Ebook Những đòn tâm lý trong thuyết phục: 6 vũ khí gây ảnh hưởng hiệu quả được các chuyên gia thuyết phục hàng đầu sử dụng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 165 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Những đòn tâm lý trong thuyết phục: 6 vũ khí gây ảnh hưởng hiệu quả được các chuyên gia thuyết phục hàng đầu sử dụng. Nội dung sách trình bày về vũ khí gây ảnh hưởng, nguyên tắc đáp trả, nguyên tắc cam kết và nhất quán, nguyên tắc bằng chứng xã hội, nguyên tắc thiên cảm, nguyên tắc uy quyền, nguyên tắc khan hiếm trong nghệ thuật làm chủ thuyết phục.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-nhung-don-tam-ly-trong-thuyet-phuc-6-vu-khi-gay-anh-huong-hieu-qua-duoc-ca-khcbuq.html

Nội dung


Những Đòn Tâm Lý Trong Thuyết Phục Robert B. Cialdini Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach Table of Contents Mục lục Làm chủ nghệ thuật thuyết phục Lời tác giả Chương 1. “VŨ KHÍ” GÂY ẢNH HƯỞNG Chương 2. NGUYÊN TẮC ĐÁP TRẢ Nguyên tắc này đang chế ngự Nguyên tắc này chi phối cả những món nợ không mong đợi Nguyên tắc này có thể khởi đầu cho những trao đổi thiếu công bằng Nhượng bộ qua lại ỨNG PHÓ VỚI NGUYÊN TẮC ĐÁP TRẢ Chương 3. NGUYÊN TẮC CAM KẾT VÀ NHẤT QUÁN Lời cam kết là yếu tố then chốt Hành động kỳ diệu Nỗ lực phi thường Sự lựa chọn từ bên trong ỨNG PHÓ VỚI NGUYÊN TẮC BẰNG CHỨNG XÃ HỘI Chương 4. NGUYÊN TẮC BẰNG CHỨNG XÃ HỘI NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT: (SỰ) KHÔNG CHẮC CHẮN Nạn nhân hóa bản thân BẮT CHƯỚC TÔI, BẮT CHƯỚC… ỨNG PHÓ VỚI NGUYÊN TẮC BẰNG CHỨNG XÃ HỘI Chương 5. NGUYÊN TẮC THIỆN CẢM Sức hấp dẫn ngoại hình Sự tương đồng Lời khen Quan hệ và hợp tác Điều hòa và liên hệ Người dự báo thời tiết phải trả giá vì những thay đổi của thiên nhiên ỨNG PHÓ VỚI NGUYÊN TẮC THIỆN CẢM Chương 6. NGUYÊN TẮC UY QUYỀN HÀM Ý, KHÔNG PHẢI NỘI DUNG Danh vị Trang phục Đồ trang sức ỨNG PHÓ VỚI NGUYÊN TẮC UY QUYỀN Chương 7. NGUYÊN TẮC KHAN HIẾM Bị lừa TÂM LÝ PHẢN KHÁNG CÁC ĐIỀU KIỆN LỰA CHỌN ỨNG PHÓ VỚI NGUYÊN TẮC BẰNG CHỨNG XÃ HỘI Phần kết ẢNH HƯỞNG TỨC THÌ Mục lục LÀM CHỦ NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC Lời tác giả Chương 1. “VŨ KHÍ” GÂY ẢNH HƯỞNG Chương 2. NGUYÊN TẮC ĐÁP TRẢ Chương 3. NGUYÊN TẮC CAM KẾT VÀ NHẤT QUÁN Chương 4. NGUYÊN TẮC BẰNG CHỨNG XÃ HỘI Chương 5. NGUYÊN TẮC THIỆN CẢM Chương 6. NGUYÊN TẮC UY QUYỀN Chương 7. NGUYÊN TẮC KHAN HIẾM Phần kết

1100646

Tài liệu liên quan


Xem thêm