of x

Quyết định số 828/QĐ-CTN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
3 lần xem

Quyết định số 828/QĐ-CTN. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 828/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-828-qd-ctn-z0n2tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Quyết định số 828/QĐ-CTN.Để cung cấp thêm cho các thành viên nguồn thư viện Văn Bản Luật,Quyền dân sự đưa vào cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem ,Tài liệu Quyết định số 828/QĐ-CTN trong thể loại ,Văn Bản Luật,Quyền dân sự được giới thiệu bởi bạn quyendansu đến bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào danh mục Văn Bản Luật,Quyền dân sự , có tổng cộng 1 page , thuộc định dạng .PDF, cùng mục còn có văn bản pháp luật, Luật dân sự, thủ tục về quốc tịch, hộ tịch, luật lý lịch tư pháp, luật nuôi con nuôi ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'quyết định số 828/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012 Số: 828/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,còn cho biết thêm năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12, thêm nữa năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp đồ vật 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét yêu cầu của Chính phủ tại Tờ trình số 133/TTr-CP ngày 24/5/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1, cho biết thêm Cho thôi quốc
  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012 Số: 828/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 133/TTr-CP ngày 24/5/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Đức Thành, sinh ngày 13/10/1984 t ại Khánh Hòa; hiện cư trú tại Floravagen 16, 46143 Trollhattan, Thụy Điển. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn Sang
695697

Sponsor Documents