Mẫu Đơn tố cáo kế toán sai phạm

Mẫu Đơn tố cáo kế toán sai phạm được biên soạn để trình bày những sự việc dẫn tới việc kế toán công ty có hành vi sai phạm, lý do bạn làm đơn tố cáo này. Nội dung trong mẫu đơn gồm thông tin về: người làm đơn, lí do làm đơn, nội dung đơn đề nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải tại đây nhé.

4/11/2023 9:21:41 AM +00:00

Mẫu Đơn khiếu nại về chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu Đơn khiếu nại về chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sử dụng khi cá nhân muốn làm đơn khiếu nại gửi tới văn phòng đăng ký đất đai về việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mẫu đơn trình bày thông tin về: họ tên người đề nghị, nội dung đề nghị, hành vi cần khiếu nại,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

4/11/2023 9:21:30 AM +00:00

Mẫu Đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu thuốc, tiền chất dùng làm thuốc

Mẫu Đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu thuốc, tiền chất dùng làm thuốc được biên soạn bởi doanh nghiệp nhập khẩu khi doanh nghiệp muốn nhập khẩu nguyên liệu thuốc, tiền chất dùng làm thuốc. Nội dung trong mẫu đơn gồm các thông tin về: tên doanh nghiệp nghiệp khẩu, cửa khẩu đưa hàng về,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải tại đây.

4/11/2023 9:21:20 AM +00:00

Mẫu Đơn dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Đơn dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền để nắm được nội dung thông tin có trong mẫu đơn và biết cách soạn thảo đơn đầy đủ nội dung, chi tiết. Hi vọng biểu mẫu chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích được cho các bạn trong công việc và cuộc sống.

4/11/2023 9:21:14 AM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị thẩm định thiết kế tàu cá, tàu kiểm ngư

Mẫu Đơn đề nghị thẩm định thiết kế tàu cá, tàu kiểm ngư được dùng khi để đề nghị được thẩm định hồ sơ thiết kế tàu cá, tàu kiểm ngư. Nội dung đơn đề nghị gồm các thông tin về: đơn vị thiết kế, ký hiệu thiết kế, thông số chính của tàu,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

4/11/2023 9:21:03 AM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị tạm dừng, chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Mẫu Đơn đề nghị tạm dừng, chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan là văn bản được lập ra để đề nghị về việc tạm dừng, chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Hi vọng tài liệu chúng tôi cung cấp sẽ giúp các bạn trong công việc và cuộc sống của mình.

4/11/2023 9:20:53 AM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Mẫu Đơn đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được sử dụng khi cá nhân muốn mua lại nhà cũ thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Nội dung trong đơn cần nêu thông tin về: thông tin về người đề nghị, lí do làm đơn, nội dung đề nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

4/11/2023 9:20:43 AM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn ở cho học sinh bán trú

Mẫu Đơn đề nghị miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn ở cho học sinh bán trú được dùng để xin được miễn giảm chi phí học tập cho học sinh khó khăn. Nội dung trong đơn nêu thông tin về: họ và tên người làm đơn, thuộc đối tượng nào, lí do làm đơn, cùng những thông tin liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

4/11/2023 9:20:37 AM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh là biểu mẫu được chúng tôi chọn lọc và sưu tầm gửi tới các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải về tại đây nhé. Hi vọng sẽ giúp ích được cho công việc và cuộc sống của mọi người.

4/11/2023 9:20:27 AM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thủy sản sống

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thủy sản sống để nắm được nội dung trong văn bản cũng như biết cách soạn thảo mẫu đơn một cách hoàn chỉnh và đầy đủ nội dung. Hi vọng sẽ giúp các bạn trong công việc và cuộc sống.

4/11/2023 9:20:21 AM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại sản phẩm, thẩm định thiết kế xe ô tô

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại sản phẩm, thẩm định thiết kế xe ô tô được sử dụng trong trường hợp muốn được cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại sản phẩm, thẩm định thiết kế xe ô tô. Nội dung trong Đơn đề nghị cần nêu rõ thông tin về: thông tin doanh nghiệp, nội dung đề nghị, mục đích đề nghị, cùng một số thông tin liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

4/11/2023 9:20:11 AM +00:00

Mẫu Đơn đăng ký biến động về sử dụng đất

Mẫu Đơn đăng ký biến động về sử dụng đất được dùng khi có sự thay đổi về biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung chi tiết để biết cách soạn thảo nhé. Hi vọng sẽ giúp các bạn trong công việc và cuộc sống.

4/11/2023 9:19:58 AM +00:00

Mẫu Biên bản thẩm định nguyên nhân vượt quỹ khám, chữa bệnh BHYT

Mẫu Biên bản thẩm định nguyên nhân vượt quỹ khám, chữa bệnh BHYT là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thẩm định nguyên nhân vượt quỹ khám, chữa bệnh bằng BHYT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản thẩm định tại đây.

4/11/2023 9:19:51 AM +00:00

Mẫu Bản cam kết trách nhiệm của giáo viên thực hiện nhiệm vụ năm học

Mẫu Bản cam kết trách nhiệm của giáo viên thực hiện nhiệm vụ năm học dành cho giáo viên để cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học mới. Nội dung được đề cập trong biểu mẫu gồm: thông tin giáo viên, đơn vị công tác, nhiệm vụ được giao, thông tin chất lượng năng lực giảng dạy, cùng một số thông tin liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

4/11/2023 9:19:42 AM +00:00

Mẫu Giấy xác nhận ký quỹ ngân hàng kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Mẫu Giấy xác nhận ký quỹ ngân hàng kinh doanh dịch vụ bảo vệ là mẫu giấy xác nhận về việc ký quỹ kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại ngân hàng. Mẫu giấy xác nhận nêu rõ thông tin của ngân hàng, thông tin của người được xác nhận, thông tin của doanh nghiệp, số tiền phong tỏa ký quỹ... Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

4/11/2023 9:19:33 AM +00:00

Mẫu Giấy đề nghị chi ngoại tệ

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Giấy đề nghị chi ngoại tệ sau đây để nắm được nội dung, thông tin cần thiết của văn bản, biết cách soạn thảo giấy đề nghị chi ngoại tệ. Hi vọng với biểu mẫu này, các bạn sẽ nhanh chóng giải quyết được công việc của mình.

4/11/2023 9:19:26 AM +00:00

Mẫu Đơn xin tham gia thanh toán bù trừ điện tử

Mẫu Đơn xin tham gia thanh toán bù trừ điện tử là mẫu đơn được lập ra để xin được tham gia thanh toán bù trừ điện tử. Mẫu nêu rõ nội dung thanh toán, thông tin người làm đơn... Hi vọng tài liệu chúng tôi cung cấp sẽ giúp được các bạn trong cuộc sống và công việc. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

4/11/2023 9:19:17 AM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị quỹ từ thiện được hoạt động trở lại

Mẫu Đơn đề nghị quỹ từ thiện được hoạt động trở lại được Hội đồng quản lý Quỹ lập ra để gửi tới cơ quan có thẩm quyền xin phép được hoạt động trở lại. Nội dung trong biểu mẫu phải đảm bảo các thông tin cần thiết như: nội dung đề nghị, lí do đề nghị, cam kết khắc phục những sai phạm khi quỹ quay trở lại hoạt động, kèm các tài liệu liên quan (nếu có). Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

4/11/2023 9:19:07 AM +00:00

Mẫu Biên bản nghiệm thu thiết bị y tế

Mẫu Biên bản nghiệm thu thiết bị y tế là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu thiết bị y tế. Mẫu nêu rõ thông tin về: thành phần tham gia nghiệm thu, nội dung nghiệm thu, kết quả nghiệm thu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải tại đây.

4/11/2023 9:18:54 AM +00:00

Mẫu Biên bản nghiệm thu sàn gỗ

Mẫu Biên bản nghiệm thu sàn gỗ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu sàn gỗ. Nội dung trong mẫu nêu rõ thông tin về các bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu bàn giao sản phẩm và các thông tin liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết biểu mẫu và tải tại đây nhé.

4/11/2023 9:18:45 AM +00:00