Tài liệu miễn phí Mầm non - Mẫu giáo

Download Tài liệu học tập miễn phí Mầm non - Mẫu giáo

Báo cáo Biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ lớp Mẫu giáo Lớn C tại Trường Mầm non Nghĩa Bình

Mục tiêu nghiên cứu của biện pháp này là giáo dục kỹ năng sống giúp cho trẻ phát triển nhân cách, thể chất, tình cảm, giao tiếp, ngôn ngữ, tư duy một cách toàn diện, là nền tảng để trẻ tự tin bước vào giai đoạn tiểu học. Giúp trẻ mạnh dạn, tự tin thể hiện bản thân khi tham gia vào các hoạt động cũng như thể hiện các kỹ năng của mình 1 cách thành thạo.

12/29/2020 12:21:49 PM +00:00

Kế hoạch các hoạt động Mầm non – Chủ đề: Trường mầm non thân yêu

Kế hoạch các hoạt động Mầm non – Chủ đề: Trường mầm non thân yêu giúp phát triển năng lực nhận thức, năng lực thể chất, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm kỹ năng xã hội, phát triển thẩm mỹ cho các bé mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2020 11:12:48 AM +00:00

Kế hoạch giáo dục tháng 12 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

Với mục tiêu giúp các giáo viên mầm non có thêm tư liệu tham khảo, phục vụ công tác giảng dạy, Tailieu.vn thông tin đến các bạn Kế hoạch giáo dục tháng 12 lứa tuổi Mẫu giáo lớn. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/19/2020 10:29:02 PM +00:00

Kế hoạch giáo dục tháng 11 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

Kế hoạch giáo dục tháng 11 lứa tuổi Mẫu giáo lớn giúp các giáo viên mầm non có thêm tư liệu tham khảo trong quá trình biên soạn giáo án, bài giảng, phục vụ quá trình giảng dạy.

5/19/2020 10:28:56 PM +00:00

Kế hoạch giáo dục tháng 05 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

Kế hoạch giáo dục tháng 05 lứa tuổi Mẫu giáo lớn thông tin đến các giáo viên mầm non tư liệu tham khảo chi tiết kế hoạch giảng dạy. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

5/19/2020 10:28:49 PM +00:00

Kế hoạch giáo dục tháng 04 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

Mời các bạn cùng tham khảo kế hoạch giáo dục tháng 04 lứa tuổi Mẫu giáo lớn giúp cho các giáo viên mầm non trong quá trình tiến hành biên soạn chương trình giảng dạy.

5/19/2020 10:28:43 PM +00:00

Kế hoạch giáo dục tháng 03 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

Kế hoạch giáo dục tháng 03 lứa tuổi Mẫu giáo lớn là tư liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên mầm non trong quá trình tiến hành biên soạn chương trình giảng dạy.

5/19/2020 10:28:37 PM +00:00

Kế hoạch giáo dục tháng 02 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

Với mục đích cung cấp tài liệu tham khảo cho các giáo viên mầm non trong quá trình tiến hành biên soạn bài giảng, giáo án giảng dạy, Tailieu.vn thông tin Kế hoạch giáo dục tháng 02 lứa tuổi Mẫu giáo lớn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

5/19/2020 10:28:29 PM +00:00

Kế hoạch giáo dục tháng 01 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

Kế hoạch giáo dục tháng 01 lứa tuổi Mẫu giáo lớn thông tin đến quý độc giả và quý giáo viên mầm nói có thêm tư liệu tham khảo về chương trình giảng dạy trong tháng 1 cho lứa tuổi Mẫu giáo lớn.

5/19/2020 10:28:23 PM +00:00

Kế hoạch giáo dục tháng 10 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

Kế hoạch giáo dục tháng 10 lứa tuổi Mẫu giáo lớn là tư liệu tham khảo cho các giáo viên mầm non phục vụ quá trình biên soạn giáo á, bài giảng, chương trình giảng dạy cho trẻ tuổi mẫu giáo lớn.

5/19/2020 10:28:17 PM +00:00

Kế hoạch giáo dục tháng 09 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

Với mục tiêu giúp các giáo viên mầm non có thêm tư liệu tham khảo, phục vụ công tác giảng dạy, Tailieu.vn thông tin đến các bạn Kế hoạch giáo dục tháng 04 lứa tuổi Mẫu giáo lớn. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/19/2020 10:28:11 PM +00:00

Kế hoạch giáo dục tháng 12 lứa tuổi Mẫu giáo bé

Kế hoạch giáo dục tháng 12 lứa tuổi Mẫu giáo bé giúp các giáo viên mầm non có thêm tư liệu tham khảo trong quá trình biên soạn giáo án, bài giảng, phục vụ quá trình giảng dạy.

5/19/2020 10:28:04 PM +00:00

Kế hoạch giáo dục tháng 11 lứa tuổi Mẫu giáo bé

Kế hoạch giáo dục tháng 11 lứa tuổi Mẫu giáo bé thông tin đến các giáo viên mầm non tư liệu tham khảo chi tiết kế hoạch giảng dạy. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

5/19/2020 10:27:58 PM +00:00

Kế hoạch giáo dục tháng 09 lứa tuổi Mẫu giáo bé

Mời các bạn cùng tham khảo kế hoạch giáo dục tháng 09 lứa tuổi Mẫu giáo bé giúp cho các giáo viên mầm non trong quá trình tiến hành biên soạn chương trình giảng dạy.

5/19/2020 10:27:52 PM +00:00

Kế hoạch giáo dục tháng 05 lứa tuổi Mẫu giáo bé

Kế hoạch giáo dục tháng 05 lứa tuổi Mẫu giáo bé là tư liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên mầm non trong quá trình tiến hành biên soạn chương trình giảng dạy.

5/19/2020 10:27:46 PM +00:00

Kế hoạch giáo dục tháng 04 lứa tuổi Mẫu giáo bé

Với mục tiêu giúp các giáo viên mầm non có thêm tư liệu tham khảo, phục vụ công tác giảng dạy, Tailieu.vn thông tin đến các bạn Kế hoạch giáo dục tháng 04 lứa tuổi Mẫu giáo bé.

5/19/2020 10:27:39 PM +00:00

Kế hoạch giáo dục tháng 03 lứa tuổi Mẫu giáo bé

Kế hoạch giáo dục tháng 03 lứa tuổi Mẫu giáo bé giúp giáo viên có thêm tư liệu tham khảo, hỗ trợ công tác giảng dạy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.

5/19/2020 10:27:33 PM +00:00

Kế hoạch giáo dục tháng 01 lứa tuổi Mẫu giáo bé

Mời các bạn cùng tham khảo kế hoạch giáo dục tháng 01 lứa tuổi Mẫu giáo bé giúp cho các giáo viên mầm non trong quá trình tiến hành biên soạn chương trình giảng dạy.

5/19/2020 10:27:27 PM +00:00

Kế hoạch giáo dục tháng 02 lứa tuổi Mẫu giáo bé

Kế hoạch giáo dục tháng 02 lứa tuổi Mẫu giáo bé là tư liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên mầm non trong quá trình tiến hành biên soạn chương trình giảng dạy.

5/19/2020 10:27:21 PM +00:00

Bài tập nghiên cứu khoa học: Một số biện pháp tổ chức hoạt động thể chất nhằm nâng cao tính tích cực vận động cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đưa ra một số biện pháp tổ chức hoạt động thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tích cực vận động.

3/29/2020 8:42:47 PM +00:00

Nghiên cứu về mô hình giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển trong trường mầm non

Bài viết giới thiệu về mô hình giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển tại một trường mầm non trên địa bàn Hà Nội. Các phương pháp phỏng vấn, điều tra bằng bảng hỏi đã được sử dụng trên ban giám hiệu nhà trường, các giáo viên, phụ huynh và người quản lý lớp can thiệp hòa nhập để tìm hiểu lịch sử hình thành, động cơ hình thành mô hình giáo dục hòa nhập, đánh giá, phản hồi và đề xuất cho mô hình giáo dục hòa nhập. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc tổ chức lớp can thiệp trong trường mầm non cho trẻ có rối loạn phát triển có những ưu điểm như sự tiện lợi, giảm thời gian và sự vất vả do đưa đón, trẻ có sự thay đổi và tiến bộ nhất định. Tuy vậy mô hình cũng có nhiều hạn chế và khó khăn, đặc biệt là về việc quản lý lớp và việc trao đổi thông tin giữa các bên liên quan

10/16/2019 10:37:31 PM +00:00

Giáo án Giáo dục kỹ năng sống trong trường Mầm non

Giáo án Giáo dục kỹ năng sống trong trường Mầm non dạy trẻ kỹ năng giao tiếp; dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân; biết cách tự mặc quần áo; kỹ năng tự tin; lễ phép khi ở nhà; bảo vệ môi trường; phân biệt đúng sai; tránh các đồ vật có thể gây hại tại trường Mầm non;  thoát hiểm khi có cháy xảy ra. Mời các bạn tham khảo nội dung giáo án.

7/16/2019 7:28:49 AM +00:00

Đề test IQ cho bé chuẩn bị bước vào lớp 1

Đề test IQ cho bé chuẩn bị bước vào lớp 1, với 10 câu hỏi IQ giúp các bậc phụ huynh, giáo có thể tự kiểm tra IQ của bé trước khi vào lớp 1 để có những phương pháp học tập phù hợp cho các em. Mời các bạn tham khảo nội dung.

7/16/2019 7:28:42 AM +00:00

Chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo vào lớp một

Đối với trẻ em, việc bước vào trường tiểu học được coi như một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Đó là việc chuyển qua một giai đoạn mới với những điều kiện hoạt động mới, đồng thời cũng chuyển sang một vị trí xã hội với những mối quan hệ mới của một người học sinh thực thụ. Bài viết này trình bày về một số nội dung cần chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo trước khi vào lớp một.

12/20/2018 12:22:39 PM +00:00

Một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng - sức khoẻ cho trẻ mẫu giáo thông qua trò chơi vận động

Bài viết trình bày một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe cho trẻ mẫu giáo thông qua trò chơi vận động như: sưu tầm, lựa chọn các trò chơi vận động theo các chủ đề, lựa chọn các phương tiện, đồ dùng trực quan.

12/20/2018 12:22:25 PM +00:00

Giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ ở trường mầm non

Giáo dục tình gia đình cho trẻ là giáo dục cho con trẻ những điều hay lẽ phải của chuẩn mực đạo đức và nền văn hóa truyền thống của dân tộc, lối sống lành mạnh để hình thành, bồi dưỡng cho các thành viên trong gia đình, dòng họ các phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. Bài viết đi sâu vào tìm hiểu về nội dung, phương pháp và hình thức nhằm giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ ở trường mầm non.

12/20/2018 12:22:12 PM +00:00

Giáo án: Kế hoạch thực hiện chủ đề Quê hương - Bác Hồ - Trường Tiểu Học

Trò chuyện với trẻ về các món ăn,  đặc sản của địa phương: cốm dẹp, cá lóc nướng chui, bưởi năm roi… Dạy trẻ biết lợi ích của việc siêng năng tập thể dục. Dạy trẻ cách thực hiện bài tập VĐCB:  Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa tối thiểu 5m. Dạy trẻ hít thở đúng cách khi chạy để giảm bớt mệt mỏi, chạy với tốc độ chậm, đều, phối hợp tay chân nhịp nhàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

11/27/2018 5:52:37 PM +00:00

Báo cáo thu hoạch thực tập sư phạm mầm non

Báo cáo thu hoạch thực tập sư phạm mầm non trình bày các nội dung chính: Tìm hiểu thực tế giáo dục ở trường, thực tập chủ nhiệm lớp và thực tập giảng dạy.

10/21/2018 9:48:36 PM +00:00

Đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo hình

Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Nghiên cứu vấn đề này là để tìm cách vận dụng phương pháp giáo dục áp dụng vào bài dạy, hướng dẫn trẻ làm quen với hoạt động tạo hình đạt kết quả cao. - Xác định cơ sở lý luận về đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo hình.

9/18/2018 6:25:38 PM +00:00

Tổng hợp nét cơ bản chữ cái

Tổng hợp nét cơ bản chữ cái tài liệu dành cho những em mới bắt đầu học viết, tập viết những nét cơ bản đầu tiên. Tài liệu này giúp trẻ em rèn luyện chữ viết của mình và định hình được chữ viết. Mời các em cùng tham khảo.

8/30/2018 5:52:49 AM +00:00