Hướng dẫn giải bài 39,40,41,42 SGK trang 19 Toán lớp 8 tập 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 58 | Page: 4 | FileSize: 0.43 M | File type: PDF
of x

Hướng dẫn giải bài 39,40,41,42 SGK trang 19 Toán lớp 8 tập 1. Tóm tắt lý thuyết phân tích đa thức thành nhân tử chung bằng phương pháp đặt nhân tử chung và hướng dẫn giải bài 39,40,41,42 SGK trang 19 Toán lớp 8 tập 1 sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập thông qua các nội dung lý thuyết tóm tắt và trình tự các bước giải bài tập trong SGK Toán 8 trang 19. Mời các em cùng tham khảo.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-bai-39a40a41a42-sgk-trang-19-toan-lop-8-tap-1-0spauq.html

Nội dung


Đoạn trích "Hướng dẫn giải bài 39,40,41,42 SGK trang 19 Toán lớp 8 tập 1: phân tích đa thức thành nhân tử chung bằng phương pháp đặt nhân tử chung" dưới đây sẽ giúp các em dễ dàng tiếp cận và nắm bắt nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn bài 34,35,36,37,38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1".

Giải bài tập trong SGK toán lớp 8 tập 1 trang 19
Bài 39: (SGK trang 19 toán lớp 8 tập 1)
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 3x – 6y; b) 2/5 x2 + 5x3 + x2y;
c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2; d) 2/5x(y – 1) – 2/5y(y – 1);
e) 10x(x – y) – 8y(y – x).
Đáp án và hướng dẫn giải bài 39:
a) 3x – 6y = 3 . x – 3 . 2y = 3(x – 2y)
b) 2/5 x2 + 5x3 + x2y = x2 ( 2/5+ 5x + y)
c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2 = 7xy . 2x – 7xy . 3y + 7xy . 4xy = 7xy(2x – 3y + 4xy)
d) 2/5 x(y – 1) – 2/5y(y – 1) = 2/5(y – 1)(x – y)
e) 10x(x – y) – 8y(y – x) =10x(x – y) – 8y[-(x – y)]
= 10x(x – y) + 8y(x – y)= 2(x – y)(5x + 4y)

 Bài 40: (SGK trang 19 toán lớp 8 tập 1)
Tính giá trị biểu thức:
a) 15 . 91,5 + 150 . 0,85;
b) x(x – 1) – y(1 – x) tại x = 2001 và y = 1999.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 40:
a) 15 . 91,5 + 150 . 0,85 = 15 . 91,5 + 15 . 8,5
= 15(91,5 + 8,5) = 15 . 100 = 1500
b) x(x – 1) – y(1 – x) = x(x – 1) – y[-(x – 1)]
= x(x – 1) + y(x – 1)
= (x – 1)(x + y)
Tại x = 2001, y = 1999 ta được:
(2001 – 1)(2001 + 1999) = 2000 . 4000 = 8000000

Bài 41: (SGK trang 19 toán lớp 8 tập 1)
Tìm x, biết:
a) 5x(x -2000) – x + 2000 = 0;
b) x3 – 13x = 0
Đáp án và hướng dẫn giải bài 41:
a) 5x(x -2000) – x + 2000 = 0
5x(x -2000) – (x – 2000) = 0
(x – 2000)(5x – 1) = 0
Hoặc 5x – 1 = 0 => 5x = 1 => x =1/5
Vậy x =1/5; x = 2000
b) x3 – 13x = 0
x(x2 – 13) = 0
Hoặc x = 0
Hoặc x2 – 13 = 0 => x2 = 13 => x = ±√13
Vậy x = 0; x = ±√13

Bài 42: (SGK trang 19 toán lớp 8 tập 1)
Chứng minh rằng 55n + 1 – 55n chia hết cho 54 (với n là số tự nhiên)
Bài giải:
55n + 1 – 55n chia hết cho 54 (n ∈ N)
Ta có 55n + 1 – 55n = 55n . 55 – 55n
= 55n (55 – 1)= 55n . 54
Vì 54 chia hết cho 54 nên 55n . 54 luôn chia hết cho 54 với n là số tự nhiên.

Vậy 55n + 1 – 55n chia hết cho 54.

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải "Hướng dẫn giải bài 39,40,41,42 SGK trang 19 Toán lớp 8 tập 1: phân tích đa thức thành nhân tử chung bằng phương pháp đặt nhân tử chung" về máy tham khảo dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 43,44,45,46 trang 20,21 SGK Toán lớp 8 tập 1".

1071250

Tài liệu liên quan


Xem thêm