Tài liệu miễn phí Mầm non - Mẫu giáo

Download Tài liệu học tập miễn phí Mầm non - Mẫu giáo

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên - Nội dung 2: Giáo dục mầm non năm học 2017-2018

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên - Nội dung 2: Giáo dục mầm non năm học 2017-2018 được biên soạn giúp học viên có thêm kiến thức, kỹ năng trong việc xây dựng kế hoạch, áp dụng các phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp với trẻ nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và tăng cường sự phát triển toàn diện cho trẻ mầm non.

10/5/2021 4:46:05 PM +00:00

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên - Nội dung 2: Giáo dục mầm non năm học 2016-2017

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên - Nội dung 2: Giáo dục mầm non năm học 2016-2017 với các nội dung chính gồm: hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ nhà trẻ; hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thẩm mỹ cho trẻ mầm non; giáo dục kỹ năng xã hội cần thiết để chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp 1... Mời các bạn cùng tham khảo.

10/5/2021 4:40:02 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 6 - Bùi Khánh Ly

Bài giảng Giáo dục hòa nhập - Chương 6: Hỗ trợ các nhóm khuyết tật khác trong trường mầm non hòa nhập được biên soạn nhằm hỗ trợ trẻ khó khăn về ngôn ngữ; hỗ trợ trẻ rối loạn hành vi và cảm xúc trong lớp mầm non hòa nhập; hỗ trợ trẻ khó khăn về học trong trường mần non hòa nhập; hỗ trợ trẻ khuyết tật vận động trong trường mầm non hòa nhập.

5/21/2021 8:46:17 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 5 - Bùi Khánh Ly

Bài giảng Giáo dục hòa nhập - Chương 5: Hỗ trợ trẻ khiếm thị trong trường mầm non hòa nhập trình bày khái niệm về trẻ khiếm thị; nguyên nhân gây khiếm thị; ảnh hưởng của tật khiếm thị đến học tập và phát triển của trẻ khiếm thị; các biện pháp giáo dục cho trẻ khiếm thị tuổi mầm non; tổ chức một số hoạt động trong lớp hòa nhập cho trẻ khiếm thị; tổ chức hoạt động có chủ đích hỗ trợ cá nhân trong lớp hòa nhập.

5/21/2021 8:46:10 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 4 - Bùi Khánh Ly

Bài giảng Giáo dục hòa nhập - Chương 4: Hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ trong trường mầm non hòa nhập trang bị cho sinh viên khái niệm về trẻ khuyết tật trí tuệ; một số hội chứng và rối loạn thường đi kèm với khuyết tật trí tuệ; ảnh hưởng của khuyết tật trí tuệ đối với sự phát triển của trẻ; một số biện pháp hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ trong lớp mầm non hòa nhập.

5/21/2021 8:46:04 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 3 - Bùi Khánh Ly

Bài giảng Giáo dục hòa nhập - Chương 3: Hỗ trợ trẻ khiếm thính trong trường mầm non hòa nhập giúp sinh viên hiểu được những vấn đề về tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính trong trường mần non.

5/21/2021 8:45:36 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 2 - Bùi Khánh Ly

Bài giảng Giáo dục hòa nhập - Chương 1: Tổ chức giáo dục hòa nhập trang bị cho các bạn kiến thức để xác định nhu cầu và khả năng đa dạng của trẻ; xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân; tổ chức môi trường học tập; điều chỉnh chương trình giáo dục phù hợp với nhu cầu và khả năng của trẻ; áp dụng các phương thức hỗ trợ trẻ khuyết tật ở trường mầm non; phối hợp các lực lượng giáo dục.

5/21/2021 8:45:29 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 1 - Bùi Khánh Ly

Bài giảng Giáo dục hòa nhập - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về trẻ khuyết tật và giáo dục hòa nhập được biên soạn giúp các bạn sinh viên nắm được khái niệm và phân loại trẻ khuyết tật; các mô hình giáo dục trẻ khuyết tật; giáo dục hòa nhập trên thế giới và ở Việt Nam.

5/21/2021 8:45:23 PM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN34: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhóm, lớp ở cơ sở giáo dục mầm non

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN34: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhóm, lớp ở cơ sở giáo dục mầm non nhằm tạo ra một môi trường dạy học tương tác cao, sống động, hứng thú và đạt hiệu quả cao của quá trình dạy học đa giác quan cho trẻ. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:53:51 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN31: Phòng chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục mầm non

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN31: Phòng chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục mầm non với mục tiêu nhằm đảm bảo các quyền lợi của thành viên trong cơ sở giáo dục (đảm bảo chế độ làm việc, chế độ lương thưởng, tham gia các hoạt động đào tạo bồi dưỡng, hoạt động tập thể…). Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:53:45 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN2: Quyền dân chủ của người giáo viên mầm non trong cơ sở giáo dục mầm non

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN27: Quyền dân chủ của người giáo viên mầm non trong cơ sở giáo dục mầm non nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, viên chức, người học trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:53:39 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN26: Kĩ năng giao tiếp ứng xử của giáo viên mầm non với trẻ

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN26: Kĩ năng giao tiếp ứng xử của giáo viên mầm non với trẻ nhằm giúp giáo viên đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của trẻ em để rút ngắn khoảng cách, tạo sự gần gũi, chân thành, cảm thông, dể hiểu. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:53:33 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN25: Giáo dục kỷ luật tích cực cho trẻ em lứa tuổi mầm non

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN25: Giáo dục kỷ luật tích cực cho trẻ em lứa tuổi mầm non nhằm giúp phụ huynh xây dựng mối quan hệ lâu dài về tình yêu thương, sự tôn trọng, giúp bố mẹ và con cùng giải quyết các tình huống. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:53:27 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN24: Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em lứa tuổi mầm non

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN24: Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em lứa tuổi mầm non nhằm tạo cơ hội cho trẻ tìm tòi, khám phá, phát hiện nhiều điều mới lạ, hấp dẫn trong cuộc sống, trẻ được tự lựa chọn hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm một cách tích cực, qua đó kiến thức và kỹ năng ở trẻ dần được hình thành. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:53:21 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN23: Quản lí nhóm, lớp học ở cơ sở giáo dục mầm non

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN23: Quản lí nhóm, lớp học ở cơ sở giáo dục mầm non giúp bạn nắm được lí luận cơ bản nhất về quản lí nhóm/lớp học mầm non, xác định rõ những mục tiêu cơ bản của quản lí nhóm/lớp, nêu lên được nội dung quản lí nhóm/lớp ở trường mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:53:15 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN20: Tổ chức quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em lứa tuổi mầm non

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN20: Tổ chức quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em lứa tuổi mầm non nhằm xác định mức độ phát triển của trẻ so với mục tiêu của từng độ tuổi để có biện pháp thích hợp giúp trẻ tiến bộ. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:53:09 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN17: Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ em lứa tuổi mầm non

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN17: Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ em lứa tuổi mầm non cung cấp những kiến thức sơ đẳng, cơ bản về môi trường phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ, nhằm tạo ra thái độ và hành vi đúng của trẻ đối với môi trường xung quanh. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:53:03 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN14: Tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ/tăng cường tiếng Việt cho trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN14: Tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ/tăng cường tiếng Việt cho trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm đề cập đến việc tăng cường tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số là vấn đề đáng để tất cả chúng ta quan tâm, việc làm này sẽ góp phần vào việc hình thành và phát triển toàn diện cho trẻ. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:52:57 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN6: Giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN6: Giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nêu rõ người giáo viên cần nắm được hứng thú, nhu cầu, trình độ, khả năng của từng trẻ trong lớp, trên cơ sở đó lựa chọn được nội dung, phương pháp phù hợp với từng nhóm, từng cá nhân trẻ. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:52:51 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN5: Hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN5: Hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non xin tổng hợp một số những biện pháp hữu ích giúp cán bộ, quản lí nhà trường có thể chủ động xây dựng kế hoạch và có những cách thức phù hợp nhằm bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:52:44 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN4: Sinh hoạt chuyên môn ở cơ sở giáo dục mầm non

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN4: Sinh hoạt chuyên môn ở cơ sở giáo dục mầm non trình bày về việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trực tiếp làm công tác giảng dạy tại các trường mầm non luôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, được các trường mầm non quan tâm thực hiện, với nội dung và hình thức phong phú. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:52:38 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN3: Rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người giáo viên mầm non

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN3: Rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người giáo viên mầm non trình bày về đặc điểm của nghề này là ngoài chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, các bạn trẻ phải có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và lòng yêu trẻ. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:52:32 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN2: Quản lý cảm xúc bản thân của người giáo viên mầm non

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN2: Quản lý cảm xúc bản thân của người giáo viên mầm non đưa ra các phương pháp để quản lý cảm xúc còn hạn chế cũng như hiểu được cảm xúc của chính mình. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:52:26 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN1: Đạo đức của giáo viên mầm non trong giao tiếp, ứng xử với trẻ mầm non

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN1: Đạo đức của giáo viên mầm non trong giao tiếp, ứng xử với trẻ mầm non nêu ra những biểu hiện đạo đức và hạn chế của người giáo viên mầm non trong giao tiếp ứng xử với trẻ. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:52:20 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN30: Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở giáo dục mầm non

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN30: Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở giáo dục mầm non để hướng cho trẻ đến với hoạt động phát triển nghệ thuật-thẩm mỹ chính là “chìa khóa” mở ra tiềm năng sáng tạo của trẻ, tạo cơ hội thực sự để trẻ áp dụng chúng vào môi trường xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:52:14 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN33: Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN33: Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non nhằm tạo ra một biến đổi về chất trong hiệu quả giảng dạy của ngành giáo dục mầm non, tạo ra một môi trường giáo dục mang tính tương tác cao giữa giáo viên và học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:52:08 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN32: Tự học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc cho giáo viên mầm non

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN32: Tự học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc cho giáo viên mầm non nhằm giúp giáo viên mầm non phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn về phẩm chất; chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng môi trường giáo dục; phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng; sử dụng ngoại ngữ trong công việc. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:52:02 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN30: Vấn đề lồng ghép giới trong giáo dục mầm non

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN30: Vấn đề lồng ghép giới trong giáo dục mầm non nhằm đảm bảo bình đẳng giới sẽ tạo ra nhiều cơ hội và điều kiện như nhau cho trẻ em trai và trẻ em gái bộc lộ tiềm năng, phát triển năng lực của mình mà không bị phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:51:56 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN29: Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non dựa vào cộng đồng

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN29: Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non dựa vào cộng đồng với mục tiêu giúp giáo viên hiểu được một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức hoạt động giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng và vận dụng được vào thực tiễn tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:51:50 AM +00:00

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN28: Phối hợp nhà trường với gia đình và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN28: Phối hợp nhà trường với gia đình và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em với mục tiêu nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khoa học giáo dục mầm non sâu rộng tới mọi tầng lớp trong cộng đồng và các tổ chức xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo bài thu hoạch.

5/21/2021 5:51:44 AM +00:00