MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN CA HUẾ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
of x

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN CA HUẾ. Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-xin-cap-giay-phep-bieu-dien-ca-hue-tud1tq.html

Nội dung


  1. Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Mẫu 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - T ự do - Hạnh phúc --------------------------- ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN CA HUẾ Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế. Tôi tên là :............................................................Nghệ danh :....................................... Sinh ngày :...................................................................................................................... Địa chỉ :........................................................................................................................... Trình độ văn hóa :........................................................................................................... Trình độ chuyên môn :..................................................................................................... Nghề nghiệp (nhạc công, diễn viên) :.............................................................................. Sau khi nghiên cứu các quy định về hoạt động biểu diễn v à tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế, tôi làm đơn này xin phép được cấp giấy phép biểu diễn ca Huế. Nếu được cấp giấy phép, tôi xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và Nội quy sinh hoạt của đơn vị nghệ thuật, Câu lạc bộ ca Huế. Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm 20.... Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên)
635859

Tài liệu liên quan


Xem thêm