of x

Quyết định số 759/QĐ-CTN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
2 lần xem

Quyết định số 759/QĐ-CTN. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 759/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-759-qd-ctn-y0n2tq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu đến mọi người thư viện Quyết định số 759/QĐ-CTN.Để giới thiệu thêm cho các thành viên nguồn thư viện Văn Bản Luật,Quyền dân sự phục vụ cho học tập.Xin mời thành viên đang tìm cùng xem ,Tài liệu Quyết định số 759/QĐ-CTN trong chủ đề ,Văn Bản Luật,Quyền dân sự được chia sẽ bởi bạn quyendansu đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Văn Bản Luật,Quyền dân sự , có tổng cộng 2 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng thể loại còn có văn bản pháp luật, Luật dân sự, thủ tục về quốc tịch, hộ tịch, luật lý lịch tư pháp, luật nuôi con nuôi ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'quyết định số 759/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2012 Số: 759/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nói thêm là năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12,còn cho biết thêm năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp trang bị 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 114/TTr-CP ngày 17/5/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1, nói thêm là Cho thôi quốc
  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2012 Số: 759/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 114/TTr-CP ngày 17/5/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn Sang DANH SÁCH
  2. CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 759/QĐ-CTN ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch nước) 1. Nguyễn Đăng Khoa, sinh ngày 21/9/1984 t ại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: 5512 Samuelson Court, Virginia Beach, VA 23464 Giới tính: Nam 2. Phạm Minh Thư, sinh ngày 06/4/1993 t ại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: 16221 SE 148th Ave. Portland, OR 97233 Giới tính: Nữ 3. Trịnh Hoàng Anh, sinh ngày 19/01/1986 t ại Đồng Nai Hiện trú tại: 5155 Westwood-Ln. Pennsauken, NJ. 08109 Giới tính: Nam
695696

Sponsor Documents