1001 Ways to Get Promoted - David E.Eye

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 212 | FileSize: 1.60 M | File type: PDF
of x

1001 Ways to Get Promoted - David E.Eye. What does it mean to promote yourself? Is the promotion game worth spending your energy on? Employees often get locked into playing the corporate game where someone else sets the speed of the treadmill and dictates how fast to run. Conversely, playing the promotional game can be a lot of fun because you control the speed of the treadmill and determine what promotional plays to use to move yourself up the corporate ladder. If you play the game right, you’ll come out a winner and get promoted along the way..... Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/1001-ways-to-get-promoted-david-e-eye-6xf2tq.html

Nội dung


685228