Giáo án lớp 4 - Tuần 14 năm 2012

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 62 | Page: 17 | FileSize: 0.50 M | File type: DOC
of x

Giáo án lớp 4 - Tuần 14 năm 2012. Giáo án lớp 4 - Tuần 14 năm 2012 có nội dung biên soạn các bài: Chú đất nung, chia một tổng cho một số, nhà Trần thành lập, chia cho số có một chữ số, chiếc áo Búp bê, thêu móc xích,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-lop-4-tuan-14-nam-2012-zigauq.html

Nội dung


TUẦN 14 Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2012 Tiết 1: Tiết2:Tập đọc I: MỤC TIÊU : CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN CHÚ ĐẤT NUNG ­Biết đọc bài văn với giọng kể chậm rãi , bước đầu biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ gợi tả gợi cảm giác phân biệt lời người kể lời nhân vật (chàng kị sĩ , ông Hòn Rấm , chú bé Đất Nung ). ­ Hiểu ND : Chú bé Đất can đảm , muấn trở thành người khoẻ mạnh , làm được nhiều việc có ích đã dám nung mình trong lửa đỏ .(trả lời được các câu hỏi trong SGK) II: ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :Tranh minh hoạ nội dung bài đọc trong sgk III:HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY A.Bài cũ : B.Bài mới . 1.Giới thiệu bài 2.Luyện đọc và tìm hiểu bài a)Luyện đọc kết hợp với đọc hiêủ các từ ngữ chú giải GV đọc diễn cảm b). Tìm hiểu bài HOẠT ĐỘNG HỌC HS đọc nối tiếp nhau đọc bài : Văn hay chữ tốt ­ 1 HS đọc cả bài ­ HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn của bài Chú đất nung ­ HS luyện đọc theo cặp . Học sinh đọc thầm đoạn 1 : ­ Cu Chắt có đồ chơi là một chàng kĩ H?: Cu Chắt có những đồ chơi nào ? sĩ cữơi ngựa rất bảnh ,một nàng công Chúng khác nhau như thế nào ? H?: Nội dung đoạn 1 là gì? chúa ngồi trong lầu son ,một chú bé bằng đất Học sinh đọc thầm đoạn 2 : + Gới thiệu đồ chơi của cu Chắt Chú bé Đất đi đâu và gặp chuyện gì ? H?: nội dung đoạn 2 cho biết gì? ­ Hs đọc đoạn 3; CH3 (SGK) CH4 (SGK) ­ Cu đát ra cánh đồng và gặp trời mưa + Chú bé Đất gặp nạn ­ 1 HS đọc ­ Vì chú sợ ông bị Hòm Rấm chê là nhát .Vì chú muốn xông pha làm nhièu việc có ích Phải rèn luyện thử thách con người mới trở thành người cứng rắn,hữu ích .Vượt qua được thử thách ,khó khăn con người mới mạnh mẽ cứng cáp ..... + Chú bé Đất trở thành đất nung ­ ý đoạn 3 : C: Đọc diễn cảm ­ Hs luyện đọc C: Đọc diễn cảm : HD đọc diễn cảm đoạn ­ Nêu nội dung bài: *GV nhận xét dặn dò Tiết 3: Âm nhạc: Tiết 4:Toán: I.Mục tiêu: ­ HS thi đọc trước lớp ­ Ca ngợi chú bé Đất can đảm ,muốn trở thành người khoẻ mạnh ,làm được nhiều việc có ích đã dám nung mình trong lửa CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ ­Biết chia một tổng cho một số . ­Bước đầu biết vận dụng tính chất chia một tổng cho một số trong thực hành tính . II. Đồ dùng: Bảng phụ III:Hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1: ­HS Nhận biết tính chất một tổng chia cho một số ­ GV viết hai biểu thức lên bảng : GV gọi hai hs lên bảng làm : ­ HS so sánh hai kết quả của hai (35 + 21 ) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7 biểu thức (35 + 21 ) : 7 =56 : 7 = 8 ­ kết luận và 35 : 7 + 21 : 7 =5 + 3 = 8 (35 + 21 ) : 7 = 35 : 7 + 21 : ­ Kết quả hai biếu thưc bằng nhau 7 = HS rút ra kết luận (SGK) 2:Thực hành a) C1, (15 + 35 ) : 5 C2, ( 15 Bài 1: HS đọc yêu cầu của bài và làm theo hai cách + 35 ) : 5 = (15 + 35 ) : 5 = 15 : 5 + 35 :5 Baøi 2: ­ Cho HS töï tìm caùch giaûi baøi taäp. ­Y/c hs laøm phaàn a, b ñeå phaùt hieän ñöôïc t/c veà chia 1 hieäu cho 1 soá: Khi chia 1 hieäu cho 1 soá, neáu SBT vaø STø ñeàu chia heát cho soá chia thì ta coù theå laáy SBT vaø ST chia cho soá chia, roài laáy caùc kqû tröø cho nhau. *GV chấm bài ,nhận xét ,dặn dò =50 : 5 = 3 + 7 = 10 = 10 ­ Thông qua bài tập này để HS nhận biết nhân1 hiệu cho 1 số a) ( 27 ­ 18 ):3 Cách 1: ( 27 – 18 ):3 = 9 : 3 = 3 Cách 2: 27 : 3 – 18 : 3 = 9 – 6 = 3 b) ( 64 – 32 ) : 8 Cách 1: ( 64 ­ 32 ) : 8 = 32 : 8 = 4 Cách 2: 64 : 8 – 32 : 8 = 8 – 4 = 4 Tiết 1: Lịch sử : I.Mục tiêu: BUỔI CHIỀU NHÀ TRẦN THÀNH LẬP ­Biết rằng sau nhà Lý là nhà Trần, kinh đô vẫn là Thăng Long, tên nước vẫn là Đại Vịêt: +Đến cuối thế kỉ XII nhà Lý ngày càng suy yếu,đầu năm 1226,Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập. +Nhà Trần vẫn đặt tên kinh đô là Thăng Long,tên nước vẫn là Đại Việt. II.Đồ dùng: Phiếu học tập của hs III.Hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG DẠY A, Bài cũ: ( CN) B. Bài mới: 1, Sự ra đời của nhà Trần: ­ HS đọc sgk ,điền dấu nhân vào sau ô trốn chỉ chính sách của nhà Trần thực hiện HĐ2:Làm việc cả lớp : ­Những sự việc nào trong chứng tỏ rằng giữa vua với quan và vua với dân chúng dưới thời Trần chưa có sự cách biệt quá xa. *Củng cố ,dặn dò 2012 HOẠT ĐỘNG HỌC ­ Hai HS : Bài học trước ­ Nhà Lý suy yếu, khônh chaem lo đời sống của ND, … ­Vua đặt lệ nhường ngôi sớm cho con ­Lập Hà đê sứ ,Khuyến nông sứ ,Đồn điền sứ ­Đặt chuông trước cung điện để ­Cả nước chia thành các lộ ,phủ ,châu ,huyện ,xã ­Trai tráng tuyển vào bộ đội ,thời bình thì sản xuất ,khi chiến tranh tham gia chiến đấu ­ Cả lớp thảo luận câu hỏi ­ HS đại diện các nhóm trả lời ,gv và các bạn khác nhận xét bổ sung Thứ ba, ngày 27 tháng 11 năm Tiết 1:Toán CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ I.Mục tiêu: ­thực hiện được phép chia một số có nhiều chữ số cho số có một chữ số(chia hết, chia có dư) II. Đồ dùng : Bảng phụ III.Hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1 : Trường hợp chia hết HS đặt tính rồi tính từ phải sang trái 128472 :6 =? Vậy : 128472 : 6 = 21412 128472 6 (Đây là bài toán chia hết) 08 21412 04 2.Trường hợp chia có dư 07 230859 : 5 = ? 12 ­ HS đặt tính rồi tính 0 ­ Tính từ phải sang trái Vậy 230859 : 5 = 46171 (dư 4 ) (Đây là bài toán chia có dư ) 230859 5 *Trong phép chia có dư thì số dư bao giờ cũng bé thua số chia 3 Thực hành 30 46171 08 35 09 4 Bài 1(dòng 1,2) : HS làm nhóm đôi a) 278157 :3 = 92719 b) 158735 : 3 = 52911 (dư 2) Bài 2: L (V) CN( B) Bài giải Số lít xăng ở mỗi bể là: 128610 : 6 = 21435 (lít) Đáp số : 21435 lít *Củng cố ,dặn dò Tiết 2Chính tả: (N­ V) CHIẾC ÁO BÚP BÊ I.Mục tiêu: ­ Nghe­viết đúng bài CH ; trình bày đúng bài văn ngắn ­ Làm đúng bài tập (2) a/ b ,hoặc BT (3) a/ b ,BTCT do GV soạn II. Đồ dùng Ba tờ phiếu phô tô phóng tồ nội dung bài tập 2a để hs các nhóm thi tiếp sức II.Hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG DẠY A: Bài cũ B : Bài mới : 1: Giới thiệu bài 2: Hướng dẫn hs nghe­viết HOẠT ĐỘNG HỌC hai hs lên bảng viết ­ GV đọc bài : Chiếc áo búp bê ­HS đọc thầm bài văn ­ GV nhắc các em những từ thường ­ Tả chiếc áo búp bê xinh xắn viết sai ,cách trình bày ­ GV đọc bài cho hs viết ­ Chấm một số bài ,chữa lỗi 3: Hs làm bài tập ­ HS viết bài ­ HS đọc thầm đoạn văn ,suy nghĩ làm bài tập vào vở HS làm bài tập 2a: ­ xinh xinh ,trong xóm ,xúm xít , màu xanh ­ HS đọc lại các đoạn văn đã điền hoàn chỉnh Bài 3b) ngôi sao , khẩu súng ,sờ , “xinh nhỉ nó sợ ­ Chân thật , thật thà , vất vả , tất tả , tất bật , chật chội , chật vật ,............... Lấc cấc , xất xược , lấc láo , xấc láo ,... Tính từ có chứa vần : ât / ôc 4:Củng cố ,dặn dò Tiết 4: Địa lí : I.Mục tiêu HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ ­Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ: +Trồng lúa, là vựa lúa lớn thứ hai của nước. + Trồng nhiều ngô, khoai, cây ăn quả, rau xứ lạnh, nuôi nhiều lợn và gia cầm. ­Nhận xét nhiệt độ của Hà Nội : tháng lạnh, tháng 1,2,3 nhiệt độ dưới 200C, từ đó biết đồng bằng Bắc Bộ có mùa đông lạnh. II. Đồ dùng : ­Bản đồ nông nghiệp Việt Nam III.Hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG DẠY A: Bài cũ : B: Bài mới : 1. Giới thiệu bài 1: Vựa lúa lớn thứ hai của cả nước HĐ1: Làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi H?: ĐBBB có những thuận lợi nào HOẠT ĐỘNG HỌC ­ Làng Việt cổ có những đặc điểm gì? ­ Ngày nay làng ở ĐBBB có thay đổi thế nào? để trở thành vựa lúa lớn thứ hai ­ Đất màu mỡ, dồi dào nguồn của nước ta? nước, … H?: Nêu thứ tự các công đoạn trong quá trình sản xuất lúa gạo? ­ HS dựa vào sgk nêu tên các cây ­ HS nêu trồng vật nuôi khác của đồng bằng Bắc Bộ? ­ Ngô khoai, lúa, …gà, vịt, … Vì sao nơi đây nuôi nhiều lợn ,gà , ­ Vì: có nhiều ngô khoai… vịt ? 2 : Vùng trồng nhiều rau xứ lạnh HĐ3: Làm việc theo nhóm Bước 1: HS dựa vào sgk trả lời các ­ … ba đến bốn tháng ( tháng 12, 1, ... - tailieumienphi.vn 1059225