of x

Trắc nghiệm Halogen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 31 | Page: 2 | FileSize: M | File type: DOC
31 lần xem

Trắc nghiệm Halogen. Halogen ( tiếng Latinh nghĩa là sinh ra muối ) là những nguyên tố thuộc nhóm VII A (nhóm nguyên tố thứ 17) trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nhóm này bao gồm các nguyên tố hóa học là flo, clo, brôm, iốt, astatin và một nguyên tố siêu nặng tạm thời được đặt tên là ununsepti.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/trac-nghiem-halogen-d8qttq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin giới thiệu tới bạn đọc thư viện Trắc nghiệm Halogen.Để chia sẽ thêm cho các thành viên nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Ôn thi ĐH-CĐ phục vụ cho học tập.Xin mời thành viên quan tâm cùng xem ,Tài liệu Trắc nghiệm Halogen trong danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Ôn thi ĐH-CĐ được giới thiệu bởi thành viên onthidhcd tới thành viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Ôn thi ĐH-CĐ , có tổng cộng 2 trang , thuộc định dạng .DOC, cùng danh mục còn có trắc nghiệm halogen, ôn thi đại học môn hóa, tài liệu hóa 12, trắc nghiệm hóa học 12, bài tập hóa 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Halogen ( tiếng Latinh tức là sinh ra muối ) là các nguyên tố thuộc nhóm VII A (nhóm nguyên tố đồ vật 17) trong bảng hệ thống tuần hoàn những nguyên tố hóa học, thêm nữa Nhóm này bao gồm những nguyên tố hóa học là flo, clo, brôm, iốt, astatin và một nguyên tố siêu nặng tạm được đặt tên là ununsepti, tiếp theo là TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG HALOGEN, kế tiếp là 1, tiếp theo là Khí hidroclorua có thể được điều chế bằng cách cho muối ăn tác dụng với B, ngoài ra Axit sunfuric đậm đặc A, bên cạnh đó Xút C, bên cạnh đó Nước D, bên cạnh đó H2SO4 loãng, ngoài ra 2, tiếp theo là Cho axit sunfuric đậm đặc tác dụng với 58, thêm nữa 5g Natri clorua, đun nóng, nói thêm là Hòa tan khí tạo thành vào 146g, tiếp theo là nước, ngoài ra Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được A, ngoài ra 25% D, bên cạnh đó kết quả khác B, nói thêm 20% C, bên cạnh đó 0, kế tiếp là 2%, cho biết thêm 3, nói thêm Nhận ra gốc clorua trong dung dịch bằng A, kế tiếp là Cu(NO3)2 B, thêm nữa Ba(NO3)2 C, bên cạnh đó AgNO3 D, thêm nữa Na2SO4, bên cạnh đó 4, thêm nữa Hòa tan 58, bên cạnh đó 5g NaCl vào nước để được 0,còn cho biết thêm 5 lít dung dịch NaCl,còn cho biết thêm Dung dịch này có nồng độ mol/l A, nói thêm là 1M B,còn cho biết thêm 0, ngoài ra 5M C, kế tiếp là 2M , bên cạnh đó 0, kế tiếp là 4M, thêm nữa 5, nói thêm là Trong dãy những halogen, khi đi từ F tới I,còn cho biết thêm A,còn cho biết thêm
  1. TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG HALOGEN 1. Khí hidroclorua có thể được điều chế bằng cách cho muối ăn tác dụng với B. Axit sunfuric đậm đặc A. Xút C. Nước D. H2SO4 loãng 2. Cho axit sunfuric đậm đặc tác dụng với 58.5g Natri clorua, đun nóng. Hòa tan khí tạo thành vào 146g nước. Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được A. 25% D. kết quả khác B. 20% C. 0.2% 3. Nhận ra gốc clorua trong dung dịch bằng A. Cu(NO3)2 B. Ba(NO3)2 C. AgNO3 D. Na2SO4 4. Hòa tan 58.5g NaCl vào nước để được 0.5 lít dung dịch NaCl. Dung dịch này có nồng độ mol/l A. 1M B. 0.5M C. 2M . 0.4M 5. Trong dãy các halogen, khi đi từ F đến I A. bán kính nguyên tử giảm dần B. độ âm điện giảm dần C. khả năng oxi hoá tăng dần D. năng lượng liên kết trong phân tử đơn chất tăng dần 6. clo vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử trong phản ứng với: B. anhiđrit sunfurơ A. hiđro sunfua C. dung dịch NaBr D. dung dịch NaOH 7. Cho các dung dịch axit: HF, HCl, HBr, HI. Thứ tự giảm dần tính axit là: A. HBr > HCl >HF >HI B. HCl>HF >HBr >HI C. HF>HCl>HBr>HI D. HI>HBr>HCl>HF 8. Sục khí O3 vào dung dịch KI có nhỏ sẵn vài giọt hồ tinh bột, hiện tượng quan sát được là: A. dung dịch có màu vàng nhạt B. dung dịch có màu xanh C. dung dịch không màu D. dung dịch có màu tím 9. Kim loại nào sau đây tác dụng được với axit HCl loãng và khí clo cho cùng loại muối clorua kim loại: A. Fe B. Zn C. Cu D. Ag 10. Axit clohiđric có thể tham gia phản ứng oxi hoá - khử với vai trò là: A. Chất oxi hoá B. chất khử C. môi trường D. tất cả đều đúng 11. Cho các axit: HClO3 (1), HIO3 (2), HBrO3 (3). Sắp xếp theo chiều axit mạnh dần: A. (1)
  2. 17. Cho 25 gam KMnO4 có lẫn tạp chất tác dụng với dung dịch HCl dư thu được lượng khí clo đủ đẩy được iot ra khỏi dung dịch chứa 83 gam KI. Độ tinh khiết của KMnO4 đã dùng: A. 80% B. 74% C. 59,25% D. 63,2% 18. Trong phản ứng: HCl + K2Cr2O7 → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O HCl có hệ số cân bằng là: A. 7 B. 3 C. 14 D. 6 19. Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg và Al bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam so với ban đầu. Số mol axit HCl đã tham gia phản ứng là: A. 0,4 mol B. 0,8 mol C. 0,04 mol D. 0,08 mol 20. Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Mg và sắt bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 11,2 lit khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 71,0 gam B. 91,0 gam C. 90,0 gam D. 55,5 gam 21. Trong số các hiđro halogenua dưới đây, chất có tính khử mạnh nhất là: A. HF B. HCl C. HBr D. HI 22. Dung dịch axit nào không nên chứa trong bình thuỷ tinh? A. HF B. HCl C. HNO3 D. HBr 23. Cho các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng? (1) Các halogen (F, Cl, Br, I) có số oxi hoá từ -1 đến +7 (2) Flo là chất chỉ có tính oxi hoá (3) Flo đẩy được clo ra khỏi dung dịch muối NaCl (4) Tính axit tăng dần từ: HF
279947

Sponsor Documents