Giáo trình về Giao dịch và đàm phán kinh doanh - GS.TS. Hoàng Đức Thân

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 49 | Page: 346 | FileSize: 15.39 M | File type: PDF
of x

Giáo trình về Giao dịch và đàm phán kinh doanh - GS.TS. Hoàng Đức Thân. Cuốn Giáo trình về Giao dịch và đàm phán kinh doanh nhằm trang bị những kiến thức lý luận, phương pháp luận và các kỹ năng thực hành cơ bản về giao dịch và đàm phán kinh doanh. Giáo trình gồm có 12 chương trình bày khái quát về đối tượng và nội dung của môn học, giới thiệu những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh, nguyên lý của giao dịch kinh doanh, kỹ năng giao tiếp đa phương và lễ nghi trong giao dịch là nội dung trong và một số nội dung khác.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-ve-giao-dich-va-dam-phan-kinh-doanh-gs-ts-hoang-duc-than-h6y0tq.html

Nội dung


    616839