of x

Hướng dẫn giải bài 6,7,8,9 trang 9,10 SGK Toán 8 tập 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 68 | Page: 6 | FileSize: 0.56 M | File type: PDF
68 lần xem

Hướng dẫn giải bài 6,7,8,9 trang 9,10 SGK Toán 8 tập 2. Tóm tắt lý thuyết phương trình bậc nhất một ẩn và hướng dẫn giải bài 6,7,8,9 trang 9,10 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em học sinh nắm vững lại quy tắc biến đổi và cách giải phương trình bậc nhất một ẩn. Trong đó, tài liệu bao gồm những gợi ý giải 4 bài tập SGK Toán 8 trang 9,10. Mời các em cùng tham khảo.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-bai-6a7a8a9-trang-9a10-sgk-toan-8-tap-2-ktpauq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí chia sẽ đến cộng đồng bài Hướng dẫn giải bài 6,7,8,9 trang 9,10 SGK Toán 8 tập 2Thư viện Hướng dẫn giải bài 6,7,8,9 trang 9,10 SGK Toán 8 tập 2 thuộc danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài tập SGK được giới thiệu bởi baitapsgk tới học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài tập SGK , có tổng cộng 6 trang , thuộc file PDF, cùng chuyên mục Hướng dẫn giải bài tập Toán 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Chương 3 Phương trình bậc nhất một ẩn, Giải bài tập trang 9 SGK Toán 8, Giải bài tập trang 10 SGK Toán 8, Giải bài tập phương trình bậc nhất một ẩn : Tóm tắt lý thuyết phương trình bậc nhất một ẩn và hướng dẫn giải bài 6,7,8,9 trang 9,10 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp những em học sinh nắm vững lại lệ luật biến đổi và cách giải phương trình bậc nhất một ẩn, bên cạnh đó Trong ấy, tài liệu bao gồm các gợi ý giải 4 bài tập SGK Toán 8 trang 9,10, thêm nữa Mời những em cùng tham khảo,còn cho biết thêm Mời những em học sinh cùng tham khảo đoạn trích “Hướng áp điệu bài 6,7,8,9 trang 9,10 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình bậc nhất một ẩn” dưới đây để nắm rõ nội dung hơn, ngoài ra Ngoài ra, những em có thể xem lại bài tập Hướng áp điệu bài 1,2,3,4,5 trang 6,7 SGK Toán 8 tập 2 , nói thêm Đáp án và hướng dẫn giải bài tập: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải trang 9,10 SGK Toán 8 tập 2Bài 6 trang 9 SGK Toán 8 tập 2 – Đại sốTính không gian của hình thang ABCD (h, nói thêm 1) theo x bằng hai cách:1) Tính theo công thức S = BH x (BC + DA) : 2;2) S = SABH + SBCKH + SCKD,còn cho biết thêm Sau ấy sử dụng giả định S = 20 để thu được hai phương trìn

Mời các em học sinh cùng tham khảo đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 6,7,8,9 trang 9,10 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình bậc nhất một ẩn” dưới đây để nắm rõ nội dung hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 6,7 SGK Toán 8 tập 2".

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải trang 9,10 SGK Toán 8 tập 2
Bài 6 trang 9 SGK Toán 8 tập 2 – Đại số
Tính diện tích của hình thang ABCD (h.1) theo x bằng hai cách:
1) Tính theo công thức S = BH x (BC + DA) : 2;
2) S = SABH + SBCKH + SCKD. Sau đó sử dụng giả thiết S = 20 để thu được hai phương trình tương đương với nhau. Tronghai phương trình ấy, có phương trình nào là phương trình bậc nhất không?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 6:
Gọi S là diện tích hình thang ABCD.
1) Theo công thức
Ta có: AD = AH + HK + KD
=> AD = 7 + x + 4 = 11 + x
Do đó:
2) Ta có: S = SABH + SBCKH + SCKD.
 Vậy S = 20 ta có hai phương trình:
Cả hai phương trình không có phương trình nào là phương trình bậc nhất.

Bài 7 trang 10 SGK Toán 8 tập 2 – Đại số
Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:
a) 1 + x = 0; b) x + x2 = 0 c) 1 – 2t = 0;
d) 3y = 0; e) 0x – 3 = 0.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 7:
Phương trình bậc nhất 1 ẩn là các phương trình
a) 1 + x = 0 ẩn số là x
c)1 – 2t = 0 ẩn số là t
d) 3y = 0 ẩn số là y
– Phương trình x + x² = 0 không có dạng ax + b = 0
– Phương trình 0x – 3 = 0 tuy có dạng ax + b = 0 nhưng a = 0 không thỏa mãn điều kiện a ≠ 0.

 Bài 8 trang 10 SGK Toán 8 tập 2 – Đại số
Giải các phương trình:
a) 4x – 20 = 0; b) 2x + x + 12 = 0;
c) x – 5 = 3 – x; d) 7 – 3x = 9 – x.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 8:
a) 4x – 20 = 0
⇔ 4x = 20
⇔ x = 5
Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 5.
b) 2x + x + 12 = 0
⇔ 2x + 12 = 0
⇔ 3x = -12
⇔ x = -4
Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x = -4
c) x – 5 = 3 – x
⇔ x + x = 5 + 3
⇔ 2x = 8
⇔ x = 4
Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 4
d) 7 – 3x = 9 – x
⇔7 – 9 = 3x – x
⇔ -2 = 2x
⇔ x = -1
Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -1.

Bài 9 trang 10 SGK Toán 8 tập 2 – Đại số
Giải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm:
a) 3x – 11 = 0; b) 12 + 7x = 0; c) 10 – 4x = 2x – 3.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 9:
a) 3x -11 = 0
⇔ 3x = 11
⇔ x = 11/3
⇔ x ≈ 3, 67
Nghiệm gần đúng là x = 3,67.
b) 12 + 7x = 0
⇔ 7x = -12
⇔ x = -12/7
⇔ x ≈ -1,71
Nghiệm gần đúng là x = -1,71.
c) 10 – 4x = 2x – 3
⇔ -4x – 2x = -3 – 10
⇔ -6x = -13 <=> x = 13/6
⇔ x ≈ 2,17

Nghiệm gần đúng là x = 2, 17.

Để tiện tham khảo “Hướng dẫn giải bài 6,7,8,9 trang 9,10 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình bậc nhất một ẩn”, các em có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 10,11,12,13 trang 12,13 SGK Toán 8 tập 2".

1071270

Sponsor Documents