Luận văn Thạc sĩ: Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ công đến sự hài lòng của người nộp thuế tại Chi cục Thuế TP Nha Trang

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là xác định các yếu tố đo lường CLDV hành chính công và mức độ ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra hàm ý chính sách cho các cấp lãnh đạo của Chi cục thuế có phương án xây dựng kế hoạch cải thiện nhằm nâng cao sự hài lòng của NNT đối với CLDV hành chính công do Chi cục thuế cung cấp. Mời các bạn tham khảo!

10/20/2021 8:03:26 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng hệ thống dự đoán khả năng nhập học của học sinh vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là ứng dụng công nghệ máy học để xây dựng hệ thống dự đoán khả năng nhập học của học sinh vào trường từ đó đưa ra các chế độ và chính sách hấp dẫn để thu hút học sinh đến nhập học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu. Mời các bạn tham khảo!

10/20/2021 8:02:23 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ: Các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Mục tiêu nghiên cứu: Từ việc thu thập thông tin, tác giả phân tích thực trạng về sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, xác định các hạn chế và nguyên nhân cụ thể của hạn chế. Tiến hành xây dựng và kiểm định các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp. Tác giả đưa ra đề xuất một số hàm ý quản trị để cải thiện các nhân tố tác động giúp doanh nghiệp sớm quyết định sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo lộ trình quy định tại Luật Quản thuế.

10/20/2021 8:01:09 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại UBND huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025

Đề tài tập trung phân tích làm rõ thực trạng quản lý thu - chi ngân sách, từ đó rút ra những nguyên nhân, tìm ra các giải pháp có căn cứ khoa học và phù hợp với thực tiễn để tăng cường quản lý tài chính tại UBND huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng, cân đối thu - chi NSNN tại địa phương, thúc đẩy tăng trưởng toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội của huyện. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 8:00:29 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM-5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nước

Mục đích nghiên cứu của đồ án là tổng hợp zeolite ZSM-5 từ nguồn cao lanh rẻ tiền có sẵn, kết hợp việc bổ sung silic từ thủy tinh lỏng Na2SiO3 cho hiệu suất cao và chất lượng sản phẩm tốt. Khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nước bằng zeolite tổng hợp được. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:59:46 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách LPG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 /ngày

Đề tài này trình bày quá trình thăm dò và khai thác thử đã cho tín hiệu tốt tại vùng bể Cửu Long với sự kiện đón nhận dòng sản phẩm khí đầu tiên tại mỏ Sư Tử Trắng vào ngày 15/11/2012 [20]. Dự kiến Mỏ Sư Tử Trắng có thể có trữ lượng tới 170 tỉ m3 khí so với khoảng 58 tỉ m3 khí với sản lượng khai thác 2,7 tỉ m3/năm của mỏ Lan Tây - Lan Đỏ nằm trong bồn trũng Nam Côn Sơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:59:08 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Nha Trang

Luận văn này nghiên cứu phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế TP. Nha Trang. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế TP. Nha Trang trong những năm tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:58:22 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn công việc của công chức tại Chi Cục thuế Nha Trang

Bài nghiên cứu xác định các thành phần đo lường lãnh đạo tạo sự thay đổi tại Chi Cục Thuế Nha Trang. Đo lường mức độ ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn trong công việc của công chức tại Chi Cục thuế Nha Trang. Đưa ra hàm ý chính sách nhằm gia tăng sự thỏa mãn trong công việc của của công chức tại Chi Cục thuế Nha Trang. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:57:04 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ: Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra - kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Luận văn này nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng về chuyển giá và chống chuyển giá trong quản lý thuế TNDN tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa, từ đó chỉ ra sai phạm về chuyển giá nhằm mục đích trốn thuế, tránh thuế của các DN FDI và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chống chuyển giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:56:23 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức và không chuyên trách phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Bài nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đội ngũ CBCC phường Phước Long. Qua đó đề xuất, khuyến nghị một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc của CBCC phường trong thời gian tới góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, hướng đến một nền hành chính công minh bạch, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:55:07 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ: Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Viettel Bà Rịa Vũng Tàu

Cấu trúc của luận văn gồm phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài này được chia thành 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về quản trị bán hàng trong doanh nghiệp; Chương 2 - Thực trạng công tác quản trị bán hàng tại Viettel Bà Rịa – Vũng Tàu; Chương 3 - Giải pháp hoàn thiện quản trị bán hàng tại Viettel Bà Rịa – Vũng Tàu. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:54:16 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ: Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ cung cấp nhớt Caltex tại Công ty TNHH Vạn Hương

Luận văn này hướng tới mục đích nhằm phân tích thực trạng sự hài lòng của khách hàng tai Công ty TNHH Vạn Hương từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công ty trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:53:32 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ: Chiến lược phát triển của Công ty cổ phần du lịch Nhật Minh giai đoạn năm 2021-2025

Mục đích của đề tài là so sánh chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Nhật Minh bằng ma trận hình ảnh cạnh tranh. Phân tích môi trường bên ngoài, bên trong: sử dụng ma trận đánh giá EFE, IFE, ma trận SWOT. Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty cổ phần du lịch Nhật Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:52:39 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ: Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến sự cam kết gắn bó của cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang

Đề tài Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến sự cam kết gắn bó của cán bộ, công chức tại UBND TP. Nha Trang nhằm xác định rõ hơn sự ảnh hưởng của Văn hóa tổ chức đến sự cam kết gắn bó tổ chức của cán bộ, công chức tại UBND TP. Nha Trang, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao sự cam kết gắn bó tổ chức của cán bộ, công chức với tổ chức hơn nữa. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:51:41 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ: Đánh giá sự hài lòng của xã viên đối với Hợp tác xã vận tải đường thủy tại thành phố Nha Trang

Đề tài này được thực hiện nhằm phân tích sự hài lòng của xã viên đối với chất lượng dịch vụ cung cấp nhớt tại Hợp tác xã vận tải đường thủy tại thành phố Nha Trang, cụ thể là hàng hóa. Từ đó, đề xuất một số giải pháp đánh giá sự hài lòng của xã viên, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các Hợp tác xã tại đây. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:50:50 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Điều khiển máy bơm bằng sóng wifi và sóng điện thoại

Đồ án này nghiên cứu mô hình điều khiển máy bơm nước sử dụng sóng wifi và sóng điện thoại. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết để xây dựng mô hình dựa trên các kiến thức đã học về lập trình. Ứng dụng các công nghệ gần gũi với cuộc sống con người để xây dựng lên hệ thống điều khiển từ xa. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:50:20 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ: Sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ công theo cơ chế một cửa trong công tác quản lý thuế tại Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của đề tài là xác định các yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế khi trực tiếp liên hệ làm việc và sử dụng dịch vụ công ở bộ phận một cửa tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:49:36 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ: Đáp ứng sự thoả mãn trong công việc của người lao động tại VNPT Khánh Hoà

Bài nghiên cứu này nhằm phân tích thực trạng sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại VNPT Khánh Hòa. Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm giúp nhân viên có sự thỏa mãn hơn trong công việc từ đó nâng cao hiệu suất công việc của người lao động tại VNPT Khánh Hòa. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:48:54 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái Sơ ri Malpighia Glabral

Đồ án này nghiên cứu xác định các chỉ tiêu hóa lý của trái Sơ ri (nồng độ chất khô, pH, độ nhớt, acid tổng); Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sản phẩm (nồng độ chất khô, pH, tỷ lệ nấm men, thời gian nuôi cấy); Đưa ra quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái Sơ ri; Đánh giá chất lượng sản phẩm về tính chất cảm quan và chỉ tiêu vi sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:48:14 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả năng làm khan cồn

Mục đích của đồ án là từ nguyên liệu cao lanh ta tiến hành tạo zeolit có cấu trúc ổn định, có kích thước mao quản lớn, đồng đều. Sau đó biến tính zeolit mới tổng hợp nhằm thu được zeolit 3A. Sử dụng zeolit này để khảo sát khả năng làm khan cồn từ cồn công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:47:34 AM +00:00