Thông tin trong công tác quản lý trường mầm non

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 35 | Page: 52 | FileSize: 0.30 M | File type: PPT
of x

Thông tin trong công tác quản lý trường mầm non. Về kiến thức: Nắm được một số vấn đề về thông tin và thông tin quản lý. Về kĩ năng:Xây dựng hệ thống thông tin quản lý trường MN và tổ chức mạng lưới thông tin nhà trường. Về thái độ: Thấy rõ vai trò, trách nhiệm của người CBQL trong công tác thông tin quản lý trường học.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thong-tin-trong-cong-tac-quan-ly-truong-mam-non-0921tq.html

Nội dung


 1. Thông tin trong công tác quản lý  Th trường mầm non
 2. Mục tiêu • Về kiến thức: Nắm được một số vấn đề về  thông tin và thông tin quản lý.  • Về kĩ năng:Xây dựng hệ thống thông tin  quản lý trường MN và tổ chức mạng lưới  thông tin nhà trường. • Về thái độ: Thấy rõ vai trò, trách nhiệm  của người CBQL trong công tác thông tin  quản lý trường học.
 3. Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình khoa học quản lý ­ Học viện chính  trị Quốc gia HCM – Khoa QLKT – NXB  Chính trị quốc gia – Hà Nội 2002. 2. Khoa học quản lý giáo dục ­ Một số vấn đề  lý luận và thực tiễn ­ Trần Kiểm – NXB giáo  dục 2006. 3.Giáo trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường  THCS ­ Tập 3 ­ Sở GD&ĐT Hà Nội – NXB  Hà Nội 2006. .
 4. 4.Tài liệu giảng dạy chương trình bồi dưỡng  4.T CBQL trường Tiểu học ­ THCS tập I ­  Trường CBQL GD&ĐT Phú Thọ ­ Năm  2003. 5.Khoa học quản lý đại cương ­ Nguyễn  Quốc Thành ­ Đại học sư phạm Hà Nội  2004. 6. Giáo trình Bồi dưỡng Hiệu trưởng trường  Tiểu học ­ Học phần IV ­ Nghiệp vụ quản  lý trường tiểu học – SGD&ĐT Hà Nội –  NXB Hà Nội 2006.
 5. Nội dung • 1. Một số vấn đề về thông tin và  thông tin quản lý. • 2.Thông tin quản lý giáo dục • 3. Hiệu trưởng với công tác thông tin  quản lý trường Mầm non.
 6. I. Một số vấn đề về thông tin và  I.  thông tin quản lý. 1. Thông tin a. Thông tin là gì? Hoạt động 1 Theo đồng chí thông tin  là gì? Thông tin và dữ  liệu có gì khác nhau?
 7. Có rất nhiều cách hiểu về thông tin: * “Thông tin Là: Điều mà người ta đánh giá  hoặc nói đến: là tri thức, tin tức”.( Từ điển  Oxford English) * “Thông tin là điều mà người ta biết” * “Thông tin là sự chuyển giao tri thức làm tăng  thêm sự hiểu biết của con người”… • Mọi yếu tố mạng lại sự hiểu biết gọi là  thông tin.
 8. Thông tin khác với dữ liệu Th • Dữ liệu là sự kiện và số liệu thô. Nhưng  đây lại là “nguyên liệu” quan trọng để xử lí,  làm cho chúng trở nên có ích đối với người  sử dụng. Khi đó ta có thông tin. Thông tin  là những tri thức hữu ích có được từ các dữ  liệu. Nói cách khác , thông tin là những dữ  liệu đã được “chế biến” thành giá trị đối với  người tiếp nhận.
 9. b.Tính chất của thông tin b.T • Thông tin làm tăng thêm hiểu biết của con  người, là nguồn gốc của nhận thức. • Khi tiếp nhận thông tin con người thường phải  “xử lí” nó để tạo ra thông tin mới, có ích hơn, từ  đó đi tới những “phản ứng” nhất định. • Thông tin có thể được phát sinh, được truyền đi. • Thông tin có thể chính xác, đầy đủ, kịp thời, có  thể không đầy đủ hoặc bị sai lệch.
 10. c. Vai trò của thông tin c. Vai tr • Thông tin và sự phát triển nhân loại: Sự  phát triển của văn minh nhân loại được  đặc trưng bởi sự gia tăng nhu cầu khai  thác, xử lí và tích luỹ thông tin. Toàn bộ tri  thức nhân loại chính là lượng thông tin  được tích luỹ và hệ thống hoá. Dung  lượng, cấu trúc và độ phức tạp của lượng  thông tin phản ánh rõ nét sự tiến hoá của  lịch sử loài người.
 11. * Thông tin là căn cứ cho các quyết  *  định  ­ Thông tin không thể thiếu được trong lao  động SX.  ­ SX càng phát triển thì khối lượng thông tin  được phát sinh càng lớn và nhu cầu xử lí lại  càng nâng cao . Hoạt động 2:   Đồng chí hãy lấy ví dụ minh  hoạ cho nhận định trên.
 12. * Thông tin và thế giới hiện đại * Th Hiện nay nhân loại đang đứng trước hai hiện  tượng trái ngược nhau: • Thứ nhất là hiện tượng bùng nổ thông tin ở  những nước phát triển • Thứ hai là hiện tượng thiếu thông tin (đói  thông tin) ở các nước chậm phát triển. • Thông tin là tài sản chung của mỗi quốc gia  và cả nhân loại, ai cũng có quyền được thừa  hưởng và làm giàu thêm cho nó.
 13. 2. Thông tin quản lý 2. Th Hoạt động 3 Theo đồng chí: Thông tin quản lí là gì? Cho ví dụ cụ thể. Thông tin có vai trò như thế nào trong quản  lý?
 14. a. Thông tin quản lí a. Th Thông tin quản lí là những tin tức được nhận thức bởi chủ  thể quản lí và có ích cho hoạt động quản lí. Đồng chí đã nghe và biết gì về phương pháp  monntessori???
 15. b. Vai trò của thông tin quản lí b. Vai tr • Chức năng của các nhà quản lí là: Xây dựng kế  hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra . • Trong mọi tổ chức, ở mọi cấp bậc, mỗi nhà quản  lí đều cần có thông tin để thực hiện chức năng  của mình. • Hiệu quả quản lí liên quan chặt chẽ tới số lượng  và chất lượng của thông tin mà người quản lí  nhận được. • Những thông tin luân chuyển trong hệ thống liên  lạc của tổ chức đóng vai trò tương tự như mạch  máu trong cơ thể con người
 16. Phương pháp montessori Ph • Là pp giáo dục đi sâu vào việc phát triển  tiềm năng của trẻ nhỏ thông qua môi  trường học tập được trang bị đầy đủ các  giáo cụ đặc biệt, hiện đại, cùng với sự  hướng dẫn tận tình của các cô giáo giỏi  chuyên môn
 17. c. Phân loại thông tin quản lí c. Ph Có nhiều cách phân loại thông tin quản lí: *Theo hình thức thể hiện của thông tin. ­ Lời nói: Là hình thức thông dụng được sử  dụng phổ biến trong hệ thống quản lí ­ Chữ viết (văn bản): Cũng là hình thức  được sử dụng rộng rãi. ­ Thông tin bằng các phương tiện khác: Cử  chỉ, thái độ, ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể, thời  gian, không gian…
 18. Hoạt động 4 Ho   ­ Đồng chí hãy chỉ ra ưu điểm và hạn chế  của 2 hình thức thể hiện thông tin bằng lời  nói và chữ viết.    ­ Đại diện nhóm trình bày.
 19. So sánh 2 hình thức thể hiện thông tin So s Lời nói: Chữ viết • Ưu: Truyền đạt nhanh,  • Ưu: Cung cấp hồ sơ, tài  thu nhận được TT phản  liệu mang tính pháp lí,rõ  hồi nhanh, hiệu quả  rang, tránh sai lạc, có thời  truyền đạt cao, đảm bảo  gian NC kĩ, truyền đạt  bí mật… nhanh, thống nhất nhiều  người… • Hạn chế: Tốn thời gian,  • Hạn chế: Lưu lại nhiều  nhiều TT thừa… giấy tờ, không có phản  hồi tức thì, soạn thảo lâu,  tiếp thu không đồng đều  do trình độ khác nhau…
 20. * Theo tính chất chính thống * Theo t • Thông tin chính thức : Là thông tin được phát đi  theo những qui định của tổ chức chính thức.  Thông tin chính thức gắn liền với chức năng của  hệ thống QL và nó đảm bảo tính thống nhất của  hệ thống. TT chính thức mang tính bình đẳng  trong truyền đạt và nhận. • Thông tin không chính thức: Là những TT được  hình thành và lan truyền theo các quan hệ  không chính thức. • Người QL phải biết sử dụng thông tin không  chính thức phục vụ mục đích của hệ thống.
668806

Tài liệu liên quan


Xem thêm