Qua bài Đức tính giản dị của Bác Hồ hãy chứng minh cho sự giản dị của Bác

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 19 | Page: 2 | FileSize: 0.07 M | File type: DOCX
of x

Qua bài Đức tính giản dị của Bác Hồ hãy chứng minh cho sự giản dị của Bác. Chủ tịch Hồ Chí Minh là 1 vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Bác không chỉ đáng yêu mà còn rất đáng kinh bởi Bác là người mang đến tự do cho dân tộc. Ở con người Bác ta còn học được nhiều đặc điểm là lối sống giản dị. Mời các bạn tham khảo tài liệu này để hiểu rõ về nhận định trên.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/qua-bai-duc-tinh-gian-di-cua-bac-ho-hay-chung-minh-cho-su-gian-di-cua-bac-a7k7tq.html

Nội dung


  1. Qua văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ hãy chứng minh cho sự giản dị của Bác Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.Bác không chỉ đáng yêu mà còn rất đáng kính b ởi Bác là người mang đến tự do cho dân tộc.Ở con người Bác ta còn học t ập đ ược nhi ều đi ều đ ặc bi ệt là l ối sống giản dị. Bác mãi là tấm gương để chúng ta học tập noi theo. Bác Hồ là người giản dị như thế nào chắc mỗi chúng ta đều biết. Trước hết Bác gi ản d ị trong đ ời s ống sinh hoạt. Không chỉ trong những năm tháng khó khăn mà ngay khi đã là m ột v ị ch ủ t ịch n ước trong b ữa ăn của Bác cũng rất giản dị: chỉ có vài ba món đơn gián, khi ăn Bác không đ ể r ơi vãi, ăn xong cái bát bao gi ờ cũng sạch sẽ. Trong cách mặc của Bác cũng rất giản dị, phù h ợp v ới hoàn c ảnh, v ới con ng ười Bác. B ộ quần áo ka-ki, bộ quần áo nâu, đôi dép cao su, chiếc đ ồng h ồ Liên Xô.....là nh ững đ ồ v ật gi ản d ị g ắn li ền với cuộc đời Bác. Dù là một vị chủ tịch nước nhưng Bác không hề gi ống như những v ị vua th ời phong kiến, không có long bào, không có lầu son gác tía,... mà n ơi ở c ủa Bác là ngôi nhà sàn vài ba phòng đ ơn giản, có vườn cây, ao cá để Bác được lao động sau những gi ờ làm vi ệc căng th ẳng. Trong việc làm Bác cũng thể hiện sự giẳn dị của mình. Việc gì làm đ ược thì Bác không c ần ai giúp đ ỡ nên số người giúp việc cũng ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bác làm vi ệc r ất c ần cù, c ả đ ời Bác không ngày nào nghỉ ngơi, từ nhũng công việc hàng ngày đến việc cách mạng vì dân vì nước. Không những vậy trong quân hệ với mọi người Bác cũng r ất gi ản d ị. Từ vi ệc đi thăm nhà t ập th ể công nhân, viết thư cho một đồng chí hay nói chuyện với các cháu miền Nam ho ặc đi thăm và t ặng quà cho các cụ già mỗi khi Tết đến. Trong lần về quê, khi mọi người kéo đ ến rất đông Bác đã cùng m ọi ng ười ng ồi trước cửa nhà nói chuyện. Dù là một vị chủ tịch nước nhưng ta không hề thấy Bác cao sang xa v ời mà luôn gần gũi thân thiết. Trong lời nói và bài viết Bác cũng thể hiện sự giản dị của mình bởi Bác muốn mọi người d ễ hi ểu, d ễ nh ớ, dễ làm theo nên Bác đã nói rất giản dị về những điều lớn lao, chân chính như:"Không có gì quý h ơn đ ộc lập tự do" hay để kêu gọi tinh thần đoàn kết Bác đã nói' Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết Thành công thành công đại thành công" Và rất nhiều những lời nói, bài văn, bài thơ rất giản dị của Bác mà chúng ta có thể biết.
  2. Tóm lại sự giản dị của Bác càng làm nổi bật đời sống nội tâm và tôn thêm v ẻ đ ẹp con ng ười Bác. S ự gi ản dị của Bác là tấm gương mà chung ta phải học tập và noi theo.
925316

Tài liệu liên quan


Xem thêm