Mẫu Đơn xin chuyển lịch thi

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: PDF
of x

Mẫu Đơn xin chuyển lịch thi. Mẫu Đơn xin chuyển lịch thi sau đây giúp các bạn biết được những thông tin chính cần có của một tờ Đơn xin chuyển lịch thi. Với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này và những bạn chuyên ngành soạn thảo văn bản hành chính thì đây là tài liệu hữu ích.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-xin-chuyen-lich-thi-k8pauq.html

Nội dung


HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

ĐƠN XIN CHUYỂN LỊCH THI

Kính gửi:

Ban Quản lý đào tạo.
Bộ môn:.................................................................................

Họ và tên:…………………….......................Mã sinh viên/học viên…………
Sinh ngày:…………………………………..Lớp:………………………………
Tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Quản lý đào tạo cho tôi được chuyển lịch thi
học phần:
Mã học phần:…………………Tên học phần:…………………………………
Ngày thi:……………………......Tiết bắt đầu:………Giảng đường:…………
Sang ngày thi:………………Tiết bắt đầu:………Giảng đường:………………
Lý do:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Tôi xin chấp hành mọi quy định của Học viện.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội, ngày

tháng
năm 201…
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

1071810