Tài liệu miễn phí Giáo án điện tử

Download Tài liệu học tập miễn phí Giáo án điện tử

Giáo án Vật lý 12 – Bài 41: Cấu tạo vũ trụ

Giáo án Vật lý 12 – Bài 41: Cấu tạo vũ trụ trình bày sơ lược về cấu trúc của hệ mặt trời; các thành phần cấu tạo của một thiên hà; hình dạng của thiên hà của chúng ta.

9/25/2020 3:18:56 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Bài 40: Các hạt sơ cấp

Giáo án Vật lý 12 – Bài 40: Các hạt sơ cấp thông tin đến các bạn về những kiến thức khái niệm về hạt sơ cấp, tên một số hạt sơ cấp. Đây là tư liệu tham khảo hỗ trợ cho công tác giảng dạy của giáo viên trong việc xây dựng tiết học hiệu quả hơn.

9/25/2020 3:18:50 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Giáo án Vật lý 12 – Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch với những kiến thức khái niệm phản ứng nhiệt hạch; phản ứng nhiệt hạch là phản ứng toả năng lượng; ưu việt của năng lượng nhiệt hạch.

9/25/2020 3:18:45 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Bài 38: Phản ứng phân hạch

Giáo án Vật lý 12 – Bài 38: Phản ứng phân hạch với những kiến thức phản ứng phân hạch là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng; sự tạo thành phản ứng dây chuyền và nêu điều kiện để có phản ứng dây chuyền.

9/25/2020 3:18:39 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Bài 37: Phóng xạ

Giáo án Vật lý 12 – Bài 37: Phóng xạ cung cấp những kiến thức về định nghĩa hiện tượng phóng xạ; định luật phân rã phóng xạ, định nghĩa được chu kỳ bán rã và hằng số phân rã.

9/25/2020 3:18:33 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân, phản ứng hạt nhân

Giáo án Vật lý 12 – Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân, phản ứng hạt nhân trình bày định nghĩa phản ứng hạt nhân và nêu được các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân; biểu thức năng lượng của một phản ứng hạt nhân và nêu được điều kiện của phản ứng hạt nhân trong các trường hợp toả năng lượng và thu năng lượng.

9/25/2020 3:18:27 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Bài 35: Hạt nhân nguyên tử, tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giáo án Vật lý 12 – Bài 35: Hạt nhân nguyên tử, tính chất và cấu tạo hạt nhân thông tin về những kiến thức cấu tạo của các hạt nhân; đặc trưng cơ bản của prôtôn và nơtrôn; kí hiệu của hạt nhân; khái niệm đồng vị.

9/25/2020 3:18:21 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Bài 34: Sơ lược về laze

Giáo án Vật lý 12 – Bài 34: Sơ lược về laze cung cấp những kiến thức về đặc điểm của chùm sáng do laze phát ra; hiện tượng phát xạ cảm ứng; một vài ứng dụng của laze. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy.

9/25/2020 3:18:15 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Bài 33: Mẫu nguyên tử bo

Giáo án Vật lý 12 – Bài 33: Mẫu nguyên tử bo được biên soạn nhằm giúp học sinh giải thích được tại sao quang phổ phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô lại là quang phổ vạch.

9/25/2020 3:18:09 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Bài 32: Hiện tượng quang, phát quang

Giáo án Vật lý 12 – Bài 32: Hiện tượng quang, phát quang giúp học sinh nắm được những kiến thức về phân biệt được huỳnh quang và lân quang; đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang.

9/25/2020 3:18:03 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Bài 31: Hiện tượng quang điện trong

Giáo án Vật lý 12 – Bài 31: Hiện tượng quang điện trong thông tin đến các em học sinh những kiến thức về định nghĩa về hiện tượng quang điện trong và vận dụng để giải thích được hiện tượng quang dẫn; định nghĩa, cấu tạo và chuyển vận của các quang điện trở và pin quang điện.

9/25/2020 3:17:57 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Bài 30: Hiện tượng quang điện, thuyết lượng tử ánh sáng

Giáo án Vật lý 12 – Bài 30: Hiện tượng quang điện, thuyết lượng tử ánh sáng cung cấp đến các bạn những kiến thức về hiện tượng quang điện, êlectron quang điện, dòng quang điện, giới hạn quang điện, dòng quang điện bão hòa, hiệu điện thế hãm.

9/25/2020 3:17:51 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Giáo án giúp học sinh xác định được bước sóng ánh sáng theo phương pháp giao thông qua các thí nghiệm thực tế nhằm ghi nhớ kiến thức sâu hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

9/25/2020 3:17:45 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Bài 26: Các loại quang phổ

Giáo án Vật lý 12 – Bài 26: Các loại quang phổ cung cấp những kiến thức về cấu tạo và công dụng của máy quang phổ lăng kính; quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ là gì và đặc điểm chính của mỗi loại quang phổ này.

9/25/2020 3:17:39 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 - Bài 2: Con lắc lò xo

Giáo án Vật lý 12 - Bài 2: Con lắc lò xo với mục tiêu giúp học sinh nắm được công thức của lực kéo về tác dụng vào vật dao động điều hòa; công thức tính chu kỳ của con lắc lò xo; công thức tính thế năng, động năng và cơ năng của con lắc lò xo.

9/25/2020 3:17:33 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Giáo án Vật lý 12 – Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại thông tin đến các bạn những kiến thức về bản chất, tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại; vận dụng các kiến thức cơ bản vào giải các bài tập về tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

9/25/2020 3:17:27 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Giáo án Vật lý 12 – Bài 13: Các mạch điện xoay chiều được biên soạn với mục tiêu giúp học sinh nắm được định luật ôm đối với đoạn mạch điện xoay chiều thuần điện trở; định luật ôm đối với đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện; tác dụng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều; công thức tính dung kháng và cảm kháng.

9/25/2020 3:17:15 AM +00:00

Tài liệu luyện thi đại học môn Vật lý năm 2014

Tài liệu thông tin đến các bạn hệ thống kiến thức lý thuyết, bài tập vận dụng như dao động cơ học, đại cương về dao động; xác định thời gian, quãng đường trong dao động điều hòa; chu kì dao động của con lắc trong hệ quy chiếu không quán tính hoặc con lắc đơn tích điện đặt trong điện trường... Mời các bạn cùng tham khảo!

9/25/2020 3:17:07 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 (Cả năm học)

Giáo án thông tin đến các bạn với những bài học: chuyển động của vật rắn quay quanh một trục cố định; momen lực momen quán tính của vật rắn; phương trình động lực học của vật rắn quay; bài tập về phương trình chuyển động của vật; chuyển động của khối tâm vật rắn động năng của vật rắn chuyển động tịnh tiến; động năng của vật rắn quay quanh một trục... Mời các bạn và quý giáo viên cùng tham khảo giáo án để phục vụ cho quá trình giảng dạy, học tập.

9/25/2020 3:17:00 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Bài 1: Dao động điều hòa

Giáo án Vật lý 12 – Bài 1: Dao động điều hòa với mục tiêu giúp học sinh nắm khái niệm về chuyển động dao động; các đại lượng đặc trưng cho dao động điều hòa; công thức vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa; điều kiện đầu tùy theo cách kích thích dao động, củng cố kiến thức về dao động điều hòa.

9/25/2020 3:16:54 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Bài 2: Con lắc lò xo (TrườngTHPT Quỳ Hợp 2)

Giáo án Vật lý 12 – Bài 2: Con lắc lò xo được biên soạn giúp học sinh nắm được những kiến thức về định tính về sự biến thiên động năng và thế năng khi con lắc dao động; công thức của lực kéo về tác dụng vào vật dao động điều hòa; công thức tính chu kì của con lắc lò xo; công thức tính thế năng, động năng và cơ năng của con lắc lò xo; giải thích được tại sao dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa.

9/25/2020 3:16:48 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Chương trình học kì 1

Giáo án Vật lý 12 – Chương trình học kì 1 cung cấp đến các bạn các bài học dao động điều hòa; con lắc lò xo; con lắc đơn; dao động tắt dần và dao động cưỡng bức; tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, phương pháp giản đồ vecto Fre-nen; thực hành khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn...

9/25/2020 3:16:42 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Bài 8: Giao thoa sóng (Trường THPT An Lương)

Giáo án Vật lý 12 – Bài 8: Giao thoa sóng được biên soạn bởi Trường THPT An Lương nhằm giúp học sinh mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng; viết được công thức xác định vị trí của cực đại và cực tiểu giao thoa.

9/25/2020 3:16:35 AM +00:00

Giáo án Vật lý 12 – Bài 3: Con lắc đơn

Giáo án Vật lý 12 – Bài 3: Con lắc đơn giúp học sinh nắm được kiến thức điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa; nhận xét định tính về sự biến thiên của động năng và thế năng của con lắc khi dao động; ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.

9/25/2020 3:16:29 AM +00:00

Giáo án Chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Giáo án giúp học sinh nghe - viết chính xác, trình bày đúng bài Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ; hiểu biết về mô hình cấu tạo vần và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng Việt.

9/25/2020 1:02:55 AM +00:00

Giáo án lớp 4 tuần 25 năm học 2020-2021

Giáo án lớp 4 tuần 25 năm học 2020-2021 thông tin đến quý giáo viên về các bài học bao gồm các môn Chính tả, Toán, Tiếng Việt, Tập đọc, Kể chuyện, Kĩ thuật, Đạo đức... Mời các bạn và quý giáo viên cùng tham khảo để phục vụ cho công tác giảng dạy, xây dựng tiết học hiệu quả.

9/24/2020 11:52:19 PM +00:00

Giáo án lớp 4 tuần 16 năm học 2020-2021

Giáo án lớp 4 tuần 16 năm học 2020-2021 phục vụ cho giáo viên trong quá trình giảng dạy, đồng thời còn là tư liệu tham khảo giúp phụ huynh hướng dẫn học sinh chủ động tìm tòi, chuẩn bị kiến thức cho tiết học sắp diễn ra.

9/24/2020 11:51:59 PM +00:00

Giáo án lớp 4 tuần 15 năm học 2020-2021

Giáo án lớp 4 tuần 15 năm học 2020-2021 được biên soạn với mục tiêu giúp giáo viên có thêm tư liệu tham khảo, hỗ trợ giảng dạy, xây dựng tiết học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

9/24/2020 11:51:53 PM +00:00

Giáo án lớp 4 tuần 15 năm học 2017

Giáo án được biên soạn với các môn học như Toán, Tiếng Việt, Tập đọc, Kể chuyện, Kĩ thuật, Đạo đức.... theo chương trình học lớp 4. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích phục vụ cho quá trình giảng dạy của giáo viên.

9/24/2020 11:51:47 PM +00:00

Giáo án lớp 4 tuần 14 năm học 2020-2021

Nội dung của giáo án bao gồm các môn như Toán, Tiếng Việt, Kể chuyện, Kĩ thuật, Âm nhạc... Giáo án lớp 4 tuần 14 năm học 2020-2021 giúp giáo viên có thêm tư liệu hỗ trợ quá trình xây dựng tiết học hiệu quả hơn.

9/24/2020 11:51:41 PM +00:00