Tài liệu miễn phí Kỹ năng giao tiếp

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng ứng xử với những người khó chịu

Cuốn sách này gồm 24 bài học thú vị và bổ ích về vấn đề này. Nó sẽ giúp bạn có được cách ứng xử thông minh, linh hoạt và có hiệu quả nhất với từng đối tượng dựa trên cơ sở vững chắc là mối quan hệ thân thiện giữa người với người, giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp. Nếu bạn vận dụng một cách sáng tạo và uyển chuyển các bài học này, bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công. Thành hay bại trong cuộc sống sẽ chính là nhờ chúng ta ứng xử có đạt hiệu quả như thế nào.

3/19/2021 12:59:05 AM +00:00

Nghệ thuật trong giao tiếp hàng ngày

Ebook Nghệ thuật giao tiếp ứng xử gồm 8 chương với các nội dung thế giới tâm lý bí ẩn của con người; các kỹ năng giao tiếp cơ bản cần tinh thông; khởi đầu giao tiếp; thuật giao tiếp nắm bắt lòng người; nghệ thuật nói chuyện của đàn ông; nghệ thuật nói chuyện của phụ nữ; nghệ thuật nói chuyện trong cơ quan; nên làm và không nên làm trong giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo!

3/17/2021 4:47:11 PM +00:00

Kỹ năng nói chuyện dành cho phái đẹp

Ebook Sức hút của kỹ năng nói chuyện – Cẩm nang giao tiếp dành cho phái đẹp trình bày sự hấp dẫn của ngôn ngữ cơ thể; thể hiện âm thanh quen biết bạn; sử dụng ngôn ngữ cơ thể linh hoạt; nói như thế này, ai cũng yêu quý; luôn nhớ kĩ năng nhỏ, nói chuyện không hề khó; ma pháp hài hước nữ vương giao tiếp; lớp nhập môn cho bạn gái giỏi giao tiếp; lớp học kế cho bạn gái giỏi giao tiếp...

3/17/2021 4:23:52 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Giao tiếp công sở

Học phần với mục tiêu trang bị cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ, phát triển các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh theo các chủ đề trong lĩnh vực hành chính văn phòng, kinh doanh, bên cạnh đó rèn luyện thái độ tích cực và ý thức tự học cũng như trong làm việc nhóm. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ có khả năng giao tiếp một cách tự tin, thuyết phục về các đề tài và các tình huống giao tiếp công sở. Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Giao tiếp công sở để nắm chi tiết hơn tổng quan các thông tin của môn học.

12/29/2020 8:42:45 PM +00:00

Bài giảng Giao tiếp kinh doanh – Bài 3: Kỹ năng đàm phán

Bài giảng Giao tiếp kinh doanh – Bài 3: Kỹ năng đàm phán cung cấp các kiến thức về khái niệm đàm phán; bản chất của hoạt động đàm phán; các hình thức đàm phán; quy trình đàm phán; đo lường thành công của cuộc đàm phán; xác định phong cách hành vi của đối tác trong khi đàm phán, thương lượng.

12/29/2020 5:30:52 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc

Bài giảng Kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc các bước chuẩn bị tổ chức đối thoại; thu thập và xử lý thông tin; quy trình xử lý thông tin; các bước chuẩn bị tổ chức đối thoại; chương trình 1 buổi đối thoại; một số lưu ý khi tổ chức đối thoại; những điều nên tránh trong đối thoại.

10/19/2020 6:13:33 PM +00:00

Bài giảng Đối thoại tại nơi làm việc

Bài giảng Đối thoại tại nơi làm việc thông tin đến các bạn với các nội dung khái niệm đối thoại tại nơi làm việc; cơ sở pháp lý; sự khác nhau giữa đối thoại và thương lượng thỏa ước lao động tập thể; lợi ích của đối thoại; trách nhiệm của người sử dụng lao động; trách nhiệm của đại diện tập thể lao động; quy trình đối thoại; đối thoại khi 1 bên có yêu cầu.

10/19/2020 6:12:50 PM +00:00

Effective internal of communication

Ebook Effective internal communication present two content is setting the scene, getting it right – practical application.

8/28/2020 10:43:15 AM +00:00

Communication skills and Career skills library

Career skills library - Communication skills (Second Edition) present content writing with a purpose, speaking with confidence, communicating effectively, is anybody listening, making meetings work.

8/28/2020 10:43:08 AM +00:00

Effective management and important communication skills

Ebook Communication skills for effective management present the content the world of the communicative manager, it’s not what you say, communicating nonverbally, they could be persuaded: using your managerial influence, let’s get together: teams at work, we can work it out: negotiating and bargaining, calling all organisations: the business of the telephone, writing matters: how to create the write impression... .

8/28/2020 10:43:02 AM +00:00

Communication skills and Career skills library, writing with a purpose

Ebook Career skills library - Communication skills (Third Edition) present the content writing with a purpose, speaking with confidence, communicating effectively, good communicators are good listeners, making meetings work.

8/28/2020 10:42:53 AM +00:00

Talking when stakes are high

Ebook Crucial conversations tools for talking when stakes are high present prepare for high-stakes situations with a proven technique; transform anger and hurt feelings into powerful dialogue; make it safe to talk about almost anything; be persuasive, not abrasive.

7/8/2020 2:28:24 PM +00:00

Kĩ năng giao tiếp cơ bản dành cho sinh viên

Bài viết này đề cập đến bảy kĩ năng giao tiếp mà sinh viên cần phải trang bị ngay khi còn ở trong môi trường đại học đó là: 1. Kĩ năng hòa nhập với cộng đồng; 2. Kĩ năng quản lý sự nhận thức của bản thân; 3. Kĩ năng lựa chọn lựa ngôn từ và điều chỉnh giọng nói;...

5/19/2020 6:32:23 PM +00:00

Lesson What is organizational behavior

Lesson What is organizational behavior present content: understanding OB helps determine manager effectiveness; organizational benefits of skilled managers; they get things done through other people; discovered ten managerial roles.

5/19/2020 6:20:41 PM +00:00

Giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên nước ngoài học tiếng Việt

Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giao tiếp cho người học tiếng Việt nhằm thúc đẩy năng lực sáng tạo cũng như khả năng tiếp cận ngôn ngữ đích một cách nhanh nhất, khoa học nhất đối với các lưu học sinh (LHS) nước ngoài.

3/29/2020 9:24:30 PM +00:00

A study on knowledge and skill level of public speaking for employment among UG and PG students of Gbpuat pantnagar, Uttarakhand, India

'Public speaking is speaking to a group of people in a structured, deliberate manner intended to inform, influence, or entertain the listeners' (Wikipedia). Therefore, a good speech should be substantial and engaging. There are three main points which the most orators should concern for making a good public speaking including preparation, body languages, and speaking skills. A study has been undertaken during the month of May 2018 to assess the knowledge level and skill level regarding public speaking for employment among the students of GBPUA&T, Pantnagar, and Uttarakhand. For this the knowledge test and skill test has been designed and administered to a sample of 20 respondents which were drawn through the stratified equal proportionate sampling technique from five colleges of university i.e. COA,COT, COF, Veterinary College and COH in which strata of UG and PG were made. The result of knowledge test revealed that 20 per cent respondents fall in the high scorer category, 60 per cent fall in the medium scorer category and 20 per cent fall in the low scorer category. The result of skill test depicted that 25 per cent respondents fall in high scorer category, 60 per cent fall in medium scorer category and 15 per cent fall in low scorer category. Students identified their training needs on using verbal skills effectively, concluding the speech, grabbing the attention of audience, boosting confidence and reducing anxieties as major areas of to be covered under training programme. The study recommends organizing capacity building trainings for enhancement of knowledge and skills of public speaking among students which will make them succeed in all aspects of their job life.

3/29/2020 8:57:07 PM +00:00

Văn hóa giao tiếp của nhân viên nhà hàng hiện nay – Thực trạng và giải pháp

Giao tiếp có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động kinh doanh khách sạn – nhà hàng, văn hóa giao tiếp góp phần tạo dựng nên văn hóa doanh nghiệp đó. Văn hóa giao tiếp đối với nhân viên nhà hàng rất quan trọng vì ảnh hưởng tới sự phát triển của nhà hàng và thể hiện được hình ảnh đẹp trong mắt du khách. Văn hóa giao tiếp cần phải được nhận thức đúng đắn trong môi trường khách sạn – nhà hàng, trong du lịch, trong môi trường giáo dục và mọi lĩnh vực. Việc xây dựng nét riêng trong văn hóa giao tiếp là điều hết sức cần thiết, và cần xác định những giải pháp cụ thể, lâu dài để giúp nhà hàng làm được điều đó.

1/12/2020 10:57:23 AM +00:00

Conflict resolution through effective communication

Freedom of expression has surfaced in large parts of the world, particularly the newly independent nations and the countries that remained in isolation, along with the spread of democracies in those countries. With the rise of free expression of views often contesting with one another, conflicts of different kinds that were under suppression earlier, also emerged. Conflict in itself is considered neither good nor bad but it is judged by its outcome. Study of conflict, specifically the causes behind it relating to power struggle, economic competition, is important for achieving peace. One of the important tools for resolving conflicts is effective communication. Despite the stupendous advancement of information and communication technologies (ICTs), existence of digital divide has presented serious constraints in the application of available technologies. Potential of ICTs in conflict resolution is being increasingly recognized as it assists in promoting peace, preventing conflict through the use of early warning system. While the mobile technology generated SMS is credited for success of 'Arab Spring', considered as a non-violent method for regime change, there are also problems associated with it in fueling conflicts. It is, thus, necessary for communication, particularly media, to become transparent, reliable and ethical. Use of English language in doing business today cannot be overemphasized. Sometimes it requires more than language to resolve conflicts arising out of national interest related issues of the countries concerned. Sustainable peace demands intervention of a non-violent nature with consideration given to social justice and human rights. Effective communication in not merely an act of entering into dialogue and relaying views and perceptions to conflicting parties but also securing their trust and confidence in order to arrive at a mutually agreeable agreement for securing peace.

11/29/2019 8:50:03 PM +00:00

Lịch sự: Chiến lược giao tiếp của cá nhân hay chuẩn mực xã hội

Bài viết trình bày các nội dung: lý thuyết về lịch sự của Lakoff, quan điểm về lịch sự của Leech, lý thuyết về lịch sự của Brown và Levinson, khái niệm lịch sự chuẩn mực, một số nhận xét về mô hình lịch sự.

10/16/2019 7:51:03 PM +00:00

Bài thuyết trình Kỹ năng giao tiếp - Lê Nhã Chân

Bài thuyết trình với các nội dung: khái niệm bản thân, quá trình hình thành khái niệm bản thân, vai trò và khái niệm bản thân, giao tiếp và khái niệm bản thân. Để nắm chi tiết mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

9/16/2019 7:57:05 AM +00:00

human relations in organizations (10/e): part 2

(bq) part 2 book human relations in organizations has contents: leading and trust, motivating performance; team dynamics, creativity and problem solving, and decision making; organizational change and culture; valuing diversity globally,... and other contents.

9/14/2019 11:09:45 PM +00:00

human relations in organizations (10/e): part 1

(bq) part 1 book human relations in organizations has contents: understanding behavior, human relations, and performance; time and career management; communications, emotions, and criticism; dealing with conflict,... and other contents.

9/14/2019 11:08:13 PM +00:00

Nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên người dân tộc ở trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng sống cơ bản và quan trọng đối với mỗi cá nhân nói chung, sinh viên sư phạm nói riêng. Sinh viên người dân tộc gặp những khó khăn và hạn chế nhất định về kỹ năng giao tiếp. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến việc hình thành các kỹ năng nghề nghiệp sau này.

7/16/2019 6:45:51 AM +00:00

Hội thảo tầm quan trọng của đối thoại xã hội và thương lượng tập thể

Đối thoại xã hội là các hình thức thương lượng và trao đổi thông tin giữa đại diện của Chính phủ, người sử dụng lao động, người lao động về các vấn đề gắn với lợi ích chung có liên quan đến chính sách kinh tế -xã hội. Tham khảo nội dung hội thảo được trình bày trên đây để hiểu hơn về tầm quan trọng của đối thoại xã hội và thương lượng tập thể nhé các bạn. Để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay về Kỹ năng mềm, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.

7/4/2019 3:10:55 AM +00:00

Bài giảng chuyên đề: Telesales Training

Ngày nay, khách hàng luôn có rất nhiều sự lựa chọn về sản phẩm và các doanh nghiệp đang đau đầu vì sự cạnh tranh thị phần định vị thương hiệu. Hơn ai hết, tất cả các công ty bán lẻ đều hiểu sâu sắc: chính sự chuyên nghiệp của nhân viên quan hệ khách hàng là đại diện thương hiệu của doanh nghiệp. Họ giao tiếp, tạo dựng và giữ chân khách hàng thông qua những lần tiếp xúc với khách hàng. Một khi Thương hiệu đã có vị thế trên thị trường thì mua hàng online, qua điện thoại được khách hàng lựa chọn vì sự tiện lợi thời gian và địa điểm. Các chuyên viên làm việc ở bộ phận bán hàng online có một nhiệm vụ rất lớn là bán được hàng, làm hài lòng khách hàng và giữ chân khách hàng mà không hề biết mặt và các cử chỉ biểu hiện của khách hàng. Chính vì vậy việc làm chủ được Kỹ năng bán hàng và xử lý các tình huống bán hàng online thông qua điện thoại là việc mà các chuyên viên quan hệ khách hàng, người đại diện mang giá trị và lợi ích của doanh nghiệp đến cho khách hàng cần luôn trau dồi, học hỏi và phát triển. Bài giảng trên đây sẽ đi sâu vào vấn đề này cho bạn. Ngoài ra, để tham khảo thêm nhiều bài giảng hay về các Kỹ năng mềm khác, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.

7/4/2019 3:09:59 AM +00:00

Nguyên tắc căn bản của Nhân viên kinh doanh

Nói ít nghe nhiều, khởi đầu từ những câu hỏi, giao tiếp với khách hàng như bạn bè, người thân… chính là những nguyên tắc cơ bản của bán hàng mà mọi nhân viên kinh doanh đều phải ghi nhớ nếu muốn thành công trong công việc của mình. Nhân viên kinh doanh đóng vai trò như một sợi dây liên kết trực tiếp giữa các doanh nghiệp, sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp với các khách hàng. Xét ở khía cạnh nào đó, có thể nhận định rằng những nhân viên bán hàng chính là bộ mặt của sản phẩm họ bán ra và là của cả doanh nghiệp. Do vậy, việc tập trung đầu tư vào đội ngũ nhân viên kinh doanh giàu kỹ năng chính cũng là yêu cầu cần thiết đối với mọi doanh nghiệp nếu muốn tăng doanh thu, chiếm lĩnh thị trường. Trên đây là một số nguyên tắc cơ bản của bán hàng mà nhân viên kinh doanh nên ghi nhớ. Ngoài ra, để tham khảo thêm nhiều bài giảng hay về các Kỹ năng mềm khác, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.

7/4/2019 3:09:36 AM +00:00

Bài giảng chuyên đề: Kỹ năng giao tiếp - Phương pháp giao tiếp hiệu quả

Giao tiếp hiệu quả không chỉ giúp hoàn thiện cá nhân, mà còn tốt cho xã hội, cho công ty bạn. Giao tiếp tốt làm cho mối quan hệ của bạn ngày càng bền vững và luôn mở rộng, đồng nghiệp yêu mến, thăng tiến cho công việc, khéo léo và ứng xử thông minh trước những cám dỗ cuộc sống bên ngoài xã hội. Kỹ năng giao tiếp tốt có thể tự rèn luyện dần trong những trải nghiệm cuộc sống. Trên đây là Bài giảng chuyên đề Kỹ năng giao tiếp với những gợi ý để giao tiếp hiệu quả giúp bạn hoàn thiện kỹ năng giao tiếp ứng xử của mình trong cuộc sống, công việc và xã hội một cách hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nhiều bài giảng hay khác về Kỹ năng mềm thông qua Bộ tài liệu Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp với hơn 100+ tài liệu hay được TaiLieu.VN sưu tầm, chọn lọc và tổng hợp lại.

7/4/2019 2:57:46 AM +00:00

Bài giảng về Kỹ năng giao tiếp cho nhân viên

Trong cuộc sống cũng như trong giao tiếp hàng ngày, con người luôn phải ứng phó với biết bao tình huống, có lúc dễ dàng xử lý, có lúc thật phức tạp, khó xử. Xã hội càng văn minh thì nhu cầu trong giao tiếp của con người càng cao. Đối với Nhân viên văn phòng dành cả ngày để làm việc, phải giao tiếp với đồng nghiệp ở công ty, với khách hàng… Do đó, việc rèn dũa và học tập thường xuyên là điều thực sự rất cần thiết. Tham khảo ngay Bài giảng về Kỹ năng giao tiếp cho nhân viên để có thêm tư liệu học tập cho bản thân các bạn nhé. Để xem thêm nhiều bài giảng hay về Các kĩ năng cần có trong doanh nghiệp, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.

7/4/2019 2:42:34 AM +00:00

Biện pháp giáo dục hành vi văn hóa trong giao tiếp ứng xử cho trẻ (6-11 tuổi) trong gia đình hiện nay

Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 6-11 tuổi là vô cùng quan trọng và cần thiết vì đây là cơ sở đầu tiên đặt nền móng cho sự hình thành phát triển toàn diện và bền vững nhân cách của mỗi cá nhân. Cùng với nhà trường và xã hội, gia đình cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ để giúp nhân cách các em phát triển.

6/2/2019 10:39:01 PM +00:00

Một số yêu cầu đặt ra đối với giảng dạy bậc đại học theo đường hướng giảng dạy phát triển kĩ năng

Đường hướng giảng dạy phát triển kỹ năng ra đời đáp ứng yêu cầu khắt khe và luôn biến động của thị trường lao động, đòi hỏi giáo dục đại học phải luôn đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy để tạo ra các sản phẩm người học được trang bị đủ tri thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết khi ra trường.

6/2/2019 10:02:52 PM +00:00