Quyết định số 757/QĐ-CTN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 4 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 757/QĐ-CTN. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 757/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-757-qd-ctn-w0n2tq.html

Nội dung


  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2012 Số: 757/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 115/TTr-CP ngày 17/5/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 20 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn Sang DANH SÁCH
  2. CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 757/QĐ-CTN ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch nước) 1. Phạm Thị Thu Hà, sinh ngày 27/10/1976 t ại Đồng Nai Hiện trú tại: Grensestien 14, 1251 Oslo Giới tính: Nữ 2. Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh ngày 22/9/1985 t ại Đắk Nông Hiện trú tại: Fjellstuveien 55G, 0982 Oslo Giới tính: Nữ 3. Lê Bảo Nhựt, sinh ngày 22/4/1987 t ại TP. Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Brekkenvegen 3, 2607 Vingrom Giới tính: Nam 4. Nguyễn Minh Tài, sinh ngày 24/02/1995 t ại Bình Định Hiện trú tại: Brunasvei 84, 1281 Oslo Giới t ính: Nam 5. Võ Công Tồn, sinh ngày 28/11/1977 t ại Long An Hiện trú tại: Stromsveien 3, 0657 Oslo Giới tính: Nam 6. Võ Chí Bảo, sinh ngày 12/8/1999 t ại Long An Hiện trú tại: Stromsveien 3, 0657 Oslo Giới tính: Nam 7. Phạm Sỹ Minh Hoàng, sinh ngày 26/9/1975 tại Đà Nẵng Hiện trú tại: Veshisvingen 21, 0986 Oslo Giới tính: Nam
  3. 8. Lương Thị Tính, sinh ngày 15/10/1965 t ại Khánh Hòa Hiện trú tại: Gamle Kittelsbuktvei 18, 4839 Arendal Giới tính: Nữ 9. Ngô Bích Hạnh, sinh ngày 10/10/1984 t ại Bạc Liêu Hiện trú tại: Hausmanns gata 22, 0182 Oslo Giới tính: Nữ 10. Nguyễn Thị Kim Thơm, sinh ngày 28/8/1982 t ại Hải Phòng Hiện trú tại: Lofsrudhogda 61B, 1281 Oslo Giới tính: Nữ 11. Hứa Mỹ Loan, sinh ngày 18/9/1979 t ại Tây Ninh Hiện trú tại: Brahas Veien 10, 3942 Posgrunn Giới tính: Nữ 12. Nguyễn Thị Thu Tâm, sinh ngày 19/8/1978 t ại Bình Thuận Hiện trú tại: Ullevalsalleen 2A, 0850 Oslo Giới tính: Nữ 13. Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh ngày 08/02/1978 t ại Tp. Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Ringeriksveien 42, 3400 Lier Giới t ính: Nữ 14. Đặng Vũ Lam Uyên, sinh ngày 23/12/1980 t ại Đồng Nai Hiện trú tại: Toyengata 32, 0587 Oslo Giới tính: Nữ 15. Diệp Mai Khanh, sinh ngày 20/11/1966 t ại Bình Thuận Hiện trú tại: Ostre Hallsetvangen 6C, 7027 Trondheim
  4. Giới tính: Nữ 16. Nguyễn Diệp Thúy Vy, sinh ngày 18/02/1995 tại Bình Thuận Hiện trú tại: Ostre Hallsetvangen 6C, 7027 Trondheim Giới tính: Nữ 17. Nguyễn Diệp Cẩm Như, sinh ngày 11/3/1997 tại Bình Thuận Hiện trú tại: Ostre Hallsetvangen 6C, 7027 Trondheim Giới tính: Nữ 18. Ngô Minh Nhựt, sinh ngày 02/8/1988 t ại Cà Mau Hiện trú tại: Betzy Kjelsbergsvei 159E, 3028 Drammen Giới tính: Nam 19. Huỳnh Thị Đẹp, sinh ngày 09/12/1965 t ại Bến Tre Hiện trú tại: Smalgangen 11, 0188 Oslo Giới tính: Nữ 20. Huỳnh Thị Minh Trang, sinh ngày 23/02/1977 t ại Bến Tre Hiện trú tại: Ivar Aasents Vei 2B, 2013 Skjetten Giới tính: Nữ
695694