Xem mẫu

Tự tạo tương lai của chính mình<br /> <br /> Ebook.vn<br /> <br /> Table of Contents<br /> Chia sẻ bởi: Ebook.vn<br /> Table of Contents ........................................................................................................... 2<br /> Có thể dự đoán trước được sự thành công .................................................................... 11<br /> Khả năng của bạn là vô tận ........................................................................................... 25<br /> Sự rõ ràng mang tính quyết định then chốt .................................................................. 38<br /> Kiến thức là sức mạnh .................................................................................................. 62<br /> Sự tài giỏi là một phép thần thông ................................................................................ 85<br /> Thái độ là điều quan trọng nhất.................................................................................. 109<br /> Cần thiết phải có các mối quan hệ............................................................................... 129<br /> Những vấn đề về tiền bạc ........................................................................................... 149<br /> Bạn là Thiên tài ........................................................................................................... 171<br /> Kết quả quyết định phần thưởng ................................................................................ 192<br /> Nắm bắt sự thắng lợi .................................................................................................. 213<br /> Tính cách có giá trị ..................................................................................................... 236<br /> Cơ may ủng hộ những người dũng cảm ...................................................................... 255<br /> <br /> Tự tạo tương lai của chính mình<br /> <br /> Ebook.vn<br /> <br /> Cuốn sách này được dành tặng cho những người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi:<br /> Barbara - người vợ tuyệt vời và bốn đứa con dễ thương của tôi: Christina, Michael, David và<br /> Catherine.<br /> Những người đã trao cho tôi cơ hội để tạo tương lai của chính mình.<br /> <br /> Tự tạo tương lai của chính mình<br /> <br /> Ebook.vn<br /> <br /> Cuốn sách này là một kế hoạch chi tiết hoàn chỉnh cho sự thành công, thành tích, gia tăng<br /> thu nhập, thăng tiến nhanh chóng, và đạt được kết quả tốt hơn trong mỗi lĩnh vực trong cuộc<br /> sống của bạn. Hãy mua nó và đọc từng từ!<br /> ROBERT G. ALLEN<br /> Multiple Streams of Income and Multiple Streams of Internet Income<br /> <br /> Tôi đã đọc nhiều sách của Brian, và đây có lẽ là cuốn sách hay nhất của ông ấy! Bất cứ<br /> người nào đọc cuốn sách này sẽ không thể nào không trở nên thành công hơn. Những khái<br /> niệm của ông không những thực tế và đã được chứng minh mà chúng còn có thể được thực<br /> hiện ngay ngày hôm sau!<br /> ALLAN D. KOLTIN<br /> Chủ tịch và Giám đốc điều hành Viện Phát triển thực hành (PDI)<br /> <br /> Brian Tracy là một trong những người đàn ông thông minh nhất và là người gây cảm<br /> hứng nhất mà tôi đã từng gặp. Cuốn sách này là một tấm vé để bạn có được một tương lai tốt<br /> đẹp. Hãy mua chúng ngay nhé.<br /> DAVID HOROWITZ<br /> <br /> Tự tạo tương lai của chính mình<br /> <br /> Ebook.vn<br /> <br /> Hai người bạn thân nhất của tôi đã nói với tôi chính Brian Tracy đã cứu sự nghiệp và<br /> cuộc sống của họ. Sau khi đọc cuốn “Tự tạo tương lai của chính mình”, tôi có thể hình dung ra<br /> việc đó như thế nào. Đây là một cuốn sách đáng để đọc.<br /> DAVID A. KEKICH<br /> Giám đốc điều hành<br /> Trans Vio Technology Ventures<br /> <br /> Brian Tracy mang đến một kế hoạch chi tiết cho sự thành công dựa theo kinh nghiệm,<br /> không phải là lý thuyết. Bạn không thể dẫn tới nơi mà bạn chưa từng ở đó; Brian đã từng ở<br /> đó. Đây là một cuốn sách nên đọc dành cho bất cứ người nào quan tâm đến việc tác động vào<br /> vận mệnh của chính họ.<br /> JAMES H. AMOS, JR.<br /> Chủ tịch và Giám đốc điều hành Mail Boxes Etc.<br /> <br /> Brian Tracy đã nhìn thấy được tương lai và nó đã hoạt động.<br /> SALLY C. PIPES<br /> Chủ tịch và Giám đốc điều hành Pacific Research Institute<br /> <br /> Một thành công khác của Brian Tracy! Trong những trang sách này ẩn chứa một công<br /> thức cho sự thành công không được vạch trước mà ở đó không có bất cứ giới hạn nào!<br /> H.J. (JIM) GRAHAM<br /> Chủ tịch và Giám đốc điều hành Cyber Broadcast One, Inc.<br /> <br /> Tự tạo tương lai của chính mình<br /> <br /> Ebook.vn<br /> <br />