Hướng dẫn giải đề cương Toán lớp 6 HK1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Hướng dẫn giải đề cương Toán lớp 6 HK1. Cùng tham khảo Hướng dẫn giải đề cương Toán lớp 6 HK1 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị kì kiểm tra học kì được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-de-cuong-toan-lop-6-hk1-r6pbuq.html

Nội dung


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ CƯƠNG TOÁN 6 HK I
A. SỐ HỌC
Dạng 1. Thực hiện phép tính:
Bài 1: Thực hiện các phép tính hợp lý
a. 18.7 + 65: 13
b. 785 − (323 + 148): 3 + 2784
c. 703 − 140: (42 + 28) − 176 . 179 : 1713
d. 135.32 − 32 . 130
e. (23 . 94 + 93 . 45): (92 . 10 − 92 )
f. (20.24 + 12.24 − 48.22 ): 82

PP giải: với dạng thực hiện phép toán thì cần chú ý
thứ tự thực hiện các phép tính:
+ Trong ngoặc trước → ngoài ngoặc sau
+thứ tự: ( ) → [ ] → { }
+ Lũy thừa → Nhân, chia → cộng, trừ
Với các dạng toán tính ta nên hướng về cách tính
nhanh, tính nhanh là gì? Là ta thực hiện phép phân
phối giữa phép nhân và phép cộng để ghép cặp các
số lại sao cho tròn chục, tram, ngìn,… như vậy việc
tính toán sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn.
• Phép toán cần lưu ý đặc biệt:
1118401