Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

Mẫu Đơn xin xóa án tích

Mẫu Đơn xin xóa án tích là mẫu đơn dùng để xin xóa án tích của một cá nhân nào đó nhằm giúp họ không bị mặc cảm trong quá trình hòa nhập cộng đồng. Mẫu đơn này được cá nhân người có án gửi tới tòa án nhân dân để xin xóa án tích. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

4/9/2023 7:25:44 AM +00:00

Mẫu Đơn xác nhận dân sự

Mẫu Đơn xin xác nhận dân sự hay Giấy xác nhận dân sự được sử dụng trong các trường hợp cần xác nhận quyền dân sự cho bản thân để chứng minh về lý lịch cá nhân. Mẫu đơn xin xác nhận này nhằm đảm bảo không vi phạm những chủ trương, chính sách của Đảng, không có tiền án tiền sự trong thời gian thường trú tại địa phương.

4/9/2023 7:25:32 AM +00:00

Mẫu Đơn xin vào Đảng

Mẫu Đơn xin vào Đảng là mẫu đơn cần thiết cho các bạn khi đang chuẩn bị được kết nạp vào Đảng cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mẫu đơn cần nêu rõ các thông tin của người làm đơn như: họ tên, quê quán, dân tộc, nơi sinh, học vấn, nghề nghiệp, đơn vị công tác,... Mời các bạn cùng tham khảo.

4/9/2023 7:25:26 AM +00:00

Mẫu Đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Mẫu Đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện là biểu mẫu được các cá nhân là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi đủ 17 tuổi muốn tham gia nghĩa vụ quân sự thì có thể sử dụng biểu mẫu này và gửi tới ủy ban nhân dân xã để được xem xét. Mẫu đơn nêu rõ họ tên, địa chỉ, tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh bản thân,... của người làm đơn.

4/9/2023 7:25:16 AM +00:00

Mẫu Đơn xin tạm hoãn học phần quân sự

Mẫu Đơn xin tạm hoãn học phần quân sự là mẫu đơn được cá nhân học sinh, sinh viên lập ra gửi tới Ban giám hiệu nhà trường xin được tạm hoãn việc học quân sự với một số lý do khách quan. Sau đây là nội dung mẫu đơn, mời các bạn cùng tham khảo.

4/9/2023 7:25:10 AM +00:00

Mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau Đại học

Mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau Đại học là mẫu đơn gửi lên trường đại học nơi tổ chức thi và chấm thi bài của thí sinh đó, nhằm xem xét lại việc chấm điểm do bạn cảm thấy chưa thỏa đáng về kết quả điểm số. Mời bạn tham khảo và tải về mẫu đơn tại đây

4/9/2023 7:25:04 AM +00:00

Mẫu Đơn xin hợp đồng giảng dạy

Mẫu Đơn xin hợp đồng giảng dạy là biểu mẫu được cá nhân giáo viên lập ra và gửi đến ban giám hiệu nhà trường để xin được dạy hợp đồng. Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày ngắn gọn, khoa học, thể hiện đầy đủ các thông tin cá nhân của người làm đơn về: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, nơi ở hiện nay, dân tộc, tôn giáo, trình độ chuyên môn, chuyên ngành, nơi đào tạo, năm tốt nghiệp.

4/9/2023 7:24:55 AM +00:00

Mẫu Đơn xin học bơi

Mẫu Đơn xin học bơi là biểu mẫu được các bậc phụ huynh học sinh viết và gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường khi có nguyện vọng xin được đăng ký học bơi. Nội dung trong mẫu đơn tự nguyện đăng ký học bơi cần trình bày rõ thông tin người làm đơn, số điện thoại, nội dung viết đơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/9/2023 7:24:48 AM +00:00

Mẫu Đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Mẫu Đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cần nêu rõ các thông tin như: viện kiểm sát nhân dân, họ tên người làm đơn, vụ án đang xét xử, lý do làm đơn,... Mời các bạn tham khảo và tải về mẫu đơn tại đây.

4/9/2023 7:24:42 AM +00:00

Mẫu Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam

Mẫu Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam được dùng khi thân nhân muốn gặp người đang bị tạm giữ, tạm giam và gửi đơn lên các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét. Nội dung mẫu đơn cần nêu rõ họ tên, thông tin người đề nghị, họ tên người bị tạm giữ/tạm giam, lý do,... Mời các bạn cùng tham khảo.

4/9/2023 7:24:36 AM +00:00

Mẫu Đơn xin đi nước ngoài của Đảng viên

Mẫu Đơn xin đi nước ngoài của Đảng viên là biểu mẫu được cá nhân Đảng viên viết và gửi lên Cấp ủy Chi bộ nơi đang sinh hoạt để xin được đi nước ngoài giải quyết việc riêng. Nội dung mẫu đơn cần điền đầy đủ chính xác, trung thực các thông tin của người làm đơn, lý do xin đi nước ngoài và được lập thành 2 bản gửi cho Cấp ủy Chi bộ nơi đang sinh hoạt. Mời bạn tham khảo các mẫu dưới đây.

4/9/2023 7:24:25 AM +00:00

Mẫu Đơn xin đi học Trung cấp chính trị

Mẫu Đơn xin đi học Trung cấp chính trị là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi Ban giám hiệu nhà trường xin được dự học. Nội dung trong đơn cần nêu rõ: họ tên, ngày vào Đảng, lý do tham gia. Sau đây là nội dung mẫu đơn, mời các bạn cùng tham khảo.

4/9/2023 7:24:19 AM +00:00

Mẫu Đơn xin chuyển lớp

Mẫu Đơn xin chuyển lớp là mẫu đơn được cá nhân học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường để xin được chuyển lớp học. Khi viết đơn xin chuyển lớp nên nêu rõ thông tin người làm đơn, lớp học muốn chuyển đến, lý do xin chuyển lớp... Mời bạn tham khảo các biểu mẫu chuyển lớp dưới đây.

4/9/2023 7:24:12 AM +00:00

Mẫu Đơn xin cấp lại bằng Tổ quốc ghi công (Mẫu TQ1)

Mẫu Đơn xin cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công (Mẫu TQ1) được ban hành theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội. Mẫu đơn này được dùng khi những gia đình nào có người thân là liệt sĩ bị mất bằng Tổ quốc ghi công muốn xin được cấp lại.

4/9/2023 7:24:06 AM +00:00

Mẫu Đơn xin cấp lại bảng điểm học tập

Mẫu Đơn xin cấp lại bảng điểm học tập là biểu mẫu đơn được lập ra để xin nhà trường cấp lại bảng điểm hoặc giấy chứng nhận bảng điểm. Biểu mẫu trình bày rõ họ tên người đề nghị, ngành học, khoa, số điện thoại, lý do làm đơn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

4/9/2023 7:24:00 AM +00:00

Mẫu Đơn tố giác tội phạm

Mẫu đơn tố giác tội phạm là đơn tố giác tội phạm, đơn tố giác lừa đảo nhằm mục đích cho tố giác, khiếu nại những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lừa đảo được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm giải quyết các vấn đề được trình bày trong đơn tố giác. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người tố giác, tố giác ai, thông tin của người bị tố giác, hành vi muốn tố giác.

4/9/2023 7:23:54 AM +00:00

Mẫu Đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mẫu Đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là mẫu đơn tố cáo được lập ra để tố cáo về hành vi chiếm đoạt tài sản của cá nhân, tổ chức khác. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung tố cáo... Mời bạn tham khảo và tải về tại đây.

4/9/2023 7:23:47 AM +00:00

Mẫu Đơn kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật

Mẫu Đơn kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật là mẫu đơn kiểm dịch được công ty, doanh nghiệp lập ra và gửi tới Cục thú y để xin được kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật. Mẫu đơn kiểm dịch nêu rõ thông tin của công ty, thời gian thực hiện kiểm dịch, mục đích kiểm dịch... Mời bạn tham khảo chi tiết.

4/9/2023 7:23:40 AM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí

Mẫu Đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí là biểu mẫu được các bạn học sinh, sinh viên viết đơn và gửi lên ban giám hiệu nhà trường xem xét, giải quyết để được cấp bù tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành. Mời bạn tham khảo tại đây.

4/9/2023 7:23:33 AM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô bao gồm các thông tin: Tên doanh nghiệp, trụ sở chính, điện thoại, người liên hệ, giấy chứng nhận doanh nghiệp,... Mời các bạn tham khảo và tải về tại đây.

4/9/2023 7:23:25 AM +00:00

Mẫu Đơn cớ mất

Mẫu Đơn cớ mất được sử dụng khi bị mất đồ đạc, tài sản, giấy tờ tùy thân, bạn cần làm đơn cớ mất để trình lên công an phường hoặc địa phương nơi bạn sống nhằm hy vọng tìm lại hoặc làm lại giấy tờ. Dưới đây là mẫu đơn cớ mất chuẩn nhất dành cho những ai muốn làm đơn xin cấp lại giấy tờ mới.

4/9/2023 7:23:19 AM +00:00

Mẫu Đơn xin vào Đoàn

Mẫu Đơn xin vào Đoàn là mẫu đơn được sử dụng dành cho các bạn học sinh lập ra gửi lên phòng Tổng phụ trách nhà trường để xin vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nội dung mẫu đơn cần trình bày rõ các thông tin của người làm đơn như: ngày tháng năm sinh, lớp học, quê quán, dân tộc.

4/9/2023 7:16:21 AM +00:00

Mẫu Đơn xin nghỉ xin hoạt Đảng tạm thời

Mẫu Đơn xin nghỉ xin hoạt Đảng tạm thời là mẫu đơn được cá nhân Đảng viên lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên để xin được miễn sinh hoạt Đảng trong một thời gian nhất định. Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày các thông tin của Đảng viên như: tên tuổi, ngày tháng năm sinh, quê quán, ngày vào Đảng, nêu rõ lý do và thời gian xin miễn công tác, sinh hoạt Đảng.

4/9/2023 7:16:15 AM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị xét xử vắng mặt

Mẫu Đơn đề nghị xét xử vắng mặt ly hôn được sử dụng trong trường hợp một bên vợ hoặc chồng yêu cầu tòa án, cơ quan có thẩm quyền giải quyết vắng mặt theo quy định. Mẫu nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung đề nghị... Mời bạn tham khảo

4/9/2023 7:16:09 AM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là biểu mẫu được lập ra để đề nghị được cấp mã số thuế cho hóa đơn điện tử của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... Mẫu đơn gồm các thông tin:tổ chức, cá nhân đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh; doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/9/2023 7:16:02 AM +00:00

Mẫu Đơn xin tham gia câu lạc bộ hè

Mẫu Đơn xin tham gia câu lạc bộ hè là mẫu đơn được các bậc phụ huynh viết tay, gửi lên ban giám hiệu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm, xin cho con tham gia học hè để ôn luyện kiến thức, rèn luyện kỹ năng, cũng như tham gia các hoạt động giải trí nâng cao thể chất. Nội dung mẫu đơn phải đầy đủ thông tin học sinh, cha mẹ học sinh, cam kết thực hiện đầy đủ các nội quy và quy định của nhà trường.

4/9/2023 7:15:56 AM +00:00

Mẫu Đơn xin tạm dừng lưu hành

Mẫu Đơn xin tạm dừng lưu hành là biểu mẫu được lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền, nhằm mục đích xác định xe dừng sử dụng, để xác định thuộc diện không chịu phí sử dụng đường bộ. Đây là mẫu đơn mới nhất hiện nay được ban hành kèm theo Thông tư 70/2021/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, miễn phí sử dụng đường bộ.

4/9/2023 7:15:50 AM +00:00

Mẫu Đơn xin sao lục bản án, quyết định

Mẫu Đơn xin sao lục bản án, quyết định là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được sao lục bản án, quyết định của tòa án. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, lý do làm đơn, thông tin về bản án quyết định xin sao lục. Mời bạn tham khảo chi tiết.

4/9/2023 7:15:42 AM +00:00

Mẫu Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường

Mẫu Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường được lập ra để gửi tới Ban giám hiệu nơi học sinh đang theo học, để trình bày về việc muốn rút hồ sơ chuyển sang trường khác. Nội dung đơn rút hồ sơ cần trình bày rõ thông tin cá nhân như họ tên, mã số học sinh, tên lớp, trình bày lí do muốn rút lại hồ sơ học sinh gốc.

4/9/2023 7:15:36 AM +00:00

Mẫu Đơn xin rút bớt học phần đã đăng ký

Mẫu Đơn xin rút bớt học phần đã đăng ký là mẫu đơn được cá nhân học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới phòng đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường để xin về việc được rút tín chỉ cho học kỳ tới. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của học sinh, sinh viên làm đơn, lý do xin rút và số lượng tín chỉ xin rút. Mời bạn tham khảo.

4/9/2023 7:15:28 AM +00:00