Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

Mẫu Đơn xin việc làm (học tập)

Đơn xin việc làm (học tập) là một trong những giấy tờ quan trọng trong hồ sơ xin việc (hồ sơ học tập). Một đơn xin việc (học tập) viết tay chuẩn, ấn tượng sẽ giúp bạn có thêm cơ hội được mời phỏng vấn, mời đi làm hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:41:35 PM +00:00

Mẫu Đơn xin thuê nhà

Mẫu Đơn xin thuê nhà là mẫu đơn được lập ra để xin được thuê nhà ở, hoặc văn phòng đại diện. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin thuê nhà... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:41:28 PM +00:00

Mẫu Đơn xin thị thực Việt Nam

Thị thực Việt Nam là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Dưới đây là Đơn xin thị thực Việt Nam được TaiLieu.VN chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

10/1/2021 8:41:08 PM +00:00

Mẫu Đơn xin phép xây dựng

Mẫu Đơn xin phép xây dựng là mẫu đơn được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được cấp giấy phép xây dựng cho công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:40:59 PM +00:00

Mẫu Đơn xin phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà

Mẫu Đơn xin phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà là mẫu hồ sơ đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồng ý cho thuê nhà đối với người nước ngoài. Mẫu đơn nêu rõ người thuê nhà, địa chỉ nhà, mục đích sử dụng, thời gian sử dụng... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:40:45 PM +00:00

Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH một lần

Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH một lần là mẫu đơn người lao động làm để đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, có hiệu lực theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH về việc lập hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:40:21 PM +00:00

Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản là mẫu đơn được lập ra để xin được phép nghỉ thai sản khi sắp đến kỳ sinh nở theo đúng quy định của pháp luật. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thời gian nghỉ... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:40:04 PM +00:00

Mẫu Đơn xin nghỉ phép

Đơn xin nghỉ phép là mẫu đơn được cán bộ công viên chức lập ra để xin được nghỉ phép. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, thời gian xin nghỉ, lý do xin nghỉ... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:39:50 PM +00:00

Mẫu Đơn xin nghỉ không lương

Đối với việc nghỉ không hưởng lương: theo quy định trên pháp luật không điều chỉnh cụ thể về thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian nghỉ không hưởng lương thì hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn mẫu Đơn xin nghỉ không lương, mời các bạn tham khảo.

10/1/2021 8:39:34 PM +00:00

Mẫu Đơn xin miễn thị thực

Mẫu Đơn xin miễn thị thực được lập để trình và đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét việc nhập cảnh của khách nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:39:20 PM +00:00

Mẫu Đơn xin đăng ký điều chỉnh chứng chỉ hành nghề xây dựng

Mẫu đơn xin điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược là mẫu đơn được lập ra để xin được điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược. Mẫu đơn nêu rõ nội dung điều chỉnh, lý do điều chỉnh... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:39:13 PM +00:00

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép lao động của người lao động

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép lao động của người lao động là mẫu đơn đề nghị được tổ chức, văn phòng đại diện lập ra và gửi tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố để đề nghị về việc cấp giấy phép lao động cho người lao động. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của đơn vị, tổ chức đại diện. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:38:55 PM +00:00

Mẫu Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Mẫu Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng là mẫu đơn đề nghị của cá nhân, gửi tới cơ quan có thẩm quyền về việc đề nghị muốn cấp mới hoặc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:38:44 PM +00:00

Mẫu Đơn để nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

Mẫu Đơn để nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho cá nhân đó. Mẫu đơn được áp dụng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam và mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, nội dung đề nghị... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:38:23 PM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa

Đơn đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại mẫu số 01/CT/XĐTXX/GSQL Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:37:56 PM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan

Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan hàng hóa - Mẫu số 02/XĐTTG/TXNK thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC cảu Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:37:34 PM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:37:17 PM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị tổ chức lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy

Để tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị tổ chức lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy đến cơ quan có thẩm quyền. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Đơn đề nghị tổ chức lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy được chia sẻ dưới đây.

10/1/2021 8:36:56 PM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị phê duyệt tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế về giáo dục/nghiên cứu khoa học/công nghệ

Mẫu Đơn đề nghị phê duyệt tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế về giáo dục/nghiên cứu khoa học/công nghệ là mẫu đơn được lập ra để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt để chúng tôi được phép tổ chức buổi hội nghị/hội thảo nói trên. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:36:38 PM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị thanh lý tài sản cố định

Mẫu Đơn đề nghị thanh lý tài sản cố định là đơn được lập ra để đề nghị về việc thanh lý tài sản. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin tài sản thanh lý... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:36:20 PM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động. Đây là mẫu sử dụng cho người lao động muốn tiếp tục làm việc lại cơ quan, doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ thành tích đạt được trong quá trình làm việc và nguyện vọng muốn làm việc tiếp tại đơn vị. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:36:03 PM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan

Khi có yêu cầu hủy tờ khai thì người khai hải quan phải có Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:35:40 PM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nằm trong thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH và được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết 93/NQ-CP về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân. Mẫu đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp được gửi lên Trung tâm dịch vụ việc làm để hoàn thành hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:35:22 PM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội

TaiLieu.VN xin giới thiệu mẫu Đơn đề nghị cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Quyết định 3636/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 06 năm 2008 về việc Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:35:08 PM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội được ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:34:43 PM +00:00

Mẫu Đơn đăng ký thực hiện khuyến mại

Mẫu Đơn đăng ký thực hiện khuyến mại là mẫu được thương nhân, doanh nghiệp lập ra và gửi tới Sở Công thương để xin được đăng ký thực hiện khuyến mại. Mẫu đăng ký nêu rõ thông tin của thương nhân, doanh nghiệp, thông tin về chương trình, sản phẩm khuyến mại... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:34:20 PM +00:00

Mẫu Đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Mẫu giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam ? Điều kiện để được bảo lãnh nhập cư vào Việt Nam? Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh được chia sẻ dưới đây!

10/1/2021 8:34:06 PM +00:00

Mẫu Biên bản hiện trường

Mẫu biên bản hiện trường là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại nội dung của hiện trường. Mẫu biên bản hiện trường nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra, thành phần tham dự, nội dung chính của biên bản.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản hiện trường tại đây.

6/17/2020 10:07:29 PM +00:00

Mẫu Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu thông báo hoạt động bán hàng đa cấp để tham khảo trong quá trình biên soạn mẫu văn bản này cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 3:45:15 PM +00:00

Mẫu Đơn xin nghỉ việc riêng (Nghỉ việc không lương)

Đối với việc nghỉ không hưởng lương: theo quy định trên pháp luật không điều chỉnh cụ thể về thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian nghỉ không hưởng lương thì hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

9/14/2019 12:28:18 PM +00:00