of x

Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 3 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
3 lần xem

Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND. QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) CHI PHÍ KHOÁN CHO VIỆC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CẤP HUYỆN, TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ CƠ QUAN CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quye-t-di-nh-so-30-2012-qd-ubnd-2el3tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu tới mọi người thư viện Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện Văn Bản Luật,Vi phạm hành chính đưa vào cho mình.Xin mời đọc giả quan tâm cùng xem ,Tài liệu Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND thuộc danh mục ,Văn Bản Luật,Vi phạm hành chính được giới thiệu bởi bạn viphamhanhchinh tới các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Văn Bản Luật,Vi phạm hành chính , có tổng cộng 3 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng chủ đề còn có TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU, VĂN BẢN PHÁP LUẬT, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, XỬ LÝ VI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT, XỬ LÝ KỶ LUẬT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) CHI PHÍ KHOÁN CHO VIỆC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CẤP HUYỆN, TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ CƠ QUAN CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
738972

Sponsor Documents