of x

Tiết 58: Bài 34: LUYỆN TẬP: OXI - LƯU HUỲNH (tiết 2)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 61 | Page: 7 | FileSize: M | File type: PDF
61 lần xem

Tiết 58: Bài 34: LUYỆN TẬP: OXI - LƯU HUỲNH (tiết 2). MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Học sinh nắm vững: - Tính chất hoá học của lưu huỳnh, hợp chất lưu huỳnh - Phương pháp điều chế SO2, SO3, H2SO4 2.Kĩ năng: - Viết phương trình hóa học hoàn thành chuỗi phản ứng, điều chế hoá chất.... Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tiet-58-bai-34-luyen-tap-oxi-luu-huynh-tiet-2-xy8xtq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu Tiết 58: Bài 34: LUYỆN TẬP: OXI - LƯU HUỲNH (tiết 2).Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông đưa vào cho mình.Trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem ,Thư viện Tiết 58: Bài 34: LUYỆN TẬP: OXI - LƯU HUỲNH (tiết 2) thuộc chủ đề ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được chia sẽ bởi bạn trunghocphothong tới các bạn nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 7 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng mục còn có hóa học lớp 10, tài liệu hóa học lớp 10, đề thi hóa học lớp 10, ôn thi hóa học lớp 10, bài tập hóa học lớp 10, trắc nghiệm hóa học lớp 10 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
MỤC TIÊU: 1, ngoài ra Kiến thức: Học sinh nắm vững: - Tính chất hoá học của diêm sinh, hợp chất diêm sinh - Phương pháp điều chế SO2, SO3, H2SO4 2, thêm nữa Kĩ năng: - Viết phương trình hóa học hoàn thiện chuỗi phản ứng, điều chế hoá chất,còn cho biết thêm Tiết 58: Bài 34: LUYỆN TẬP: OXI -, cho biết thêm LƯU HUỲNH (tiết 2) I, tiếp theo là MỤC TIÊU: 1, cho biết thêm Kiến thức: Học sinh nắm vững: - Tính chất hoá học của diêm sinh, hợp chất lưu,còn cho biết thêm huỳnh - Phương pháp điều chế SO2, SO3, H2SO4 2, bên cạnh đó Kĩ năng: - Viết phương trình hóa học hoàn thiện chuỗi phản, cho biết thêm ứng, điều chế hoá chất - Phân biệt muối sunfat , axit sunfuric với những axit, kế tiếp là và muối khác - Tính khối lượng, phần trăm kim loại trong hỗn, nói thêm hợp khi tác dụng với axit H2SO4 3, cho biết thêm Thái độ: Tích cực, chủ động, bên cạnh đó II, kế tiếp là TRỌNG TÂM: Hoàn thành sơ đồ phản ứng, nhận, tiếp theo là biết những chất, tính phần trăm kim loại III, nói thêm PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Phát vấn- Kết,còn cho biết thêm nhóm- Cá nhân IV, bên cạnh đó CHUẨ
  1. Tiết 58: Bài 34: LUYỆN TẬP: OXI - LƯU HUỲNH (tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Học sinh nắm vững: - Tính chất hoá học của lưu huỳnh, hợp chất lưu huỳnh - Phương pháp điều chế SO2, SO3, H2SO4 2.Kĩ năng: - Viết phương trình hóa học hoàn thành chuỗi phản ứng, điều chế hoá chất - Phân biệt muối sunfat , axit sunfuric với các axit và muối khác - Tính khối lượng, phần trăm kim loại trong hỗn hợp khi tác dụng với axit H2SO4 3.Thái độ: Tích cực, chủ động
  2. II. TRỌNG TÂM: Hoàn thành sơ đồ phản ứng, nhận biết các chất, tính phần trăm kim loại III.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Phát vấn- Kết nhóm- Cá nhân IV. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: *Giáo viên: Giáo án *Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới. V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục... 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong bài 3.Bài mới: 1.Đặt vấn đề: Tổng hợp chương 6 2. Triển khai bài: Hoạt động của thầy và Nội dung bài học trò
  3. Hoạt động 1: Đặt vấn đề: Mục tiêu: Đặt vấn đề, hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề. BT1: Viết PTHH hoàn thành HD: BT2: Đi ngược từ dãy chuyển hoá sau: phẩmcần FeS2SO2 H2SO4 sản muối sắt III và SO2SO3H2SO4 bazơLần lượt tìm BT2: Từ quặng pirit, muối ăn, ra phản ứng đầu nước, không khí và các điều tiên kiện có đủ. Hãy viết PTHH BT3: Cùng loại hợp điều chế Fe(OH)3? chất, nhận biết gốc BT3: Nhận biết các dung dịch axit và ion kim loại sau: Ca(NO3)2; K2SO4; Lập hệ Na2CO3; KNO3 BT4: phương trình về BT4: Cho 40 gam hỗn hợp Fe- khối lượng hỗn hợp Cu tác dụng vừa đủ với dung và tổng số mol khí dịch H2SO4 98% nóng, thu
  4. để giải được 15,68 lit SO2 (đkc) a) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp? b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng? Hoạt động 2: Giải, nhận xét, bổ sung, kết luận Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng giải bài tập, nhận xét, đánh giá của học sinh Phân nhóm BT1: giải bài tập: o t 4 FeS 2  11O2  2 Fe2O3  8SO2  SO2  Br2  2 H 2O  2 HBr  H 2 SO4 8 nhóm 2 H 2 SO4  Cu  CuSO4  SO2  2 H 2O 2SO2  O2 ƒ 2 SO3 Nhóm 1,2: SO3  H 2O  H 2 SO4 BT1 BT2: Nhận biết các dung dịch sau: Nhóm 3,4: - Dùng dung dịch BaCl , H SO 2 2 4 BT2 BT3: Nhóm 5,6:
  5. o t BT3 4 FeS 2  11O2  2 Fe2O3  8SO2  dpddcmn 2 NaCl  2H 2O  2 NaOH  Cl2  H 2  as Nhóm 7,8: Cl2  H 2  2 HCl  Fe2O3  6 HCl  2 FeCl3  3H 2O BT4 FeCl3  3 NaOH  Fe(OH )3  3 NaCl - 4 học sinh BT4: Gọi x, y lần lượt là số mol của các Fe- Cu trong hỗn hợp của nhóm được Khối lượng hỗn hợp= 56x + 64y = chỉ định lên 40(g) (1) bảng trình + 6H2SO4 Fe2(SO4)3 + PT: 2Fe bày 3SO2 + 6 H 2O - Học sinh xmol 3xmol khác trong 3x/2 mol bổ nhóm + 2H2SO4  CuSO4 + SO2 Cu sung, nhóm +2H2O nhận khác ymol 2ymol xét, bổ sung ymol - Giáo viên Lại có: Tổng số mol SO2 thu được= nhận xét,
  6. 15, 68 đánh giá  0, 7(mol )(2) 22, 4 Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 56 x  64 y  40  x  0,12   3 x / 2  y  0, 7  y  0,52 a) mFe= 56.0,12=6,72(g) %Fe= 6, 72.100  16,8(%) 40 %Cu=100-16,8=83,2(%) b) Tổng số mol H2SO4 tham gia phản ứng = 3x+2y = 3.0,12+ 2.0,52 = 1,4 (mol)  m H2SO4 = 98.1,4=137,2(g) Khối lượng dung dịch H2SO4: mct .100 137, 2  .100  140( g ) C% 98 4. Củng cố : Hệ thống lại phương pháp giải các bài toán 5. Dặn dò :
  7. - Ôn lại chương VI - Chuẩn bị bài thực hành Rút kinh nghiệm : .................................................................................. ......................................................................... ...................................................................................... .....................................................................
489559

Sponsor Documents