SKKN: Dạy học hóa học theo trạm nhằm phát triển năng lực học sinh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 37 | FileSize: M | File type: DOC
of x

SKKN: Dạy học hóa học theo trạm nhằm phát triển năng lực học sinh. Đề tài “Dạy học hóa học theo trạm nhằm phát triển năng lực học sinh” để nghiên cứu lí luận và thực nghiệm với hi vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc đổi mới phương pháp dạy học trong thời gian tới. Trong báo cáo này, chỉ ra cơ sở lí luận, tính thiết thực, cách thức thực hiện và hiệu quả phát triển năng lực học sinh của phương pháp dạy học theo trạm, áp dụng cho dạy học chương Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học thuộc chương trình hoá học lớp 10 ban cơ bản.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/skkn-day-hoc-hoa-hoc-theo-tram-nham-phat-trien-nang-luc-hoc-sinh-y0dbuq.html

Nội dung


1102640

Tài liệu liên quan


Xem thêm