of x

Quyết định số 1920/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 3 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
4 lần xem

Quyết định số 1920/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN ĐẢO PHÚ QUỐC, HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-1920-qd-ubnd-p682tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin chia sẽ đến các bạn thư viện Quyết định số 1920/QĐ-UBND.Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu Văn Bản Luật,Thương mại phục vụ cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời thành viên quan tâm cùng tham khảo ,Tài liệu Quyết định số 1920/QĐ-UBND thuộc chủ đề ,Văn Bản Luật,Thương mại được giới thiệu bởi thành viên thuong-mai tới bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã đưa vào danh mục Văn Bản Luật,Thương mại , có tổng cộng 3 trang , thuộc file .PDF, cùng chuyên mục còn có luật thương mại, quy hoạch phát triển, quản lý kinh phí, điều hành kinh doanh, quản lý thương mại, bộ công thương ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN ĐẢO PHÚ QUỐC, HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KIÊN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Kiên Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2012 Số: 1920/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN ĐẢO PHÚ QUỐC, HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm, tiếp theo là 2003; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn cứ Quyết định 21/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính, tiếp theo là p
  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KIÊN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Kiên Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2012 Số: 1920/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN ĐẢO PHÚ QUỐC, HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn cứ Quyết định 21/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường; Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 683/TTr-SCT ngày 31 tháng 7 năm 2012 về việc điều chỉnh giá bán điện tại đảo Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của Tổng Công ty Điện lực Miền nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành giá bán lẻ điện trên địa bàn đảo Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang như sau: Giá bán lẻ điện ở đảo Phú Quốc (chưa có thuế GTGT) như sau: Số Đối tượng sử dụng điện Giá bán điện TT (đồng/kWh) Sử dụng điện sinh hoạt 1 - Cho kWh từ 0-50 cho hộ nghèo và hộ cận nghèo 2.054
  2. - Cho kWh từ 0-50 cho hộ thu nhập thông thường 2.568 - Cho kWh từ 51-100 3.081 - Cho kWh từ 101 trở lên 3.423 Đối tượng hành chính, sự nghiệp 2 - Bệnh viện, trường học 2.668 - Chiếu sáng công cộng 2.886 - Đơn vị hành chính, sự nghiệp 2.888 Bơm nước tưới, tiêu 3 2.284 Sản xuất 4 7.992 Kinh doanh, dịch vụ 5 7.992 - Thời gian áp dụng biểu giá này là từ ngày 15 tháng 9 năm 2012. - Hướng dẫn chi tiết thực hiện biểu giá áp dụng theo Phần B của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Công Thương, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và Công ty Điện lực Kiên Giang tổ chức triển khai, theo dõi và kiểm tra việc thi hành Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Giám đốc Công ty Điện lực Kiên Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2012 và thay thế Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành giá bán lẻ điện trên địa bàn đảo Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  3. Phạm Vũ Hồng
723119

Sponsor Documents