Ảnh hưởng của thời điểm ngắt ngọn đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng nguyên liệu của giống thuốc lá SP225

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của thời điểm ngắt ngọn đến năng suất và chất lượng của giống thuốc lá SP225 trong điều kiện vụ Xuân tại Bắc Giang. Thí nghiệm gồm 6 công thức, CT1: ngắt ngọn khi cây 20 lá; CT2: ngắt ngọn khi cây 22 lá; CT3: ngắt ngọn khi cây 24 lá; CT4: ngắt ngọn khi cây 26 lá; CT5: ngắt ngọn khi cây nở hoa đầu tiên và CT6: không ngắt ngọn.

5/21/2021 7:48:00 PM +00:00

Nghiên cứu liên kết trên toàn hệ gen hàm lượng silic trong thân của cây lúa

Trong nghiên cứu này, GWAS về hàm lượng silic trong thân của cây lúa dựa trên cơ sở dữ liệu kiểu gen (genotyping by sequencing - GBS) và hàm lượng silic trong thân của 170 mẫu giống lúa được tiến hành khảo sát. Kết quả GWAS đã xác định được 9 SNP nằm trên NST số 1, số 6 và số 11 với tần số alen từ 18% đến 48% có ý nghĩa tạo nên sự khác nhau về hàm lượng silic trong thân của các giống lúa.

5/21/2021 7:47:53 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa Khẩu đạc na ở huyện Tương Dương, Nghệ An

Khẩu đạc na là giống lúa nếp địa phương, được trồng lâu đời ở huyện Tương Dương, Nghệ An. Nghiên cứu thời vụ, mật độ và phân bón phù hợp nhằm nâng cao năng suất giống lúa Khẩu đạc na, tăng thu nhập cho người trồng. Giống lúa Khẩu đạc na là giống cảm quang, thời vụ thích hợp để gieo gieo từ ngày 10 - 22 tháng 6 và cấy từ ngày 2 - 14 tháng 7 (tuổi mạ 22 ngày).

5/21/2021 7:47:46 PM +00:00

Quy tụ gen Ph2 và Ph3 trong chọn tạo giống cà chua kháng bệnh sương mai

Bệnh sương mai do nấm Phytophthora infestans gây hại cà chua, đặc biệt nghiêm trọng trong vụ Đông Xuân ở Đồng bằng sông Hồng và mùa mưa ở vùng cao nguyên nước ta. Lây bệnh nhân tạo với các mẫu nấm sương mai thu thập tại Lâm Đồng, Hà Nội, Lào Cai cho thấy gen Ph1 có trong mẫu giống Nova hoàn toàn không thể hiện tính kháng bệnh.

5/21/2021 7:47:38 PM +00:00

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật gieo trồng cây Vân mộc hương (Saussurea lappa Clarke) phục vụ sản xuất hạt giống tại Sa Pa, Lào Cai

Cây Vân mộc hương (Saussurea lappa Clarke) là một loại dược liệu quý trong y học cổ truyền. Bên cạnh yếu tố giống tốt, các biện pháp kỹ thuật thâm canh thích hợp như: Thời vụ gieo hạt, phương pháp xử lý hạt giống, khoảng cách trồng và mức phân bón là rất cần thiết. Các thí nghiệm về thời vụ, mật độ, phân bón được bố trí tại Sa Pa, Lào Cai.

5/21/2021 7:47:31 PM +00:00

Kết quả đánh giá, tuyển chọn một số giống hoa sen tại Việt Nam

Kết quả đánh giá 15 giống hoa sen được thu thập trong nước và nhập nội cho thấy, các giống đều có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện thử nghiệm. Trong đó, đã phân được ra làm 4 nhóm chính và xác định được các giống triển vọng trong mỗi nhóm: Trồng ao hồ làm cảnh giống Sh-002 và Sh-018; trồng chậu làm cảnh giống Sh-008, Sh-009 và Sh-014; trồng thu hạt làm thực phẩm giống Sh-006 và Sh-007; trồng thu hoa làm hương liệu (ướp chè) giống Sh-001, Sh-003.

5/21/2021 7:47:24 PM +00:00

Ảnh hưởng của biện pháp ngắt đọt, tỉa chồi và bổ sung phân bón đến năng suất hạt mướp làm gốc ghép tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức lô phụ với 3 lặp lại, lô chính là 4 biện pháp bổ sung phân bón: 1/ Đối chứng (không bổ sung phân bón); 2/ Phân Kem (Balado Complate) tưới gốc; 3/ Phân bón lá; 4/ Phân Kem tưới gốc + Bón lá và lô phụ là 4 biện pháp ngắt đọt, tỉa chồi: 1/ Không ngắt đọt và không tỉa chồi (Để tự nhiên - Đối chứng); 2/ Không ngắt đọt (tỉa tất cả chồi gốc đến khi cây cao 2 m); 3/ Ngắt đọt 1 lần; 4/ Ngắt đọt 3 lần.

5/21/2021 7:47:17 PM +00:00

Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng và kiểu gen của các giống lúa nếp

Hai mươi giống lúa nếp được đánh giá về kiểu gen và gen tạo mùi thơm cũng như đánh giá các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng hạt gạo nhằm tạo cơ sở khoa học trong việc sản xuất lúa nếp hàng hóa và nghiên cứu chọn tạo các giống lúa nếp mới. Nghiên cứu thực hiện để đánh giá đặc tính phẩm chất của một số giống lúa nếp để làm cơ sở nghiên cứu và chọn lọc nguồn vật liệu phát triển các giống lúa nếp mới phù hợp với đòi hỏi thực tế.

5/21/2021 7:47:10 PM +00:00

Hoàn thiện phương pháp biến nạp gen qua vi khuẩn Agrobacterium sử dụng mô sẹo phôi hóa cho giống lúa J02 và ĐS1

Tiến hành nghiên cứu tối ưu phương pháp tạo mô sẹo phôi hóa và tái sinh cây cho hoàn thiện quy trình biến nạp gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium cho hai giống lúa Japonica J02 và ĐS1. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô sẹo phát sinh trên nền môi trường NB cho kích thước mô sẹo phôi hoá lớn hơn trên nền môi trường MS.

5/21/2021 7:47:03 PM +00:00

Đánh giá đa dạng cây thuốc trong thức ăn của Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) tại xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu này đánh giá sự tương đồng giữa việc ăn các loài thực vật của Voọc mũi hếch và cách thức sử dụng như cây thuốc của dân tộc Tày ở xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Mục đích là nhằm tìm kiếm các cây thuốc dùng trong điều trị bệnh ở người và góp phần vào công tác bảo tồn Voọc mũi hếch cùng nguồn gen các loài thực vật quý hiếm.

5/21/2021 7:46:56 PM +00:00

Đánh giá tính kháng của một số giống lúa đối với sâu năn ở điều kiện nhà lưới

Trong những năm gần đây, sâu năn (muỗi hành) Orseolia oryzae (Wood -Mason) đã gây hại nghiêm trọng trên lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sử dụng giống kháng là giải pháp khả thi và an toàn sinh thái trong quản lý sâu năn. Trong 2 vụ Hè Thu 2019 và Đông Xuân 2019 - 2020, có 38 giống lúa trồng phổ biến được đánh giá tính kháng đối với sâu năn trong điều kiên nhà lưới tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long.

5/21/2021 7:46:49 PM +00:00

Ảnh hưởng của giống, mật độ và phân bón lá đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng xà lách xoong tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và phân bón lá đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng xà lách xoong tại Vĩnh Long cho thấy 3 giống xà lách xoong nhập nội có sự sinh trưởng, năng suất thương phẩm (0,80 kg/m2) và chất lượng tương đương nhau. Ba mật độ trồng không ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất thương phẩm (0,78 kg/m2) và chất lượng của xà lách xoong. Thí nghiệm 2 bố trí lô phụ, với 3 lặp lại, lô chính là giống xà lách xoong trồng từ hom (vì giống địa phương không có hạt): (1) Nhập nội và (2) Địa phương - Đối chứng. Lô phụ là loại phân bón lá: (1) Không cung cấp phân bón lá, (2) Phân kem, (3) Phân bón lá và (4) Phân kem + phân bón lá.

5/21/2021 7:46:42 PM +00:00

Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây ngũ vị tử ngọc linh (Schisandra sphenanthera)

Các nghiên cứu nhân giống hữu tính (nhân giống bằng hạt) của cây ngũ vị tử được triển khai tại Kon Tum. Các thí nghiệm được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn, ba lần lặp lại. Hạt sau khi thu hái được làm sạch, trước khi gieo ngâm trong nước ấm 540C trong 24 giờ, dung dịch GA3 1500 ppm trong thời gian 2 giờ cho tỷ lệ mọc mầm cao đạt 80% sau 140 ngày gieo, tỷ lệ cây giống xuất vườn đồng đều đạt 89,6%.

5/21/2021 7:46:34 PM +00:00

Đánh giá một số đặc điểm nông sinh học của nguồn gen Sâm Bố chính (Abelmoschus sagittifolius)

Sâm Bố Chính (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.), là một loại thảo dược quý với khả năng thích nghi và phân bố rộng. Ở các vùng sinh thái khác nhau, kiểu hình sinh trưởng cũng như đặc điểm hình thái của các nguồn gen thu thập là khác nhau, tuy nhiên vẫn mang các đặc điểm chung của loài sâm Bố Chính.

5/21/2021 7:46:27 PM +00:00

Đánh giá tốc độ phát thải khí nhà kính trong các mô hình áp dụng gói kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến trên bốn tiểu vùng sinh thái tại đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu tiến hành đánh giá tốc độ phát thải khí nhà kính trên các mô hình áp dụng gói kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến ở các tiểu vùng sinh thái tại ĐBSCL từ năm 2017 - 2018. Nghiên cứu được thực hiện trên quy mô 15 ha/ mô hình, mẫu khí thải được thu 3 điểm/mô hình ở ruộng mô hình và ruộng đối chứng vào các thời điểm: Sau mỗi lần bón phân một ngày; lúa 55 - 60 ngày sau sạ và sau khi thu hoạch lúa 1 tuần.

5/21/2021 7:46:20 PM +00:00

Đánh giá một số chỉ tiêu điều kiện môi trường phục vụ sản xuất rau an toàn tại xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu nhằm xác định một số chỉ tiêu điều kiện về môi trường đất, nước và sản phẩm Rau An Toàn (RAT) với các chỉ tiêu: Nitrate, As, Pb, Hg, Cd, Salmonella, Coliforms, E. coli tại xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình. Phương pháp sử dụng trong nghiên cứu là thường quy và theo các quy chuẩn Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy không phát hiện có Salmonella trong đất canh tác RAT.

5/21/2021 7:46:13 PM +00:00

Kết quả lai tạo một số dòng hoa sen trồng chậu

Với mục đích làm phong phú thêm nguồn gen cây sen trồng chậu, Viện Nghiên cứu Rau quả đã tiến hành lai hữu tính từ tập đoàn 10 giống sen thu thập. Kết quả đã lai tạo được 16 tổ hợp lai với tỷ lệ đậu quả từ 30 - 80%. Đánh giá sinh trưởng và phát triển của 363 cá thể lai, tỷ lệ hạt lai nảy mầm đạt 80 - 100% khi gieo ngay sau thu hoạch. Bước đầu đánh giá hoa của 18 dòng lai hoa sen trồng chậu sau 21 - 41 ngày gieo, kết quả thu được 6 dòng lai có màu sắc mới lạ, cánh kép, kiểu dáng hoa đẹp.

5/21/2021 7:46:06 PM +00:00

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của các giống đậu tương trong điều kiện ngập nhân tạo ở vụ Đông tại Hà Nội

Thí nghiệm nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của các giống đậu tương trong điều kiện ngập nhân tạo trên đồng ruộng của 6 giống đậu tương và giống đối chứng DT84 được thực hiện trong vụ Đông 2018 tại huyện Mỹ Đức và huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Ở điều kiện ngập, các giống này có tỷ lệ mọc, số lượng nốt sần hữu hiệu; các chỉ tiêu về sinh trưởng; các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giảm không nhiều so với điều kiện không ngập.

5/21/2021 7:45:59 PM +00:00

Kết quả khảo nghiệm diện rộng tổ hợp thuốc lá lai GL9 tại cao bằng và Lạng Sơn trong vụ Xuân 2020

Nhằm phát triển giống thuốc lá lai, tổ hợp thuốc lá lai GL9 dạng thuốc lá vàng sấy lò đã được khảo nghiệm diện rộng trong vụ Xuân 2020 tại Cao Bằng và Lạng Sơn. Kết quả khảo nghiệm cho thấy tổ hợp lai GL9 có mức sinh trưởng vượt trội so với giống đối chứng C9-1 thể hiện ở chiều cao cây, số lá thu hoạch và đường kính thân lớn hơn.

5/21/2021 7:45:50 PM +00:00

Đánh giá đặc điểm hình thái, nông học nguồn gen bí đỏ thu thập ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, nông học của 59 mẫu giống bí đỏ thu thập ở khu vực miền núi phía Bắc nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu, vật liệu phục vụ cho công tác bảo tồn, khai thác phát triển nguồn gen bí đỏ ở nước ta. Về đặc điểm hình thái, các mẫu giống bí có kích cỡ lá từ trung bình đến lớn, đa số lá có màu xanh đậm; hình dạng quả có 5 dạng: Hình cầu, hình dẹt, hình elip, hình quả lê và hình cong cổ.

5/21/2021 7:45:42 PM +00:00