, tình trạng quan hệ tình dục không an toàn ở sinh viên Việt Nam rất phổ biến, do đó việc tuyên truyền các biện pháp tránh thai phù hợp cho lứa tuổi này là hết sức quan trọng, để làm giảm tình trạng có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai ở lứa tuổi thanh thiếu niên, các bệnh lây truyền đường tình dục. Bài viết nghiên cứu thực trạng về sức khỏe sinh sản ở sinh viên với mục tiêu khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi về sức khỏe sinh sản của sinh viên và các yếu tố liên quan.

10/19/2020 3:35:25 PM +00:00

Prevalence of non albicans candida vaginal infection among women attending the obstetrics and gynaecology department of a tertiary care hospital

A prospective study was carried out from May 2010 to February 2011 to study the prevalence of Non albicans Candida Vaginal infection among symptomatic patients coming to the OG department of SRM hospital.

9/24/2020 8:37:43 PM +00:00

Đa hình đơn nucleotide RS1799796 của gen XRCC3 trong ung thư vú

Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu xác định tính đa hình đơn rs1799796 tại intron 5 của gen XRCC3 ở nhóm bệnh nhân mắc ung thư vú so với nhóm đối chứng. 150 bệnh nhân mắc ung thư vú và 150 người phụ nữ khỏe mạnh đã được lựa chọn vào nghiên cứu.

9/24/2020 8:10:10 PM +00:00

Lợi ích và nguy cơ của mổ lấy thai

Bài viết nghiên cứu về nhân viên y tế đặc biệt là bác sĩ phải hiểu rõ về những biến chứng gần và xa của mổ lấy thai để phòng ngừa sự lạm dụng mổ lấy thai nhất là trên sản phụ sanh con so.

9/24/2020 5:23:27 PM +00:00

Bài giảng Chuyên đề Khung chậu nữ về phương diện sản khoa

Bài giảng Chuyên đề Khung chậu nữ về phương diện sản khoa cung cấp những kiến thức về cấu tạo và hình thể một khung xương chậu nữ; các đường kính của đại khung và tiểu khung; chức năng sinh lý của đáy chậu nữ.

9/24/2020 5:14:04 PM +00:00

Bài giảng Chuyên đề Chẩn đoán chuyển dạ

Bài giảng Chuyên đề: Chẩn đoán chuyển dạ thông tin đến các bạn những kiến thức về dấu hiệu chuyển dạ và 3 giai đoạn của một cuộc chuyển dạ; các yếu tố cần theo dõi trong khi chuyển dạ; các nguyên tắc cơ bản trong chăm sóc sản phụ chuyển dạ đẻ. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

9/24/2020 5:13:58 PM +00:00

Prevalence of female sexual dysfunction in allied health workers: A cross-sectional pilot study in a tertiary hospital in Singapore

Female sexual dysfunction (FSD) is increasingly being identified as a problem around the world. Women can have problems in various parts of the sexual cycle - desire, arousal, lubrication, orgasm or they may experience pain related to sexual activity.

9/24/2020 4:10:10 PM +00:00

The relationship between menopausal symptoms and burnout: A cross-sectional study among nurses

Despite the growing presence of menopausal women in workplaces, studies aimed at exploring the link between menopausal symptoms and job well-being are scarce. In the interest of addressing this gap, the present study aimed to explore whether menopausal symptoms might contribute to increased levels of burnout and whether this relationship can be moderated by social or personal resources.

9/24/2020 4:10:04 PM +00:00

Menstrual health and hygiene among Indigenous Australian girls and women: Barriers and opportunities

Health inequities inhibit global development and achievement of the Sustainable Development Goals. One gendered health area, Menstrual Health & Hygiene (MHH), has received increasing attention in Low- and MiddleIncome Countries as a barrier to health, wellbeing, and gender equity.

9/24/2020 4:09:58 PM +00:00

Clinical pilot study to evaluate the neovaginal PACIENA prosthesis® for vaginoplasty without skin grafts in women with vaginal agenesis

To evaluate the feasibility and clinical outcomes of vaginoplasties using a neovaginal polylactic acid prosthesis made with 3-dimensional (3D) printing technology as an intraneovaginal mould.

9/24/2020 4:09:51 PM +00:00

Understanding what impacts on disclosing anal incontinence for women when comparing bowel-screening tools: A phenomenological study

There is limited research defining the true prevalence of anal incontinence (AI) in women of childbearing age. Understanding the limitations of the current assessment tools in the identification of AI is paramount for identifying the prevalence of AI and improving the care and management for women of childbearing age.

9/24/2020 4:09:45 PM +00:00

Women’s perceived social support: Associations with postpartum weight retention, health behaviors and depressive symptoms

Social support may promote healthful behaviors that prevent excess weight at critical periods in women’s life. Our objective was to investigate associations of social support at 6 months postpartum with women’s health behaviors that have previously been shown to predict weight retention at 1 year postpartum.

9/24/2020 4:09:39 PM +00:00

Mediating effects of depression on anxiety and leisure constraints in patients with breast cancer

Patients with breast cancer often exhibit high levels of anxiety and depression and a considerable decrease in their ability to participate in leisure activities, which result in the long-term disruption of their daily lives. This study intended to explore the relationships among anxiety, leisure constraints, and depression and evaluate whether depression mediates the effects of anxiety on leisure constraints in patients with breast cancer.

9/24/2020 4:09:33 PM +00:00

When user-centered design meets implementation science: Integrating provider perspectives in the development of an intimate partner violence intervention for women treated in the United States’ largest integrated healthcare system

Intimate partner violence (IPV) against women is a global health problem that is a substantial source of human suffering. Within the United States (US), women veterans are at high risk for experiencing IPV. There is an urgent need for feasible, acceptable, and patient-centered IPV counseling interventions for the growing number of women treated in the US’s largest integrated healthcare system, the Veterans Health Administration (VHA).

9/24/2020 4:09:26 PM +00:00

“Living like I am in Thailand”: Stress and coping strategies among Thai migrant masseuses in Oslo, Norway

Migrants experience stress before, during and after migrating to a new country, all of which influences their mental wellbeing. In Norway, migration from Thailand is highly gendered as most Thai migrants are women who migrate to live with their Norwegian spouse. Massage shops, often owned by Thai entrepreneurs, are a locale where women use their cultural knowledge to bridge into the local economy.

9/24/2020 4:09:20 PM +00:00

Knowledge, attitude and practice (KAP) of health providers towards safe abortion provision in Addis Ababa health centers

Unsafe abortion remains a reality for many Ethiopian women and will remain so until safe abortion is more accessible across the country. The house of representatives of Federal Democratic Republic of Ethiopia (FDRE) revised the abortion law and Ministry of Health (MoH) of FDRE developed a revised technical and procedural guideline for safe abortion services in Ethiopia; emphasizing the need to increase knowledge and practice of health service providers on safe abortion care (SAC) and access to safe terminations of pregnancy at high standard and quality.

9/24/2020 4:09:14 PM +00:00

Vaginal douching in Zambia: A risk or benefit to women in the fight against cervical cancer: A retrospective cohort study

Cervical cancer was the most commonly diagnosed cancer and the leading cause of cancer related deaths in 2013 among women in Zambia. We determined factors associated with vaginal douching with any solution other than water and examined its role as a risk factor for abnormal cervical lesions among Zambian women.

9/24/2020 4:09:08 PM +00:00

Female sexual dysfunction associated with idiopathic cerebellar ataxia: A case report

Cerebellar ataxia affects individuals in reproductive age. To date, few clinical cases of cerebellar ataxia and involvement of the cerebellum in sexual response were reported. We report a case of a woman that need to restore skills related for execution of sexual activity and coordination of movements during sexual intercourse.

9/24/2020 4:09:02 PM +00:00

Determinants of early marriage among married women in Injibara town, north West Ethiopia: Community-based crosssectional study

Early marriage is occurred when one or both of the spouses are below the age of 18 years at the time of their first marriage. It is one of the major traditional practices in developing counties particularly in Ethiopia; which has significant physical, intellectual, psychological and emotional effects and reduces educational opportunities and the chance for personal growth for both boys and girls.

9/24/2020 4:08:56 PM +00:00

Intimate partner violence among HIV positive women in care - results from a national survey, Uganda 2016

Women remain disproportionally affected by the HIV/ AIDS epidemic because of sociocultural factors including violence perpetrated by intimate partners. Among HIVpositive (HIV+) women, intimate partner violence (IPV) affects engagement in care and reproductive health outcomes.

9/24/2020 4:08:50 PM +00:00

Online reported women’s experiences of symptomatic pelvic organ prolapse after vaginal birth

Pelvic organ prolapse (POP) is a major public health problem with a relative high lifetime risk of surgery. The main risk factor for developing POP is vaginal birth. Many women become symptomatic later in life and most of the existing research on symptomatic pelvic organ prolapse (sPOP) predominantly concentrates on the effects of the condition on postmenopausal women.

9/24/2020 4:08:44 PM +00:00