of x

Mẫu đơn xin chuyển đơn vị công tác

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: PDF
3 lần xem

Mẫu đơn xin chuyển đơn vị công tác. Mẫu đơn xin chuyển đơn vị công tác, quy trình xin chuyển đơn vị công tác mẫu 19, hướng dẫn chi tiết giúp các bạn dễ dàng hiểu và điền đầy đủ các thông tin.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-xin-chuyen-don-vi-cong-tac-2306tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu tới mọi người tài liệu Mẫu đơn xin chuyển đơn vị công tác.Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem ,Tài liệu Mẫu đơn xin chuyển đơn vị công tác trong chủ đề ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được giới thiệu bởi bạn don-tu tới bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 1 page , thuộc file .PDF, cùng mục còn có Đơn xin chuyển công tác, Đơn chuyển đơn vị công tác, Mẫu đơn chuyển công tác, Biểu mẫu xin chuyển đơn vị công tác, Quy trình xin chuyển đơn vị công tác, Đơn xin chuyển trường ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Mẫu đơn xin chuyển doanh nghiệp công tác, quy trình xin chuyển doanh nghiệp công tác mẫu 19, hướng dẫn chi tiết giúp những bạn dễ dàng hiểu và điền hầu hết những thông báo,còn cho biết thêm Quy trình xin chuyển doanh nghiệp công tác, TCHC- Mẫu 19 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ……, bên cạnh đó …, ngày … tháng… năm……, kế tiếp là ĐƠN XIN CHUYỂN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Kính gởi : - Ban Giám Hiệu; - Phòng Tổ chức – Hành chính; - Lãnh đạo………………………………………; - Lãnh đạo……………………………………… Tôi tên: ………………………………………………………, kế tiếp là Nam ; Nữ ,còn cho biết thêm Sinh ngày……,còn cho biết thêm tháng……năm………,còn cho biết thêm Nơi sinh:……………………………………, bên cạnh đó Số dế yêu cá nhân:…………………………………………………………………, bên cạnh đó Đơn vị hiện đang công tác:……………………………………………………………, cho biết thêm Chức vụ hiện tại:………………………, cho biết thêm Trình độ:…………
  1. Quy trình xin chuyển đơn vị công tác, TCHC- Mẫu 19 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc …….…, ngày … tháng… năm…….. ĐƠN XIN CHUYỂN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Kính gửi : - Ban Giám Hiệu; - Phòng Tổ chức – Hành chính; - Lãnh đạo………………………………………; - Lãnh đạo……………………………………… Tôi tên: ………………………………………………………...............Nam ; Nữ  Sinh ngày…….tháng……năm………..Nơi sinh:…………………………………….. Số điện thoại cá nhân:………………………………………………………………… Đơn vị hiện đang công tác:…………………………………………………………… Chức vụ hiện tại:………………………........................................................................ Trình độ:………………………………………………………………………………. Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức – Hành chính và lãnh đạo các đơn vị xem xét và chấp nhận cho tôi được chuyển đến công tác tại đơn vị mới là ……………………………………………………………………………… Kể từ ngày…….tháng……..năm…............ Lý do xin chuyển : …………………………………………………………………… Khả năng đảm bảo công việc trong thời gian xin chuyển công tác:………………….. ………………………………………………………………………………………… Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà trường và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng thời hạn. Trân trọng cảm ơn./. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ Người làm đơn Đồng ý cho ông (bà)……………........................ được chuyển công tác kể từ ngày … tháng … năm…… Trưởng đơn vị ……………………….. …………………………….. Phê duyệt của Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN Ban Giám Hiệu Đồng ý nhận ông (bà)……………........................ được nhận công tác kể từ ngày … tháng … năm…… Trưởng đơn vị
899280

Sponsor Documents