Hiệu ứng ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán

Mục đích của nghiên cứu này là để xác định xem hiệu ứng ngày trong tuần có tồn tại trên thị trường chứng khoán Việt Nam hay không? Tác giả nhận thấy đã xuất hiện hiệu ứng ngày thứ Sáu trên thị trường khi lợi nhuận vào thứ Sáu cao hơn các ngày còn lại trong tuần. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng giải thích hiệu ứng này qua phân tích thống kê mô tả và hồi quy mô hình Garch (1,1). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:12:05 AM +00:00

Hiệu quả hoạt động của mô hình khu công nghệ thông tin tại TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trường hợp Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC)

Mục tiêu của bài viết này nhằm đánh giá hiệu quả các khu công nghệ thông tin trên phạm vi cả nước và nghiên cứu mô hình thành công của Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) để từ đó có những đề xuất, giải pháp nhằm hỗ trợ ngành công nghệ thông tin phát triển mạnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:11:59 AM +00:00

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh và một số hàm ý quản trị

Bài báo này hướng đến phân tích thực trạng doanh nghiệp tại TP.HCM và đưa ra hàm ý quản trị dựa trên số liệu quản lý thuế doanh nghiệp của cơ quan thuế. Kết quả nghiên cứu hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2017 tại TP.HCM cho thấy trong tổng số 329.983 doanh nghiệp hạch toán độc lập do Thành phố quản lý chỉ có thực tế 59% doanh nghiệp có mã số thuế đang kích hoạt, 37% doanh nghiệp phát sinh doanh thu, 16% doanh nghiệp có lãi. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:11:52 AM +00:00

Hệ thống thực hành về dây chuyền sản xuất tích hợp trong công nghiệp

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một mô hình đào tạo về tự động hóa dây chuyền sản xuất theo mô hình của một hệ thống sản xuất tích hợp có sự hỗ trợ của máy tính (CIM/FMS_Computer Integrated Manufacturing/Flexible Manufacturing Systems) sử dụng mạng truyền thông công nghiệp tiên tiến. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:11:46 AM +00:00

Hệ thống chuẩn mực IAS/IFRS về báo cáo môi trường

Bài viết trình bày những quy định trực tiếp hoặc gián tiếp về báo cáo MT trong hệ thống chuẩn mực IAS/IFRS như hướng dẫn IFRIC 3 liên quan đến quyền phát thải (emission rights), IFRS 6 – Thăm dò và đánh giá các tài nguyên khoáng sản, IFRS 8 về báo cáo bộ phận,... với mục đích hệ thống hóa các quy định về MT trong hệ thống chuẩn mực IAS/IFRS. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:11:39 AM +00:00

Hệ sinh thái nông nghiệp và vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Bài viết Hệ sinh thái nông nghiệp và vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cho thấy các tác nhân của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp là: xâm nhập mặn, khô hạn, triều cường (giai đoạn 2005-2016, diện tích đất lúa bị ảnh hưởng 2.381 ha, thiệt hại khoảng 55,91 tỷ đồng). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:11:32 AM +00:00

Hậu giới từ tiếng Nhật trong sự tình chuyển động

Bài viết bàn về giới từ tiếng Nhật thường không dùng độc lập mà kết hợp với các từ ngữ khác tạo thành cụm giới từ làm thành phần phụ trong câu, hoặc là làm trạng ngữ, bổ ngữ, hoặc là làm định ngữ. Tuy nhiên, tùy vào mô hình cú pháp, giới từ với những vị trí khác nhau thì sắc thái nghĩa cũng như chức năng ngữ pháp cũng khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:11:25 AM +00:00

Hạt Yang-Mills trong thế chuẩn không Abel SU(2) đối xứng cầu

Bài toán khảo sát chuyển động của hạt Yang-Mills trong thế chu n không-Abel SU(2) đối xứng cầu Witten được đưa về bài toán chuển động của hạt mang điện tích đơn vị trong trường điện từ hiệu dụng. Chúng tôi đã nhận được các phương trình động lực học dạng tổng quát đặc trưng cho chuyển động của hạt. Hai trường hợp riêng đã được khảo sát. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:11:19 AM +00:00

Hạt màu trong thế Yang-Mills SU(2) Abel tuyến tính

Trong bài báo này, chúng tôi khảo sát chuyển động của hạt màu trong cấu hình trường thế Yang-Mills Abel tuyến tính với nhóm chu n SU(2). Chúng tôi đã nhận được các phương trình chuyển động của hạt màu trong cấu hình trường này. Các kết quả thu được đã được ứng dụng để tính xác suất sinh cặp theo phương pháp thời gian ảo. Một số trường hợp riêng cũng đã được khảo sát. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:11:13 AM +00:00

Hành vi trái pháp luật xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế so sánh với luật sáng chế Hoa Kỳ

Bài viết bàn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế phát sinh khi hội đủ ba điều kiện cơ bản: phải có thiệt hại xảy ra trên thực tế, có hành vi xâm phạm là hành vi trái pháp luật và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật gây thiệt hại và thiệt hại thực tế. Trong đó, hành vi xâm phạm là hành vi trái pháp luật chính là yếu tố tác động dẫn đến thiệt hại phải được bồi thường. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:11:07 AM +00:00

Hành vi tẩy chay của người tiêu dùng - Các yếu tố ảnh hưởng

Bài viết Hành vi tẩy chay của người tiêu dùng - Các yếu tố ảnh hưởng được thực hiện với mục đích phác thảo những vấn đề chính về hành vi tẩy chay và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tẩy chay. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:11:00 AM +00:00

Giới thiệu một số hệ thống cỡ số quần áo trên thế giới

Hệ thống cỡ số của các nước trên thế giới đã xây dựng từ rất lâu và luôn được đầu tư nghiên cứu và cập nhật liên tục để đáp ứng được nhu cầu đa dạng về vóc dáng và tốc độ phát triển thể chất của người tiêu dùng. Trong bài báo tác giả sẽ hệ thống lại các phương pháp xây dựng hệ thống cỡ số và giới thiệu các hệ thống cỡ số của các nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:10:54 AM +00:00

Giới thiệu IFRS vào chương trình đào tạo ngành kế toán của các trường đại học Việt Nam

Bài viết này nghiên cứu cách thức đưa IFRS vào Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành kế toán của các trường đại học Việt Nam, thông qua việc tìm hiểu cách thức đưa IFRS vào CTĐT ngành kế toán của một số quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, Hong Kong. Đồng thời, bài viết mô tả thực trạng công tác đào tạo kế toán tại các trường đại học Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải phát để đưa IFRS vào CTĐT ngành kế toán của các trường đại học Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:10:48 AM +00:00

Giáo dục nghề nghiệp trước tác động của cách mạng 4.0

Bài viết trình bày những đặc điểm, sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến việc làm, lao động và những tác động tích cực, tiêu cực của cách mạng công nghiệp 4.0 đến giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, từ đó đưa ra định hướng và giải pháp giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:10:41 AM +00:00

Giáo dục giá trị di sản văn hóa trong dạy học Địa lý ở trường trung học phổ thông

Trong dạy học Địa lý, di sản văn hóa có ý nghĩa quan trọng và là một trong những phương tiện dạy học đa dạng sống động. Ẩn chứa trong di sản là những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác nên nó có khả năng tác động mạnh tới tình cảm, đạo đức, tới việc hình thành nhân cách của học sinh. Nội dung bài báo đề cập tới giá trị di sản và việc giáo dục giá trị di sản văn hóa trong dạy học địa lí ở trường Trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:10:35 AM +00:00

Giáo dục cộng đồng hỗ trợ phát triển bảo tồn và du lịch bền vững trường hợp nghiên cứu: Cù Lao Chàm/ Lý Sơn/ Sa Huỳnh

Nghiên cứu được triển khai dựa trên nguồn thông tin phản hồi trực tiếp từ hiện trường tham quan học tập, kết quả hành động của người dân, cán bộ tham gia chương trình. Các phương pháp thu thập thông tin được tổ chức theo các hình thức trình bày của người dân Cù Lao Chàm, thảo luận, nhận xét của người dân Đảo B Lý Sơn, Sa Huỳnh Đức Phổ, phỏng vấn sâu kết quả học tập và thực hành tại địa phương và tại các hội thảo cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:10:29 AM +00:00

Giải pháp quản lý hoạt động tín dụng phi chính thức ở Việt Nam

Bài viết Giải pháp quản lý hoạt động tín dụng phi chính thức ở Việt Nam trao đổi về nguồn gốc, thực trạng, rủi ro, hậu quả của tình trạng tín dụng đen, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng này trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:10:22 AM +00:00

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam

Bài viết Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam trình bày thực trạng dịch vụ ngân hàng điện tử kết hợp xem xét những yếu tố chưa bền vững để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ này tại các NHTM Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:10:15 AM +00:00

Giải pháp phát triển Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Bài viết tập trung đánh giá thực trạng phát triển của thị trường đặc biệt chú trọng giai đoạn 2011-2015 (giai đoạn đầu thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2011-2020), phân tích sâu cơ hội và thách thức trong tiến trình hội nhập và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:10:09 AM +00:00

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Bài viết bàn về việc cùng với cơ hội việc làm, các tiêu chuẩn lao động, các quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động cũng tiếp tục được yêu cầu thực thi ở mức độ cao hơn; vấn đề tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động được xem xét trong quá trình đầu tư, mua hàng và xem xét đánh giá về tự do bình đẳng trong thương mại và đầu tư khi tham gia sân chơi chung của quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:10:02 AM +00:00