Bài giảng Lịch sử 12 bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 12 | Page: 58 | FileSize: 4.93 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Lịch sử 12 bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986). Mục tiêu bài học VN xây dựng CNXH và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986) là giúp cho HS nắm được về bước đầu xây dựng CNXH và đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh đó, các em còn nắm được quá trình 10 năm đất nước đi lên CNXH và cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc (Cuộc đấu tranh ở biên giới tây nam và ở phía Bắc), về phần tư tưởng giáo viên giúp các em bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu CNXH – tinh thần lao động xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Hy vọng qua bộ sưu tập này, giáo viên sẽ có thêm kinh nghiệm thiết kế giáo án cho riêng mình.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lich-su-12-bai-25-viet-nam-xay-dung-chu-nghia-xa-hoi-va-dau-tranh-bao--g716tq.html

Nội dung


 1. TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH www.themegallery. com Company Logo
 2. LOGO Bài 25: VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XàHỘI VÀ ĐẤU  TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986)
 3.   I. ĐẤT NƯỚC BƯỚC ĐẦU ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XàHỘI  www.themegallery. (1976 ­ 1986) com 1. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới Company Logo
 4. www.themegallery. com Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN bắt đầu từ khi nào và trong điều kiện như thế nào? Company Logo
 5.   I. ĐẤT NƯỚC BƯỚC ĐẦU ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XàHỘI  www.themegallery. (1976 ­ 1986) com       1. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới         ­ Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ,nước ta  chuyển sang giai đoạn độc lập, thống nhất, đi lên Chủ nghĩa  xã hội. Company Logo
 6. www.themegallery. com Con đường đi lên CNXH có phải là con đường đúng đắn,phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử không? Company Logo
 7. www.themegallery. com  “ Trong thời đại ngày nay,khi độc lập dân tộc  và CNXH không tách rời nhau và ở nước  ta,khi giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo  CM thì thắng lợi của cuộc CM DTDC nhân  dân cũng là sự bắt đầu của CM XHCN” Company Logo
 8. www.themegallery. com  2 .  Thưc hiện các kế hoạch Nhà nước 5 năm  (1976 – 1980) và (1981 ­1985) Company Logo
 9. www.themegallery. HOẠT ĐỘNG NHÓM (5 PHÚT) com Nhóm 1: Nhóm 2:   Những quyết định quan    Những thành tựu và hạn  trọng của Đại hội IV? chế của kế hoạch 5  Nhiệm vụ,mục tiêu cụ thể  năm(1976 ­1980)?  của kế hoach 5 năm(1976­ 1980)? Nhóm 3: Nhóm 4:   Những quyết định quan     Những thành tựu và hạn  trọng của Đại hội V?Nhiệm  chế của kế hoạch 5  vụ,mục tiêu cụ thể của kế  năm(1981 ­1985)?  hoach 5 năm(1981­1985)? Company Logo
 10. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa  IV www.themegallery. com Company Logo
 11. www.themegallery. com Lê Duẩn – Tổng Bí Thư Phạm Văn Đồng – Thủ Tướng Trường Chinh - Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Company Logo
 12. Hà Nội www.themegallery. (1976) com Company Logo
 13. Thành Tựu  www.themegallery. com  Các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải về cơ bản đã  được khôi phục và bước đầu phát triển.  Trong nông nghiệp: nhờ tăng cường biện pháp khai hoang, thâm canh  tăng vụ, diện tích gieo trồng tăng, được trang bị thêm máy kéo.  Trong công nghiệp, có nhiều nhà máy được gấp rút xây dựng như nhà máy  điện, cơ khí, xi măng…  Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh, vùng mới giải phóng,  giai cấp tư sản mại bản bị xoá bỏ. Đại bộ phận nông dân đi vào con đường  làm ăn tập thể…  Văn hóa – Giáo dục: xây dựng nền văn hóa mới cách mạng. Hệ thống giáo  dục mầm non, phổ thông đến đại học đều phát triển. Company Logo
 14. www.themegallery. com  Bên cạnh những thành tựu, chúng ta gặp không ít khó khăn hạn chế, nhất  là về kinh tế ­ xã hội, năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân chưa ổn  định,xã hội nhiều hiện tượng tiêu cực…. Đồng chí Võ Văn Kiệt cùng lao động với TNXP trên Công trường thủ công Tam Tân (Củ Chi) năm 1976 Company Logo
 15.            NỘI         Đại Hội IV Đại Hội V         DUNG www.themegallery. com   (14 ­20/12/1976)   (27 ­31/3/1982) QUYẾT ĐỊNH  ­Xây dựng CNXH trên phạm vi  CỦA ĐẠI HỘI  cả nước và mục tiêu ,nhiệm vụ  ĐẢNG của kế hoach 5 năm(1976­ 1980)  MỤC TIÊU  ­Xây dựng cơ sở vật chất của   NHIỆM VỤ CNXH,hình thành cơ cấu kinh  tế mới,cải thiện đời sống nhân  dân. THÀNH TỰU ­Phục hồi công,nông  nghiệp,GTVT.Cải tạo quan hệ  sản xuất,xây dựng nền văn  hoá mới,phát triển hệ thống  HẠN CHẾ        giáo dục… ­Kinh tế mất cân đối, đời sống  ND vẫn khó khăn , XH nhiều  hiện tượng tiêu cực… Company Logo
 16. www.themegallery. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ Vcom a Đảng củ Company Logo
 17. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản  www.themegallery. Việt Nam khóa V com Company Logo
 18. www.themegallery. com Lê Duẩn – Tổng Bí Thư Phạm Văn Đồng – Thủ Tướng Trường Chinh – Chủ tịch nước Company Logo
 19. Thành Tựu www.themegallery. com  Trong sản xuất nông ngiệp và công nghiệp: đều có bước phát triển, thu  nhập quốc dân tăng.  Về xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật: hàng trăm công trình được hoàn  thành. Dầu mỏ bắt đầu được khai thác…  Các hoạt động khoa học – kĩ thuật được triển khai, góp phần thúc đẩy  sản xuất phát triển. Ngành Công Nghiệp ngày càng phát triển Giàn khoan ngoài biển Đông Company Logo
 20. www.themegallery. com  Khó khăn,hạn chế :     ­  Chưa ổn định được nền kinh tế,xã hội,sai lầm trong  quản lý,chậm khắc phục,sửa chữa… Company Logo
900698

Tài liệu liên quan


Xem thêm