Bài giảng Tiếng Anh 6 unit 2: At school

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 13 | Page: 27 | FileSize: 0.99 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Tiếng Anh 6 unit 2: At school. Bộ sưu tập bao gồm 10 bài giảng đặc sắc của unit 2 At school được soạn bằng powerpoint đẹp mắt, thu hút người xem với đầy đủ nội dung trọng tâm của bài học. Nhằm giúp học sinh có thể đánh vần tên cũng như các từ vựng khác, biết cách hỏi tên và địa chỉ của người nào đó, làm quen với các từ vựng liên quan đến trường học. Xin giới thiệu đến các bạn bộ sưu tập bài giảng điện tử unit 2 At school - Tiếng Anh 6 hy vọng các bạn sẽ nâng cao trình độ Tiếng Anh cho học sinh của mình.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tieng-anh-6-unit-2-at-school-hbq6tq.html

Nội dung


Welcome all teachers to our class! Unit 2 At school Designer by: Ho Thanh Phat – Teacher 6 English English 6 - Unit 2: C2-3 Thursday, September 9th, 2010 Unit 2: [cont] Period:11 Section C: [C2 – C3] I. Vocabulary: Listen and guess from the pictures: door ... - tailieumienphi.vn 885291