of x

Quyết định số 977/QĐ-CTN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
2 lần xem

Quyết định số 977/QĐ-CTN. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 977/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-977-qd-ctn-zqt2tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu tới cộng đồng thư viện Quyết định số 977/QĐ-CTN.Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Văn Bản Luật,Quyền dân sự phục vụ cho mình.Xin mời thành viên đang cần cùng xem ,Tài liệu Quyết định số 977/QĐ-CTN thuộc chủ đề ,Văn Bản Luật,Quyền dân sự được giới thiệu bởi user quyendansu đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được đưa vào chủ đề Văn Bản Luật,Quyền dân sự , có tổng cộng 2 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng chủ đề còn có văn bản pháp luật, Luật dân sự, thủ tục về quốc tịch, hộ tịch, luật lý lịch tư pháp, luật nuôi con nuôi ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'quyết định số 977/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012 Số: 977/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,còn cho biết thêm năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12, bên cạnh đó năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp trang bị 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 158/TTr-CP ngày 15/6/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1,còn cho biết thêm Cho nhập quốc
  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012 Số: 977/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 158/TTr-CP ngày 15/6/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với: Le Quan Hien, sinh ngày 05/8/2003 Có Tên gọi Việt Nam là: Lê Quan Hiển Hiện cư trú tại: C6 khu phố Bình Đức 1, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  2. Trương Tấn Sang
703113

Sponsor Documents