of x

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 2 | FileSize: 0.11 M | File type: PDF
0 lần xem

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU. Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-de-nghi-cap-phep-doi-voi-cac-hoat-dong-lien-quan-den-de-dieu-hzl1tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu đến các bạn thư viện MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU.Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ phục vụ cho công tác giảng dạy.Xin mời đọc giả đang tìm cùng xem ,Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU thuộc danh mục ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được giới thiệu bởi user don-tu đến cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 2 page , thuộc file .PDF, cùng danh mục còn có mẫu quyết định, biểu mẫu hánh chính, văn bản mẫu, mẫu công văn, mẫu đơn đăng ký ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre PHỤ LỤC I (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre) Tên công ty CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- , nói thêm là , ngày, cho biết thêm tháng, bên cạnh đó năm, thêm nữa ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, ngoài ra Tên công ty, cá nhân xin cấp giấy phép: Địa chỉ: Số điện thoại:, kế tiếp là Số Fax:, thêm nữa Đề nghị được cấp giấy phép đối với những hoạt động can hệ tới đê điều (tên công trình
  1. PHỤ LỤC I (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre) Tên tổ chức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ........., ngày......tháng......năm..... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: Địa chỉ: Số điện thoại:..................................... Số Fax:...................................... Đề nghị được cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều (tên công trình đê điều) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình đê điều) quản lý với các nộ i dung sau: - Tên các hoạt động:.......... - Vị trí của các hoạt động......... - Thời hạn xin cấp phép......; từ..... ngày... tháng.... năm đến ngày.... tháng... năm..... Các tài liệu kèm theo: 1. Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động liên quan đến đê điều. 2. Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động liên quan đến đê điều. 3. Sơ hoạ vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép. 4. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình đê điều.
  2. 5. Văn bản thoả thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình. 6. Văn bản thoả thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp. 7. Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật. Đề nghị Uỷ ban nhân dân t ỉnh xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép. Xác nhận của UBND xã Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép (nơi xin phép hoạt động) (ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)
646395

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm