Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tính hiệu quả, bền vững cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam

Phát triển kết cấu cơ sở hạ tầng đồng bộ và hướng tới đạt được phát triển bền vững luôn là hai yếu tố song hành, có vai trò quan trọng thúc đẩy việc đạt được mục tiêu phát triển đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nằm trong chiến lược chung đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững có ý nghĩa then để xây dựng thành công nông thôn mới, làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn.

10/20/2021 4:00:39 AM +00:00

Xác định ảnh hưởng của chiều rộng đỉnh đến hiệu quả giảm sóng của đê giảm sóng cọc ly tâm - đá đổ trong máng sóng

Bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu trong máng sóng ảnh hưởng chiều rộng đỉnh đê đến hiệu quả giảm sóng của công trình, cung cấp cơ sở khoa học cho thiết kế đê giảm sóng cọc ly tâm đá đổ.

10/20/2021 4:00:22 AM +00:00

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến xâm nhập mặn vùng hạ lưu sông Đồng Nai Sài Gòn và đề xuất giải pháp ứng phó

Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng (NBD) tình trạng xâm nhập mặn (XNM) ở TPHCM diễn ra gay gắt và có xu thế ngày càng bất thường hơn, đặc biệt do ảnh hưởng của hiện tượng El-NiNo mùa mưa đến trễ nhưng kết thúc sớm với tổng lượng mưa các năm 2015, 2019 là rất thấp nên mặn xâm nhập sâu vào nội đồng gây nhiều thiệt hại cho kinh tế-xã hội (KT-XH).

10/20/2021 4:00:08 AM +00:00

Phương pháp xác định bồi lắng bùn cát hồ Dầu Tiếng

Nghiên cứu xác định bồi lắng bùn cát hồ Dầu tiếng có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Hiện nay trên thế giới có nhiều phương pháp xác định bồi lắng bùn cát của các hồ chứa. Bài viết này tác giả giới thiệu về phương pháp xác định bồi lắng bùn cát cho hồ Dầu Tiếng.

10/20/2021 3:59:54 AM +00:00

Nghiên cứu đặc tính thủy lực khu vực công trình mỏ hàn trong đoạn cửa sông có dòng chảy thuận nghịch

Mục đích bài viết, làm rõ cấu trúc dòng chảy thuận nghịch xung quanh mỏ hàn đơn, được thiết lập trên máng triều số bằng phần mềm FLOW-3D. Máng triều số này, có thể mô phỏng đồng thời quá trình theo thời gian của mực nước, vận tốc cho kết quả đáng tin cậy. Trong bài báo, cấu trúc dòng chảy tại các thời điểm khác nhau trong một chu kỳ triều được phân tích và các ảnh hưởng vận tốc dòng chảy và phân bố ứng suất tiếp đáy đã được nghiên cứu một cách có hệ thống.

10/20/2021 3:59:43 AM +00:00

Một số mô hình thực tiễn quản lý hiệu quả cơ sở hạ tầng nông thôn mới và bài học kinh nghiệm

Trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương luôn ưu tiên dành nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng (CSHT), nhưng chưa chú trọng đầu tư cho giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả công trình sau khi đầu tư. Bài viết này sẽ giới thiệu một số bài học kinh nghiệm từ kết quả xây dựng thí điểm một số mô hình quản lý hiệu quả, bền vững CSHT nông thôn tại vùng ĐBSH và ĐBSCL.

10/20/2021 3:59:26 AM +00:00

Giải pháp kè bảo vệ bờ sông, kênh ứng dụng vào quy hoạch khu dân cư làng chài ven biển

Bài viết trình bày quá trình nghiên cứu và phát triển giải pháp kè cừ xiên sử dụng cừ bê tông cốt sợi gia cường cốt thành polyme với tiêu chí nhẹ - bền - rẻ - đẹp nhằm ứng dụng vào bảo vệ bờ sông kênh trong khu dân cư làng chài. Áp dụng giải pháp này có thể bảo vệ mái bờ sông, bờ kênh giảm giá thành xây dựng phù hợp với nguồn lực địa phương.

10/20/2021 3:59:07 AM +00:00

Các giải pháp nâng cao kết quả xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025

Bài viết đã đưa ra các giải pháp tập trung vào nâng cao kết quả thực hiện tiêu chí Tổ chức sản xuất/Thu nhập và Môi trường-an toàn thực phẩm, là những tiêu chí có tính quyết định cho thành công trong thực hiện NTM ở khu vực này trong giai đoạn tiếp theo (2021-2025).

10/20/2021 3:58:53 AM +00:00

Những lợi ích và mặt trái của thành phố thông minh

Bài viết trình bày những lợi ích của “thành phố thông minh”; Bảo vệ, từng bước cải thiện môi trường thiên nhiên; Nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, tai nạn rủi ro; Những mặt trái của “thành phố thông minh”;...

10/20/2021 3:58:44 AM +00:00

Ứng dụng viễn thám trong giám sát lớp phủ/sử dụng đất

Sử dụng viễn thám để phân loại và đánh giá lớp phủ đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, trong đó có ứng dụng công nghệ viễn thám để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất sử dụng bản đồ chu kỳ trước chỉ được áp dụng khi không có bản đồ địa chính cơ sở và ảnh chụp từ máy bay hoặc vệ tinh.

10/20/2021 3:58:37 AM +00:00

Thị trường chứng khoán Việt Nam: Cơ hội và việc làm

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam được kiến tạo bởi bàn tay hữu hình của nhà nước trong nền kinh tế chuyển đổi, chính thức hoạt động vào ngày 28/7/2000. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều điểm đột phá và nâng cao rõ rệt về chất. Với cơ cấu thị trường sơ cấp và thứ cấp, TTCK hứa hẹn nhiều cơ hội việc làm, nhất là thanh niên được đào tạo bài bản.

10/20/2021 3:58:27 AM +00:00

Tác động của lãi suất ngân hàng đến thị trường bất động sản Việt Nam

Lãi suất ngân hàng là một trong các nhân tố có tác động không nhỏ đến thị trường bất động sản Việt Nam. Bài viết phân tích tác động của lãi suất ngân hàng đến thị trường bất động sản Việt Nam thời gian vừa qua.

10/20/2021 3:58:18 AM +00:00

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại dự án nâng cấp đường tỉnh 390 (giai đoạn 1) huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ người dân (hộ gia đình, cá nhân và tổ chức) khi Nhà nước thu hồi đất tại dự án nâng cấp đường tỉnh 390 (giai đoạn 1), tìm ra nguyên nhân những hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

10/20/2021 3:58:09 AM +00:00

Thực trạng hạ tầng, kinh tế và xã hội tỉnh Hải Dương

Để tìm hiểu rõ về cơ sở hạ tầng, nền kinh tế và xã hội ở Hải Dương trong thời gian vừa qua, bài nghiên cứu này thực hiện tìm hiểu và phân tích từng yếu tố. Kết quả phân tích chỉ ra các điểm mạnh của tỉnh Hải Dương trên từng nhân tố.

10/20/2021 3:58:01 AM +00:00

Tiếp cận công lý và tiếp cận pháp luật

Tiếp cận công lý và tiếp cận pháp luật là hai vấn đề có mối quan hệ gần gũi với nhau, nhưng chúng không đồng nhất với nhau mà có sự giao thoa với nhau, có những điểm chung nhất định. Bài viết phân tích các quan điểm, nhận thức khác nhau về tiếp cận công lý để từ đó đưa ra khái niệm, nội dung của tiếp cận pháp luật, cũng như mối quan hệ giữa tiếp cận pháp luật và tiếp cận công lý.

10/20/2021 3:57:54 AM +00:00

Đánh giá kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế tại các trường đại học theo hướng tiếp cận năng lực trong công cuộc chuyển đổi số

Bài viết trình bày ngắn gọn các lý thuyết về phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế tại các trường đại học. Từ đó, đề xuất một số giải pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế theo hướng tiếp cận năng lực để phù hợp với công cuộc chuyển đổi số.

10/20/2021 3:57:45 AM +00:00

Áp dụng phương pháp tương tác sư phạm thúc đẩy sự học tập chủ động trong các môn học “Phát triển nông thôn” và “Quản trị chuỗi cung ứng” của học viên cao học Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh tại Đại học Thành Đông

Bài viết trình bày sự cần thiết áp dụng tương tác sư phạm thúc đẩy sự học tập chủ động của học viên cao học; Các đặc điểm đặc trưng sẽ tác động trực tiếp đến quá trình học tập của học viên cao học.

10/20/2021 3:57:36 AM +00:00

Nghiên cứu nồng độ high sensitivity C reactive protein (hs-CRP) ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Bưu điện

Bài viết trình bày xác định nồng độ CRP độ nhạy cao (hs-CRP) ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 92 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Bưu điện từ tháng 9 năm 2019 đến 12 năm 2019.

10/20/2021 3:57:26 AM +00:00

Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời quercetin và kaempferol trong viên nang cứng cao lá hồng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao kết hợp detector DAD

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) được xây dựng để định lượng đồng thời 02 hoạt chất gồm quecertin và kaempferol trong viên nang cứng cao lá hồng. Mẫu thử được thủy phân trong ethanol 70o với xúc tác HCl đặc và tiến hành phân tích với cột pha đảo C18 (250 x 46 mm, 5µm), rửa giải theo chương trình gradient với pha động là methanol và dung dịch acid phosphoric 0,43%, tốc độ dòng 1mL/phút, thể tích tiêm 10µL.

10/20/2021 3:57:15 AM +00:00

Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào, hoạt tính chống viêm và hoạt tính chống oxy hóa của 3 loài

Bài viết trình bày việc tiến hành định tính các thành phần hóa học, đánh giá hoạt tính gây độc tế bào, hoạt tính chống viêm và hoạt tính chống oxy hóa trên ba loài Lysimachia congestiflora Hemsl., Lysimachia decurrens G. Forst. và Lysimachia insignis Hemsl. Kết quả định tính sơ bộ thành phần hóa học 3 loài cho thấy: Flavonoid, saponin và tanin là các thành phần hóa học chính trong ba loài.

10/20/2021 3:57:05 AM +00:00