of x

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN CA HUẾ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
3 lần xem

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN CA HUẾ. Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-xin-cap-giay-phep-bieu-dien-ca-hue-tud1tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN CA HUẾ.Để cung cấp thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ cần thiết cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN CA HUẾ thuộc chủ đề ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được giới thiệu bởi user don-tu tới bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào mục Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 1 page , thuộc file .PDF, cùng thể loại còn có mẫu quyết định, văn bản mẫu, biên bản, mẫu đơn đăng ký, biểu mẫu kế toán ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Mẫu 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - T ự do - Hạnh phúc --------------------------- ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN CA HUẾ Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế, bên cạnh đó Tôi tên là :, nói thêm Nghệ danh :, thêm nữa Sinh ngày :,còn cho biết thêm Địa chỉ :
  1. Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Mẫu 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - T ự do - Hạnh phúc --------------------------- ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN CA HUẾ Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế. Tôi tên là :............................................................Nghệ danh :....................................... Sinh ngày :...................................................................................................................... Địa chỉ :........................................................................................................................... Trình độ văn hóa :........................................................................................................... Trình độ chuyên môn :..................................................................................................... Nghề nghiệp (nhạc công, diễn viên) :.............................................................................. Sau khi nghiên cứu các quy định về hoạt động biểu diễn v à tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế, tôi làm đơn này xin phép được cấp giấy phép biểu diễn ca Huế. Nếu được cấp giấy phép, tôi xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và Nội quy sinh hoạt của đơn vị nghệ thuật, Câu lạc bộ ca Huế. Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm 20.... Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên)
635859

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm