Tài liệu miễn phí Bài giảng điện tử

Download Tài liệu học tập miễn phí Bài giảng điện tử

Bài giảng môn Hoạt động giáo dục Mĩ thuật: Sáng tạo với chiếc lá

Bài giảng môn Hoạt động giáo dục Mĩ thuật: Sáng tạo với chiếc lá được biên soạn giúp học sinh những đặc điểm của lá cây, cách tạo con vật bằng lá; cách tạo đồ vật bằng lá cây; dùng lá cây để tạo sản phẩm yêu thích, phát triển thẩm mỹ và tính sáng tạo cho các em. Mời các bạn cùng tham khảo!

3/19/2021 12:50:07 AM +00:00

Bài giảng Tin học 10: Bài 10 - Trần Thị Liên

Bài giảng Tin học 10 – Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành được biên soạn với 2 nội dung chính đó là khái niệm hệ điều hành; các chức năng và thành phần của hệ điều hành.

3/19/2021 12:13:32 AM +00:00

Bài giảng Mĩ thuật lớp 7 - Bài 29: Đề tài an toàn giao thông

Bài giảng Mĩ thuật lớp 7 - Bài 29: Đề tài an toàn giao thông được biên soạn giúp các em học sinh tìm hiểu nội dung của đề tài, các loại hình giao thông ở nước ta; hệ thống báo hiệu giao thông; một số vi phạm an toàn giao thông và hậu quả của nó.

3/18/2021 11:33:55 PM +00:00

Bài giảng Luyện từ và câu lớp 4: Mở rộng vốn từ dũng cảm

Bài giảng Luyện từ và câu lớp 4: Mở rộng vốn từ dũng cảm được biên soạn nhằm cung cấp đến các em học sinh phân biệt được từ cùng nghĩa và từ trái nghĩa với từ dũng cảm. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

3/18/2021 11:08:53 PM +00:00

Bài giảng Sinh học 9: Bài 42 - Nguyễn Hồng Sơn

Bài giảng Sinh học 9:Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật cung cấp đến người học kiến thức về ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật; ảnh huởng của ánh sáng lên đời sống của động vật.

3/18/2021 6:13:12 PM +00:00

Bài giảng Tin học lớp 10 - Bài 7: Phần mềm máy tính

Bài giảng Tin học lớp 10 - Bài 7: Phần mềm máy tính Khái niệm phần mềm, tìm hiểu một số phần mềm công cụ, phần mềm tiện ích. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 1:55:33 AM +00:00

Bài giảng Tự nhiên xã hội lớp 2 – Bài 5: Cơ quan tiêu hóa

Bài giảng Tự nhiên xã hội lớp 2 – Bài 5: Cơ quan tiêu hóa giúp các em học sinh nhận biết đường đi của các thức ăn trong ống tiêu hóa; đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa; chỉ và nói tên các cơ quan tiêu hóa, kể tên các cơ quan tiêu hóa.

3/17/2021 11:44:46 PM +00:00

Bài giảng Tin học 12 - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản (Tiết 1)

Bài giảng Tin học 12 - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản (Tiết 1) tìm hiểu các vấn đề thường giải quyết trong một bài toán quản lý; khái niệm cơ sở dữ liệu.

3/17/2021 11:30:22 PM +00:00

Bài giảng Tin học 12 - Bài 7: Liên kết giữa các bảng

Bài giảng Tin học 12 - Bài 7: Liên kết giữa các bảng sẽ cung cấp đến các bạn học sinh khái niệm về liên kết giữa các bảng, kĩ thuật tạo liên kết giữa các bảng.

3/17/2021 11:30:15 PM +00:00

Bài giảng Tin học 12 - Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Tin học 12 - Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ để nắm chi tiết về mô hình dữ liệu quan hệ, cơ sở dữ liệu quan hệ.

3/17/2021 11:29:52 PM +00:00

Bài giảng Tin học 12 - Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

Bài giảng Tin học 12 - Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng trình bày cách nhập dữ liệu như thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi; sắp xếp, tìm kiếm và lọc bản; in dữ liệu.

3/17/2021 11:29:45 PM +00:00

Bài giảng Tin học 12 – Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu (Trường THPT Hà Giang)

Bài giảng Tin học 12 – Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu (Trường THPT Hà Giang) tìm hiểu các hệ cơ sở dữ liệu tập trung bao gồm hệ cơ sở dữ liệu tập trung, hệ cơ sở dữ liệu khách chủ. Mời các bạn cùng tham khảo!

3/17/2021 11:29:38 PM +00:00

Bài giảng Tin học 12 - Bài 6: Biểu mẫu (From)

Bài giảng Tin học 12 - Bài 6: Biểu mẫu (From) trình bày khái niệm, tạo biểu mẫu mới, các chế độ làm việc của biểu mẫu. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

3/17/2021 11:29:32 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại tìm hiểu vai trò của pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại; điều ước quốc tế trong quan hệ giữa các quốc gia; Việt Nam với các điều ước quốc tế về quyền con người, hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia.

3/17/2021 11:29:25 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 7: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 7: Công dân với các quyền tự do cơ bản tìm hiểu quyền tham gia quản lý nhà nước, quyền thảo luận và kiểm tra, khiếu nại, tố cáo của công dân.

3/17/2021 11:29:16 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (Tiết 2)

Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (Tiết 2) tìm hiểu quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

3/17/2021 11:29:09 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo thông qua bài giảng này các bạn học sinh sẽ nắm được kiến thức về bình đẳng giữa các dân tộc, bình đẳng giữa các tôn giáo.

3/17/2021 11:29:00 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội tìm hiểu quyền bình đẳng trong một số lĩnh vực như hôn nhân và gia đình, trong lao động và trong kinh doanh.

3/17/2021 11:28:51 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 1: Pháp luật và đời sống

Bài giảng Giáo dục công dân 12 - Bài 1: Pháp luật và đời sống gồm 4 nội dung đó là khái niệm và đặc trưng của pháp luật; bản chất của pháp luật; mối quan hệ giữa pháp luật, kinh tế, chính trị và đạo đức; vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

3/17/2021 11:28:44 PM +00:00

Bài giảng Mầm non: Mẹ yêu không nào

Bài giảng Mầm non: Mẹ yêu không nào được biên soạn nhằm hỗ trợ quý giáo viên trong quá trình biên soạn chương trình giảng dạy theo định hướng phát triển tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ.

3/17/2021 11:28:23 PM +00:00

Bài giảng Vật lí 11 – Bài 12: Ứng dụng dòng điện trong kim loại

Bài giảng Vật lí 11 – Bài 12: Ứng dụng dòng điện trong kim loại trình bày khái niệm dòng điện trong kim loại; các ứng dụng dòng điện trong kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

3/17/2021 7:16:55 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 11 - Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bài giảng Giáo dục công dân 11 - Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướctrình bày khái niệm; tính tất yếu khách quan và tác dụng, nội dung cơ bản của công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trách nhiệm của công dân.

3/17/2021 4:05:07 PM +00:00

Bài giảng Toán lớp 4 – Tuần 26: Luyện tập chung

Bài giảng Toán lớp 4 – Tuần 26: Luyện tập chung được biên soạn bởi giáo viên Huỳnh Thị Hiền với mục tiêu giúp các em học sinh rèn kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia phân số; tính giá trị của biểu thức; giải toán có lời văn.

12/29/2020 8:30:22 PM +00:00

Bài giảng Mầm non: Trò chơi nhóm chữ cái I, T, C, B, D, Đ - Giang Thị Phương

Bài giảng Mầm non: Trò chơi nhóm chữ cái I, T, C, B, D, Đ - Giang Thị Phương biên soạn nhằm giảng dạy cho trẻ mầm non từ 5 đến 6 tuổi ôn luyện chữ cái I, T, C, B, D, Đ; phát triển năng lực ngôn ngữ của các em.

12/29/2020 3:48:49 PM +00:00

Bài giảng Mầm non: Đếm đến 10 nhận biết nhóm có 10 đối tượng,nhận biết chữ số 10 - Nguyễn Thị Ánh Dương

Bài giảng Mầm non: Đếm đến 10 nhận biết nhóm có 10 đối tượng,nhận biết chữ số 10 được biên soạn bởi giáo viên Nguyễn Thị Ánh Dương phục vụ cho giáo viên mầm non trong hoạt động biên soạn giáo án, bài giảng phục vụ dạy học hiệu quả hơn.

12/29/2020 3:48:30 PM +00:00

Bài giảng Mầm non: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có số lượng 7, nhận biết chữ số 7 – Phan Thu Hà

Bài giảng Mầm non: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có số lượng 7, nhận biết chữ số 7 – Phan Thu Hà với mục tiêu giúp phát triển nhận thức cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi thông qua hoạt động làm quen với toán.

12/29/2020 3:48:23 PM +00:00

Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái V, R - Phạm Thị Khánh

Mời các giáo viên mầm non cùng tham khảo Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái V, R - Phạm Thị Khánh để có thêm tư liệu tham khảo, phục vụ cho hoạt động giảng dạy, xây dựng tiết học hiệu quả.

12/29/2020 3:48:13 PM +00:00

Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái L, M, N – Nguyễn Thị Ánh Dương

Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái L, M, N – Nguyễn Thị Ánh Dương là tư liệu tham khảo hữu ích đối với quý giáo viên mầm trong quá trình biên soạn bài giảng phục vụ giảng dạy cho trẻ 5-6 tuổi. Mời quý giáo viên cùng tham khảo!

12/29/2020 3:47:54 PM +00:00

Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái G, Y – Nguyễn Thị Liên

Mời các bạn cùng quý giáo viên tham khảo “Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái G, Y” để phát triển năng lực ngôn ngữ cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi thông qua hoạt động làm quen với chữ cái.

12/29/2020 3:47:47 PM +00:00

Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái H, K – Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái H, K – Nguyễn Thị Ánh Tuyết được biên soạn nhằm giảng dạy cho trẻ mầm non từ 5 đến 6 tuổi làm quen với chữ cái, phát triển năng lực ngôn ngữ của các em.

12/29/2020 3:47:40 PM +00:00