Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 4: Special education

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 3 | Page: 43 | FileSize: 1.31 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 4: Special education. Các bạn hãy sử dụng các bài giảng dành cho tiết học của unit 4 Special education - Tiếng Anh lớp 10 để tổng hợp các kiến thức củng cố cho các bạn học sinh. Mong rằng những bài giảng dành cho tiết học Special education sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi thiết kế slide bài giảng, hướng dẫn học sinh phân biệt và phát âm các âm /ɔ/ và /ɔ:/ một cách chính xác, biết cách sử dụng “the + adjective” như một danh từ. Các bạn đừng bỏ lỡ bộ sưu tập này nhé.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tieng-anh-10-unit-4-special-education-tnb7tq.html

Nội dung


 1. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN: TIẾNG ANH 10 Language Focus
 2. Group the words according to the vowel sound: / ɒ / or / Ɔ : /. bottle, not, dog, sport, stop, corner, morning, walk, boss, box, shop, more
 3. Lesson 5: Language Focus
 4. Pronunciation /ɒ/ /Ɔ:/ call bottle, not, dog, sport, stop, top sport boss corner, morning, walk, boss,four doctor shop, more box, walking wrong more job talk box
 5. NOTES: / / / / water quarter what wash
 6. Practise these sentences: 1. Put the socks on top of the box. 2. He lost his job as a doctor in the hospital. 3. What’s wrong with you, boss? 4. Is walking called a sport? 5. He can’t talk to her any more. 6. Four of us have walked for fourteen miles.
 7. Practise these sentences: 1. Put the socks on top of the box. /ɒ/ /ɒ//ɒ/ /ɒ/ 2. He lost his job as a doctor in the hospital. /ɒ/ /ɒ/ /ɒ/ /ɒ/ 3. What’s wrong with you, boss? /ɒ/ /ɒ/ /ɒ/ 4. Is walking called a sport? / Ɔ:/ / Ɔ:/ / Ɔ:/ 5. He can’t talk to her any more. / Ɔ:/ / Ɔ:/ 6. Four of us have walked for fourteen miles. /Ɔ:/ /Ɔ:/ /Ɔ:/ /Ɔ:/
 8. GRAMMAR
 9. Can they see? Who are they? The blind
 10. Can they hear? The deaf
 11. 1.The + adjective = plural noun Ex: the poor, the rich, the sick…
 12. Exercise 1: complete sentences using the + adjective (textbook, page 52)
 13. Complete these sentences using “The + one of the adjectives”: injured, poor, rich, sick, unemployed, young 1) The young have the future in their hands. 2) Ambulances arrived at the scene of the accident and took …………… the injured to hospital. 3) Life is all right if you have a job, but things are not so easy the unemployed for……………………. 4) Julia has been a nurse all her life. She has spent her life caring for the sick …………. 5) In England there is an old story about a man called Robin Hood. It is the rich said that he robbed ………….and gave the money to……………. the poor
 14. He often smoked a few years ago. He used to smoke Now he stops smoking/doesn’t smoke any more.
 15. 2. Used to + infinitive Form: (+) S + used to + V.inf. + O Ex: I used to cry when I was a baby. (-) S + didn’t + use to + V.inf. + O Ex: She didn’t use to go to school on foot. (?) Did + S + use to + V.inf. + O? Yes, S + did. / No, S + didn’t. Ex: Did you use to eat cakes when you were a child? - Yes, I did. Use: To express a past habit and state.
 16. Complete the sentence with used to…+ a suitable verb: 1. Lizused to have / used to ride …………………………….... a motorbike, but last year she sold it and bought a car. 2. Jim……………….. my best friend but we aren’t friends used to be any longer. 3. We came to live in Manchester a few years ago. We...........................in Nottingham. used to live 4. When you lived in London,……you…………….did you use to go to the theatre? used to eat 5. Jane…………………ice cream when she was a child, but now she rarely eats it.
 17. CONGRATULATIONS! IT IS GOOD NEWS.
 18. Hoa doesn’t get good mark. This (it) is a pity. Hoa doesn’t get good mark, which is a pity. Which = this / it “Which” is used as a connector
 19. Exercise 3 – (textbook- page 53)
912951