Giáo trình về Giao dịch và đàm phán kinh doanh - GS.TS. Hoàng Đức Thân

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 49 | Page: 346 | FileSize: 15.39 M | File type: PDF
of x

Giáo trình về Giao dịch và đàm phán kinh doanh - GS.TS. Hoàng Đức Thân. Cuốn Giáo trình về Giao dịch và đàm phán kinh doanh nhằm trang bị những kiến thức lý luận, phương pháp luận và các kỹ năng thực hành cơ bản về giao dịch và đàm phán kinh doanh. Giáo trình gồm có 12 chương trình bày khái quát về đối tượng và nội dung của môn học, giới thiệu những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh, nguyên lý của giao dịch kinh doanh, kỹ năng giao tiếp đa phương và lễ nghi trong giao dịch là nội dung trong và một số nội dung khác.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-ve-giao-dich-va-dam-phan-kinh-doanh-gs-ts-hoang-duc-than-h6y0tq.html

Nội dung


    616839