Tuyển tập 100 bài tình tự quê hương 3

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 80 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Tuyển tập 100 bài tình tự quê hương 3. Tập thơ Tuyển tập 100 bài tình tự quê hương 3 là tác phẩm của nhà thơ Mặc Giang viết về quê hương, dân tộc, tình tự, con người và sắc thái Việt Nam. Tập thơ gồm có 100 bài sử dụng nhiều thể loại thơ khác nhau: sao lại khóc, gởi cho người và gởi cho ai, trả lời đi anh, em đừng hỏi, đâu nguồn cảm hứng, hoa nở giữa rừng hoang, đường dài nào có ngại chi, chim ơi như một giấc mơ.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tuyen-tap-100-bai-tinh-tu-que-huong-3-o2nbuq.html

Nội dung


Tuyển tập
100 bài Tình Tự Quê Hương 3
Viết về Quê Hương, Dân Tộc,
Tình Tự, Con người và Sắc thái Việt Nam.

TNT Mặc Giang
thnhattan@yahoo.com.au
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Sao lại khóc
Gởi cho ngƣời và gởi cho ai
Trả lời đi anh
Em đừng hỏi
Đâu nguồn cảm hứng
Hoa nở giữa rừng hoang
Đƣờng dài nào có ngại chi
Chim ơi nhƣ một giấc mơ
Ngày về, lại một chuyến đi
Quê hƣơng là khung trời muôn thuở
Đi đâu cũng nhớ quê nhà
Ta đƣa nhau đi trên quê nghèo
Ta đƣa nhau đi trên quê hƣơng ta
Con chim nho nhỏ bay quanh lối về
Một vạch ba thế hệ
Tình núi nghĩa rừng
Tình biển nghĩa sông
Nghe rừng khua gió núi
Xóm nhỏ làng quê
Rau cỏ bốn mùa
Tình non nghĩa nƣớc
Sắc thắm muôn hoa
Sông nƣớc Việt Nam
Ngày trở về
Lá rụng về cội
Tuổi thơ em học đánh vần
Nhớ thƣơng ngày về
Vỗ về sông bến cũ
Nói đi anh
Ta không nói
Vợ chồng quê
Trái cây bốn mùa
Muôn chim ca hát
Gia cầm và dã thú
Cá nƣớc mặn nƣớc ngọt
Mái tranh nghèo xa xƣa ấy
1

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Chim bay vỗ cánh tầm không
Đi đâu cũng nhớ trở về
Để còn nhớ Việt Nam
Thuyền về bến cũ
Nếu không ngƣời thì cũng không ta
Những em bé cơ cùng
Bốn mùa quốc quốc gia gia
Tôi muốn nói
Đừng đòi hỏi các em nhiều quá
Là của Việt Nam
Quê hƣơng tồn sinh bất diệt
Nhiều khung chƣa đóng
Khứ - lai đáp khẽ thế à
Trƣờng ca viễn xứ
Đôi bờ nhớ thƣơng
Tiếng hát Việt Nam muôn đời
Một nhà Việt Nam
Quê hƣơng tình tự muôn đời
Tình tự nâng niu
Vịnh nƣớc non
Chuyển trao từng thế hệ
Ca vang đồi thế kỷ
Sóng vỗ đôi bờ
Dậy sóng Thi Thơ
Tình tự mênh mông
Đi vào giấc ngủ ngàn năm
Tiếng khóc cội nguồn
Không thƣơng tiếc
Vùi sâu Đất Mẹ
Đau lòng Non Nƣớc
Hãy vẽ hãy tô
Son Sắt tôn thờ
Khép lại đôi bờ
Mảnh rách nát
Bao thuở can qua
Một cõi mênh mông
Nhớ về Huyền Trân
Tàn cát bụi
Trái tim biết thở
Chuyện hai dòng sông
Hát bản Trƣờng Ca
Bóng núi lƣng đồi
Tiếng Đoạn Trƣờng
Nói tiếng yêu thƣơng
Một mái tình quê
Một mái quê nhà
Sông nhỏ bên làng
2

84. Đâu những ngày xƣa
85. Núi ngả lƣng đồi
86. Quê hƣơng đâu của riêng ai
87. Quê hƣơng chỉ một
88. Biết đến bao giờ
89. Cuốn thả bờ lau
90. Lại viết cho em
91. Biết mấy dòng sông
92. Tiếng chim gọi hồn
93. Xóm nhỏ quê nghèo
94. Nhớ mãi tình quê
95. Cho trọn tình quê
96. Ơn Cha - Đức Mẹ
97. Tiếng nói hồn thiêng
98. Hoa Tổ Tông
99. Niềm vui chƣa vẹn
100.
Sẽ biết làm gì

Sao lại khóc !
Tháng 5-2005
Sao không nói, mà hình nhƣ em khóc
Đời ra sao, mà em khóc, em ơi
Sao nhìn tôi, em không nói nên lời
Tôi đã hiểu, đời em nhiều đau khổ
Em đã khóc, khi quê hƣơng từ độ
Dòng máu tƣơi khơi sắc thắm tuôn dòng
Máu xƣơng nào đổ xuống cho non sông
Máu xƣơng nào nát tan cho em sống
Tôi xin cảm ơn em, còn rung niềm xúc động
Chuyện quê hƣơng, dài đằng đẵng xƣa nay
Hồn rung rung thành lệ sử đêm ngày
Niềm đau đó, không phải riêng em, mà niềm đau dân tộc
Chúng ta hãy lọc qua từng điểm mốc
Điểm mốc nào cũng mốc điểm treo gƣơng
Mỗi thời qua đều là của quê hƣơng
Nếu quá khứ, thì dành cho lịch sử
Nếu hiện tại, là của ta đó chứ
Học ngày qua để xây dựng hôm nay
Học hôm nay để trao lại ngày mai
Và đừng dẫm những bƣớc đi hoen ố
3

Khóc, tốt đó, nhƣng không phủ đầu, đánh đổ
Than, tốt đó, nhƣng không than vãn nói suông
Mà hãy cùng nhau đắp vá mở đƣờng
Mỗi tấc đất chông gai, mới trở thành quê hƣơng sông núi !

Gởi cho người và gởi cho ai !
Tháng 5-2005
Vầng thơ ở trên ngàn, gởi xuống trần gian lao khổ
Hỏi trần gian đày nhân thế chi đau
Sao không đem tin yêu hy vọng tẩm màu
Để nhân loại nhìn nhau trong tình ngƣời thân thiện
Vầng thơ của con tim, gởi những nơi chinh chiến
Cho miệng súng bẻ cong, cho bom đạn tịt ngòi
Thế giới xƣa nay, máu biển xƣơng đồi
Lửa thù hận cũng điêu tàn lịch sử
Vầng thơ của tình thƣơng, gởi thành dòng tình tự
Phá tƣờng thành phân chia ranh giới giàu nghèo
San bằng mọi chông gai lên thác xuống đèo
Cho nhân thế biết tƣơng lân đồng đẳng
Vầng thơ mang vị ngọt, gởi đi vào biển mặn
Chận phong ba đừng xây xát bãi phù sa
Gọi năm châu khắp bốn biển là nhà
Cùng tôn trọng biên cƣơng, và không nên xúc phạm
Vầng thơ của xinh tƣơi, gởi những nơi ảm đạm
Đá đeo chi, đeo đá mãi đeo sầu
Từ tuổi thơ cho đến bạc mái đầu
Thôi không còn tiếng kêu thƣơng than vãn
Vầng thơ của tình bằng, gởi đi vào chúng bạn
Hãy bảo nhau nên thêm bạn bớt thù
Tranh chấp nhiều rồi cũng trả thiên thu
Sao không để an bình lên ngôi ngự trị
Vầng thơ của tình ngƣời, gởi về chân thiện mỹ
Nƣớc mắt nào, nƣớc mắt chẳng nghe đau
Dòng máu nào, dòng máu chẳng thẫm màu
Hỡi nhân loại đừng đày nhau máu lệ
Xin gởi những vầng thơ, những vầng thơ nhƣ thế
Gởi cho ngƣời và gởi đến cho ai
Gởi hôm nay và để lại ngày mai
Cùng gìn giữ cho trần gian tƣơi đẹp !
4

Trả lời đi anh !
Tháng 5-2005
Trả lời đi anh, tôi chỉ hỏi một câu
Thật đơn sơ, nhƣng cả đời, không đáp nổi !!!
Tôi đã đi từ ngƣợc dòng lầy lội
Giá trả nhiều nhƣng đáp số chẳng ra
Chuyện nào do ngƣời, chuyện nào do ta
Hay cả hai cùng thi nhau kèn cựa !!!
Trả lời đi anh, hãy tìm lại tro tàn trong khói lửa
Nói nhau nghe dù có mấy thƣơng đau
Đừng đẩy đƣa nhƣ nƣớc chảy qua cầu
Rồi lặng lẽ nhƣ chiều hoang tím ngắt
Trả lời đi anh, dù màn đêm có tắt
Ta cũng thƣơng vì đã quá đêm thâu
Và chúng ta cũng đã bạc đỉnh đầu
Còn gì nữa mà ngại làn tóc trắng
Trả lời đi anh, bọc đƣờng che túi đắng
Dù ra sao, thấm vị đã nhiều rồi
Dù Trƣờng Sơn có nhả khói núi đồi
Hay Biển Đông có tàn phai sóng bạc
Trả lời đi anh, có còn nghe tiếng hát
Những ngày xƣa, từng cất bƣớc ra đi
Ghềnh thác cheo leo, dốc đá thầm thì
Ta đã bƣớc đƣờng dài reo thế kỷ
Trả lời đi anh, thật ngôn nhƣ tự ý
Để ta cùng hội ngộ nẻo tâm tƣ
Dù thời gian có chậm vẫn còn dƣ
Còn hơn cá ngậm tăm chìm đáy nƣớc
Trả lời đi anh, một tiếng thôi, quá đƣợc
Vẫn còn hơn khép cánh cửa âm u
Mang vô ngôn gởi vào cõi thiên thu
Để ngàn sau vẫn muôn đời bí ẩn
Trả lời đi anh, ai chƣa từng tự vấn
Anh và tôi, cùng đang sống một thời
Tôi và anh, cũng đã cuối cuộc đời
Mở và đóng tuy hai chiều nhƣng một
Đƣờng đi đã tột
Nẻo đến đã cùng
Anh và tôi có những điểm tƣơng dung
Sao không hiểu, vì cùng chung mẫu số !!!

Em đừng hỏi ???
Tháng 5-2005
5

1115662

Tài liệu liên quan


Xem thêm