Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Tình hình nghiên cứu rủi ro và rủi ro tài chính; Cơ sở lý luận về rủi ro tài chính doanh nghiệp; Quy trình và phương pháp nghiên cứu; Thực trạng rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam; Bàn luận về kết quả nghiên cứu và khuyến nghị.

4/11/2023 1:14:23 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Kinh tế Công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận cơ bản về công bố TTTC trên BCTN của DNPTCNY trên TTCK; Thực trạng công bố TTTC trên BCTN của các DNPTCNY trên TTCK Việt Nam; Giải pháp và khuyến nghị hoàn thiện công bố TTTC trên BCTN của các DNPTCNY trên TTCK Việt Nam.

4/11/2023 1:14:14 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phân tích sống sót trong ước lượng và phân tích rủi ro - tiếp cận hồi quy tham số và phi tham số

Luận án Tiến sĩ Kinh tế Phân tích sống sót trong ước lượng và phân tích rủi ro - tiếp cận hồi quy tham số và phi tham số được nghiên cứu với mục tiêu nghiên cứu của luận án là sử dụng các mô hình tham số, bán tham số và phi tham số trong phân tích sống sót để nghiên cứu bài toán về thời gian sống sót của các khoản vay của khách hàng cá nhân (KHCN), trong đó quan tâm đến tác động của các yếu tố lên thời gian sống sót của các khoản vay của KHCN, ước lượng thời gian sống sót cũng như xác suất vỡ nợ theo thời điểm của các khoản vay của KHCN.

4/11/2023 1:14:04 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Kinh tế Nghiên cứu tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn về tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí; Thực trạng tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

4/11/2023 1:13:51 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ theo hướng liên kết và hội nhập

Luận án Tiến sĩ Kinh tế Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ theo hướng liên kết và hội nhập trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan tình hình nghiên cứu về phát triển du lịch theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế; Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển du lịch theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế; Thực trạng phát triển du lịch Phú Thọ theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế; Giải pháp thúc đẩy sự phát triển du lịch Phú Thọ theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế đến năm 2025.

4/11/2023 1:13:40 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển chăn nuôi lợn theo hướng an toàn thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh

Luận án Tiến sĩ Kinh tế Phát triển chăn nuôi lợn theo hướng an toàn thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh trình bày trình bày đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo hướng an toàn thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

4/11/2023 1:13:24 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Luật học: Cơ chế giải quyết tranh chấp nguồn nước liên quốc gia và khả năng áp dụng vào tranh chấp nguồn nước sông Mê Công

Luận án Tiến sĩ Luật học Cơ chế giải quyết tranh chấp nguồn nước liên quốc gia và khả năng áp dụng vào tranh chấp nguồn nước sông Mê Công trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận pháp lý cơ bản về cơ chế giải quyết tranh chấp nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy; Thực tiễn quốc tế giải quyết tranh chấp nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy; Thực trạng cơ chế giải quyết tranh chấp nguồn nước sông Mê Công và một số khuyến nghị.

4/11/2023 1:13:12 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Cấu trúc thuế và tăng trưởng kinh tế dưới vai trò của tự do hóa thương mại tại các nước đang phát triển

Luận án Tiến sĩ Kinh tế Cấu trúc thuế và tăng trưởng kinh tế dưới vai trò của tự do hóa thương mại tại các nước đang phát triển góp phần tìm kiếm bằng chứng thực nghiệm về tác động của tự do hóa thương mại, cấu trúc thuế đến tăng trưởng kinh tế. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp bằng chứng khoa học giúp Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp vĩ mô có thể xây dựng và tiến hành cải cách chính sách thuế, lựa chọn giải pháp chính sách hợp lý cho các nước này.

4/11/2023 1:12:57 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Y học: Đánh giá kết quả điều trị u lympho ác tính không hodgkin tế bào B tái phát bằng phác đồ GDP và ghép tế bào gốc tạo máu tự thân

Luận án Tiến sĩ Y học Đánh giá kết quả điều trị u lympho ác tính không hodgkin tế bào B tái phát bằng phác đồ GDP và ghép tế bào gốc tạo máu tự thân trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá kết quả điều trị, tác dụng không mong muốn của phác đồ GDP (có bổ sung thêm Rituximab nếu tế bào u dương tính với CD20) và phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân điều trị bệnh u lympho ác tính không Hodgkin tế bào B tái phát; Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị của phác đồ GDP và phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân ở người bệnh u lympho ác tính không Hodgkin tế bào B tái phát.

4/11/2023 1:12:40 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Y tế Công cộng: Kết quả lồng ghép điều trị bằng suboxone tại cơ sở điều trị HIV ngoại trú trên người bệnh HIV nghiện các chất ma túy dạng thuốc phiện ở Hà Nội

Luận án Tiến sĩ Y tế Công cộng Kết quả lồng ghép điều trị bằng suboxone tại cơ sở điều trị HIV ngoại trú trên người bệnh HIV nghiện các chất ma túy dạng thuốc phiện ở Hà Nội trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá kết quả điều trị lồng ghép Suboxone trong cơ sở điều trị HIV ngoại trú trên người bệnh HIV nghiện các chất dạng thuốc phiện ở Hà Nội từ 2016 – 2019; Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị ở nhóm người bệnh trên.

4/11/2023 1:12:27 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Y học: Đánh giá kết quả điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ xelox sau phẫu thuật ung thư dạ dày triệt căn

Luận án Tiến sĩ Y học Đánh giá kết quả điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ xelox sau phẫu thuật ung thư dạ dày triệt căn trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá kết quả điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ XELOX sau phẫu thuật triệt căn vét hạch D2 cho bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn pT3, N1-3, M0 Phân tích một số đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học, hóa mô miễn dịch ảnh hưởng đến thời gian sống thêm của nhóm bệnh nhân trên.

4/11/2023 1:12:15 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Dinh dưỡng: Hiệu quả bổ sung bột cải xoăn đến tình trạng dinh dưỡng, lực bóp tay, trí lực, thị lực và nhiễm khuẩn của học sinh tiểu học tại Hà Nội

Luận án Tiến sĩ Dinh dưỡng Hiệu quả bổ sung bột cải xoăn đến tình trạng dinh dưỡng, lực bóp tay, trí lực, thị lực và nhiễm khuẩn của học sinh tiểu học tại Hà Nội trình bày các nội dung chính sau: Khảo sát tình trạng dinh dưỡng, lực bóp tay, trí lực và khẩu phần của học sinh tiểu học ở khu vực ngoại thành Hà Nội; Đánh giá sự thay đổi về tình trạng dinh dưỡng, lực bóp tay, trí lực, thị lực và nhiễm khuẩn sau 8 tháng uống bột cải xoăn trên học sinh tiểu học tại Hà Nội.

4/11/2023 1:12:03 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu phân loại u lympho ác tính không Hodgkin tế bào B theo WHO 2008

Luận án Tiến sĩ Y học Nghiên cứu phân loại u lympho ác tính không Hodgkin tế bào B theo WHO 2008 trình bày các nội dung chính sau: Xác định típ mô bệnh học của u lympho không Hodgkin tế bào B theo phân loại của Tổ Chức Y Tế Thế Giới năm 2008; Mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng và típ mô bệnh học của u lympho không Hodgkin tế bào B.

4/11/2023 1:11:51 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu thành phần hóa học theo định hướng chống oxy hóa và độc tính tế bào của cây Hồng quân (Flacourtia rukam Zoll. Et Mor.)

Luận án Tiến sĩ Y học Nghiên cứu thành phần hóa học theo định hướng chống oxy hóa và độc tính tế bào của cây Hồng quân (Flacourtia rukam Zoll. Et Mor.) trình bày các nội dung chính sau: Xác định tên khoa học nguyên liệu nghiên cứu qua khảo sát hình thái thực vật, vi phẫu và định danh mẫu bằng giải trình tự ADN; Khảo sát hóa học theo định hướng tác dụng chống oxy hóa và độc tính tế bào của thân cây Hồng quân.

4/11/2023 1:11:34 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Y học: Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB-IV bằng phác đồ Pemetrexed và Cisplatin tại Bệnh viện K

Luận án Tiến sĩ Y học Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB-IV bằng phác đồ Pemetrexed và Cisplatin tại Bệnh viện K trình vày các nội dung chính sau: Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB-IV bằng phác đồ Pemetrexed kết hợp Cisplatin tại Bệnh viện K từ tháng 11/2014 đến tháng 11/2019 và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị ở nhóm bệnh nhân trên; Nhận xét một số tác dụng không mong muốn của phác đồ ở nhóm bệnh nhân trên.

4/11/2023 1:11:24 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Y học: Hiệu quả bảo vệ tế bào gan của sevofluran trong phẫu thuật cắt gan

Luận án Tiến sĩ Y học Hiệu quả bảo vệ tế bào gan của sevofluran trong phẫu thuật cắt gan trình bày các nội dung chính sau: So sánh mức độ tổn thuơng tế bào gan đánh giá bằng nồng độ đỉnh của ALT, AST sau mổ ở nhóm tiền thích nghi sevofluran, tiền thích nghi và hậu thích nghi sevofluran với gây mê tĩnh mạch hoàn toàn với propofol.

4/11/2023 1:11:13 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu phẫu thuật cắt dịch kính điều trị lỗ hoàng điểm sau chấn thương đụng dập nhãn cầu

Luận án Tiến sĩ Y học Nghiên cứu phẫu thuật cắt dịch kính điều trị lỗ hoàng điểm sau chấn thương đụng dập nhãn cầu trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt dịch kính điều trị lỗ hoàng điểm do chấn thương đụng dập nhãn cầu tại bệnh viện Mắt Trung ương; Phân tích các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị lỗ hoàng điểm do chấn thương đụng dập nhãn cầu.

4/11/2023 1:11:02 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm tổn thương và kết quả can thiệp đặt stent chỗ chia nhánh động mạch vành thủ phạm ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp

Luận án Tiến sĩ Y học Nghiên cứu đặc điểm tổn thương và kết quả can thiệp đặt stent chỗ chia nhánh động mạch vành thủ phạm ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp trình bày các nội dung chính sau: Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tổn thương chỗ chia nhánh động mạch vành thủ phạm ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp; Đánh giá kết quả ngắn hạn can thiệp chỗ chia nhánh động mạch vành thủ phạm có sử dụng kỹ thuật đặt stent vượt qua nhánh bên (Provisional stenting) hoặc stent chuyên dụng AXXESS dựa trên hình thái tổn thương ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp.

4/11/2023 1:10:54 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị tắc ống lệ mũi

Luận án Tiến sĩ Y học Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị tắc ống lệ mũi trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị tắc ống lệ mũi tại Bệnh viện Mắt Trung ương; Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả phẫu thuật.

4/11/2023 1:10:45 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ mycophenolic acid và số lượng tế bào lympho T máu ngoại vi ở bệnh nhân ghép thận

Luận án Tiến sĩ Y học Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ mycophenolic acid và số lượng tế bào lympho T máu ngoại vi ở bệnh nhân ghép thận trình bày các nội dung chính sau: Khảo sát nồng độ Mycophenolic acid và diện tích dưới đường cong (AUC0-12) ở ngày thứ 3, 10 và 6 tháng sau ghép thận; Đánh giá mối liên quan giữa nồng độ Mycophenolic acid với đáp ứng miễn dịch thông qua sự thay đổi số lượng tế bào lymphoT CD 3, 4, 8 trên bệnh nhân ghép thận.

4/11/2023 1:10:36 AM +00:00