MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BAY CHO CÁC CHUYẾN BAY THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG BAY DÂN DỤNG TẠI VIỆT NAM

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 2 | FileSize: 0.11 M | File type: PDF
of x

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BAY CHO CÁC CHUYẾN BAY THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG BAY DÂN DỤNG TẠI VIỆT NAM. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BAY CHO CÁC CHUYẾN BAY THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG BAY DÂN DỤNG TẠI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải). Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-de-nghi-cap-phep-bay-cho-cac-chuyen-bay-thuc-hien-hoat-dong-bay-dan-dung-i0a1tq.html

Nội dung


  1. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BAY CHO CÁC CHUYẾN BAY THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG BAY DÂN DỤNG TẠI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Đơn đề nghị cấp phép bay đến và đi từ lãnh thổ Việt Nam (Chuyến bay thường lệ mùa Hè/Đông …) Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam Ngày: ………………………………… Số tham chiếu: ……………………… 1. Người vận chuyển/Người khai thác: - Tên: ................................................................................................................. - Địa chỉ liên lạc (địa chỉ bưu điện và SITA/AFTN/TEL/FAX/Email): .......................... .......................................................................................................................... 2. Lịch bay (Giờ quốc tế/địa phương): Số Hiệu Hiệu Giờ Giờ Loại Số ghế (Đối Ngày Sân Sân hiệu lực lực dự dự với chuyến khai bay bay tàu chuyến từ đến cất kiến hạ kiến thác bay bay hành cánh1 cánh1 cất hạ khách)/ trọng bay cánh2 cánh2 tải thương mại (tấn) (Đối với chuyến bay hàng hóa) 3. Đường bay không lưu: Số hiệu Loại Đường Điểm bay vào/thời Điểm bay ra/thời Mực Loại quy tắc bay5 chuyến gian dự kiến bay gian dự kiến bay bay tàu bay qua điểm bay vào4 qua điểm bay ra4 bay bay không lưu3
  2. 4. Đội tàu bay6 Loại tàu bay Số hiệu đăng ký Trọng tải cất cánh tối đa (Tấn) 5. Người xin phép: - Địa chỉ liên lạc (địa chỉ bưu điện và SITA/AFTN/TEL/FAX/Email): ......................... ......................................................................................................................... - Tên; chữ ký; chức vụ: Ghi chú: 1 Mã hiệu 3 chữ. 2 Chỉ rõ giờ quốc tế (UTC) hoặc địa phương. 3 Trong phạm vi các vùng thông báo bay của Việt Nam. 4 Giờ quốc tế (UTC). 5 Quy tắc bay bằng mắt (VFR) hoặc bằng thiết bị (IFR). 6 Chỉ liệt kê các tàu bay dự kiến sử dụng trong lịch bay đi/đến Việt Nam.
632176

Tài liệu liên quan


Xem thêm